ellencsapás szinonimái

főnév
 • ellenakció, ellentámadás, visszavágás, ellenoffenzíva

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

izzad

ige
 • verejtékezik, verítékezik, meghevül (régies)
 • (bizalmas), fűlik (tájnyelvi), hevel (tájnyelvi)
 • szivárog, csepeg, ereszt, gyöngyözik, könnyez
 • párolog, transzspirál (szaknyelvi)
 • fáradozik, küszködik, kínlódik, megfeszül, melózik (szleng), lejsztol (szleng)
 • szenved, gyötrődik

hőzöng

ige
 • hőbörög, zúgolódik, háborog
 • hetvenkedik, szájaskodik, kérkedik, henceg, ugrál (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ellencsapás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

éleszt

ige
 • magához térít, fellocsol (bizalmas), életet önt (valakibe), elevenít (régies)
 • (régies): üdít, frissít, élénkít
 • szít, gerjeszt, lángra lobbant, táplál

dél

főnév
 • délidő, ebédidő

cső2

módosítószó
 • (szleng): csaó, viszlát

bugyolál

főnév
 • göngyöl, burkol, takar

elidegenít

ige
 • eltávolít, elhidegít
 • eltulajdonít, ellop, elsikkaszt, elemel, elsinkófál (bizalmas), elcsór (bizalmas), megcsap (bizalmas), megfúj (bizalmas), eltirdel (tájnyelvi)
 • (szaknyelvi): átruház

elültet

ige
 • elvet, dugványoz, elduggat, veteményez, elveteményez (tájnyelvi), palántál, elpalántol (tájnyelvi), elbököd (tájnyelvi)
 • (gondolatot, érzést): beleplántál (választékos), sugall, beolt, beleolt

megbüntet

ige
 • megfenyít, büntetéssel sújt, meglakoltat, megfegyelmez, körmére koppint, megver, móresre tanít, elítél, elmarasztal, büntetést szab, ad neki (szleng), megfingat (durva)
 • megostoroz, megvesszőz
 • megbírságol, lebüntet (bizalmas), megbiriz (szleng), elkaszál (szleng), megkaszál (szleng), megkínál (szleng), megküld (szleng), meghasít (szleng)

beletesz

ige
 • belerak, belehelyez, beledug, beleilleszt, beleerőltet, belesuszterol (bizalmas), belehelyeztet (tájnyelvi), belead, hozzátesz, hozzákever

bejut

ige
 • bemegy, behatol, benyomul, beférkőzik, befurakodik, bevergődik
 • bekerül

beszélőképesség

főnév
 • sváda (bizalmas), beszélő (bizalmas), beszélőke (tájnyelvi)

emelvény

főnév
 • dobogó, pódium, esztrád, szószék, ambó, pulpitus (régies), piedesztál (idegen), katedra, rostrum (régies), tribün, lelátó

ezredik

számnév
 • sokadik

gyomor

főnév
 • bendő, has, horpasz, zúza, gaster (szaknyelvi), pucor (tájnyelvi), gömböc (tájnyelvi), kaszni (tájnyelvi)

fizetőpincér

főnév
 • főpincér, főúr (bizalmas), fizető (bizalmas)

ellenjelölt

főnév
 • vetélytárs, ellenfél

élelmez

ige
 • etet, étkeztet, ellát, táplál, kosztoltat (bizalmas), alimentál (régies), eltart, gyarapít (régies), gondoskodik (valakiről)

elrendeződik

főnév
 • rendbe jön, helyrejön, megoldódik, elintéződik

feszület

főnév
 • kereszt, keresztfa, krucifix (régies)

elnevez

ige
 • elkeresztel, megnevez, denominál (szaknyelvi)

dezertál

ige
 • átáll, átszökik, átpártol, átlóg (bizalmas), lelécel (szleng)

elszorul

ige
 • összeszorul, összehúzódik, elfullad

firma

főnév
 • (régies): cég, vállalat
 • (pejoratív): jómadár, jópipa, mákvirág