döntés szinonimái

főnév
 • billentés, hajlítás
 • ítélet, elhatározás, döntvény (régies), választás, decízió (idegen), verdikt (régies), deliberátum (idegen), rezolúció (régies), ukáz (régies), rendelet, rendelkezés, judícium (régies)
 • határozat, végzés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ház

főnév
 • épület, építmény, lakóház, lakóépület
 • lakóhely, lakhely, lak (választékos), lakás, otthon, hajlék
 • háztartás
 • nemzetség, család, uralkodóház, dinasztia
 • képviselőház, országház, ország háza, parlament, Tisztelt Ház, országgyűlés
 • (régies): szoba, lakóhelyiség
 • váz, burkolat, burok, tok, hüvely, köpeny
 • üzletház, cég
 • nézőtér

dinoszaurusz

főnév
 • óriásgyík, sárkánygyík (szaknyelvi), őshüllő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a döntés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

demagóg II.

melléknév
 • izgató, lázító, bujtogató, zavarkeltő, felforgató

burzsoázia

főnév
 • polgárság, tőkésosztály

bosszús

melléknév
 • ingerült, haragos, dühös, bosszankodó, zsémbes, neheztelő, epés, pipa (szleng), indulatos, zabos (bizalmas), ideges, felindult, zaklatott, mogorva, mérges

belefolyik

ige
 • beleömlik, beleárad, beleáramlik, belecsorog, beletorkollik, belefut
 • beleszól, beleavatkozik, közbeavatkozik, beleszólása van (valamibe)

diszpozíció

főnév
 • rendelkezés, utasítás, intézkedés
 • hajlam, hajlandóság, készség, beállítottság
 • kedv, hangulat, hangoltság, lelkiállapot, kedélyállapot

elborzad

ige
 • megborzad, elszörnyed, eliszonyodik, elretten, égnek áll a haja, égnek mered a haja

leint

ige
 • elhallgattat, lehurrog, letorkol, letromfol, lepisszent (tájnyelvi)
 • megint, figyelmeztet
 • megállít, lestoppol (bizalmas), leszólít (bizalmas)

artista

főnév
 • akrobata, trapézművész, légtornász, erőművész, kötéltáncos, varietéművész, cirkuszművész

apránként

határozószó
 • fokozatosan, fokonként, fokról fokra, lépésről lépésre, kevesenként, kevesével (tájnyelvi), egyenként, lassanként, apródonkint (tájnyelvi), kicsinyenként (tájnyelvi), csippel-csuppal (tájnyelvi), kicsinyként (tájnyelvi)

átmeneti

melléknév
 • ideiglenes, időleges, pillanatnyi, múló, mulandó, múlékony, kísérleti, futólagos, ideig-óráig tartó, kérészéletű, tiszavirág-életű, rövid, provizórikus (idegen), efemer (idegen), alkalmi, epizodikus, momentán (bizalmas), temporárius, tranzitórius, interim (régies)
 • közbülső, közbenső, köztes, változékony, változó, bizonytalan, idényjellegű, időszaki

élés

főnév
 • létezés, élet, fennmaradás
 • (régies): étel, élelem, élemény (régies), eledel, eleség, étek, ennivaló
 • (tájnyelvi): gabona, búza, élet (tájnyelvi)

elöl1

ige
 • megöl, kiírt, elpusztít, megfojt, elfojt, elemészt (régies)
 • (fogideget): kiöl

fólia

főnév
 • lemez
 • ezüstpapír, sztaniol
 • (szaknyelvi): gyógynövénylevél

fátum

főnév
 • sors, végzet, eleve elrendelés, determináció (idegen), predesztináció (idegen)
 • balsors, balszerencse

dörgő

melléknév
 • harsogó, öblös, telt, harsány, mennydörgő, eget verő, falrengető, viharos, tomboló, fülsiketítő, fülhasogató, dörgedelmes, bömbölő, sztentori (hang) (régies)

deflorál

ige
 • elveszi a szüzességét, lyukaszt (szleng), megkezd (szleng), utat tör (szleng)
 • megbecstelenít, megszeplősít

egymásrautaltság

főnév
 • kölcsönösség

fájós

melléknév
 • fájó, fájdalmas, beteg, beteges, sajgó, érzékeny, kényes, rossz, fájlalatos (régies), bodzás (láb) (tájnyelvi)

dühös

melléknév
 • feldühített, feldühödött, dühöngő, dühödt, dühösködő, mérges, haragos, harapós, nekibőszült, bősz, veszett, felindult, ingerült, haragvó, epés, ádáz, felháborodott, indulatos, bosszús, pipás (szleng), pipa (szleng), zabos (szleng)

bűvöl

ige
 • (régies): igéz, varázsol, bájol, megigéz, megbabonáz, elbűvöl, megbűvöl, elvarázsol, megront
 • fűz (valakit)

ékesszóló

melléknév
 • választékos, kifejező, emelkedett, meggyőző, megindító, megrendítő, hatásos, elragadó, megkapó, szemléletes, festői, szuggesztív, elokvens (idegen)
 • ékes, frappáns, ragyogó, nagyszerű, eklatáns, beszédes

farok, fark

főnév
 • csóva (üstökösé)
 • farkinca (bizalmas), csutak (bizalmas)
 • (szleng): hímvessző, pénisz, szerszám (szleng), műszer (szleng), puska (szleng), fütyi (bizalmas), fütykös, fütyülő (bizalmas), kuki (bizalmas), pöcs (durva), lőcs (durva), fasz (durva)