fércel szinonimái

ige
 • összeölt, aggat (tájnyelvi), összeaggat (tájnyelvi), áglál (tájnyelvi), baggat (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

akadálytalan

melléknév
 • szabad, akadály nélküli, gáttalan, korlátlan, sima, zökkenőmentes, zavartalan, gördülékeny, súrlódásmentes

bank

főnév
 • pénzintézet (szaknyelvi), takarékpénztár, takarék (bizalmas)
 • hitelintézet, hitelszervezet (szaknyelvi)
 • bankház, pénzcsarnok (régies)
 • (szerencsejátékban): játékalap, pénzalap
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fércel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

félőrült

melléknév
 • félbolond, félnótás, félkegyelmű, félcédulás, dilis, ütődött (bizalmas), idióta, kretén, imbecillis (szaknyelvi)

erkölcscsősz

főnév
 • erénycsősz, erkölcsbíró, erkölcsprédikátor

emigráció

főnév
 • kivándorlás, száműzetés, számkivetés, számkivetettség

elhasznál

ige
 • elfogyaszt, feldolgoz, elkölt, felél, kimerít(bizalmas)
 • elkoptat, elnyű, elhord, elvisel, elrongyol (régies)

felüljáró, fölüljáró

főnév
 • átjáró, völgyhíd, viadukt, áthidalás
 • (szleng): elöljáró, parancsnok, fejes (szleng), góré (szleng)

fullajtár

főnév
 • előlovas (régies), jelentőfutó (régies), előhírnök
 • hírvivő, futár (régies), küldönc, főlajtár (tájnyelvi), kengyelfutó (régies)
 • (régies): kocsis

nyelvészet

főnév
 • nyelvtudomány, lingvisztika (szaknyelvi), glottológia (szaknyelvi)

dohánybolt

főnév
 • trafik, dohányáruda, dohánytőzs (régies), dohánytőzsde (régies)

destruál

ige
 • bomlaszt, rombol, zülleszt, lázít, demoralizál

árnyék

főnév
 • árny, homály, borulat, sötétség
 • árny, árnyalak, szellem, kísértet, fantom, rém, démon, hazajáró lélek
 • látszat, tünemény, árnykép, árnyékkép
 • bánat, szomorúság, levertség, melankólia, mélabú, ború
 • (régies): árnyékszék, WC
 • (tájnyelvi): kocsiszín, fészer

ebihal

főnév
 • békalárva, békacenk (régies), békafi (régies), békaporonty (tájnyelvi), poronty (tájnyelvi), babaruska (tájnyelvi), ebilóca (tájnyelvi), halcsík (tájnyelvi), kutyahal (tájnyelvi)

fűt

ige
 • melegít, hevít, forrósít
 • tüzel, tüzet rak
 • átmelegít, felhevít
 • lelkesít, hajt, ösztönöz

gyengéd, gyöngéd

melléknév
 • figyelmes, kíméletes, tapintatos, diszkrét
 • szeretetteljes, becéző, kedveskedő, szubtilis (régies), szerető
 • szelíd, lágy, finom
 • anyai, együttérző
 • szerelmes

járványos

melléknév
 • ragályos, fertőző, epidemikus (szaknyelvi), endemikus (szaknyelvi), ragadós, átszármazó (régies)
 • elterjedt

híradás

főnév
 • üzenés, üzenet, értesítés, közlés, összeköttetés, kapcsolat
 • hírek (szaknyelvi), információ, kommüniké (szaknyelvi), jelentés, nyilatkozat, közlemény, tudósítás

férfias

melléknév
 • maszkulin (szaknyelvi), virilis (választékos)
 • bátor, határozott, kemény, tetterős, tettre kész

felmorzsolódik, fölm

ige
 • felőrlődik, elkopik (választékos)
 • elfogy, megsemmisül

forduló I.

melléknév
 • (valamilyenné): változó, alakuló, váló
 • kanyarodó

hév I.

főnév
 • (választékos): forróság, meleg, hőség, hő, tűz
 • láz, felindultság, szenvedélyesség, szenvedély, hevület, lelkesedés, elragadtatás, gerjedelem, elán, pátosz, temperamentum, vehemencia, energia, hajtóerő, igyekezet, lendület, buzgalom, odaadás, buzgóság, munkakedv
 • düh, harag, méreg, idegesség, nyugtalanság

filozofál

ige
 • bölcselkedik, elmélkedik, meditál

érzékelhető

melléknév
 • észlelhető, érezhető, megfigyelhető, kézzelfogható, konkrét, tapintható, szemmel látható, szembetűnő, észrevehető, felfogható, kivehető

földöntúli

melléknév
 • földön kívüli, túlvilági, égi, mennyei, természetfölötti
 • transzcendens, metafizikus, megfoghatatlan, megmagyarázhatatlan, kísérteties, titokzatos, rejtélyes, valószínűtlen, csodás, mesés, kideríthetetlen, érthetetlen
 • átszellemült, könnyed, éteri, bájos, angyali, csodálatos, rendkívüli

himlő

főnév
 • variola (szaknyelvi), feketehimlő, hólyagos himlő, valódi himlő
 • bárányhimlő
 • (tájnyelvi): veres himlő, skarlát, vörheny
 • himlőhely, heg, ragya, hólyag, pattanás, patécs (tájnyelvi), kiütés, ripacs (tájnyelvi), csécs (régies)