felsőház, fölsőház szinonimái

főnév
 • főrendiház, szenátus (idegen), szenátorok testülete

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pénznem

főnév
 • valutanem, pénzfajta

ingerült

melléknév
 • indulatos, haragos, dühös, bosszús, ideges, ingerlékeny, izgatott, felindult, mérges, haragos, haragvó, felpaprikázott, paprikás (bizalmas), zabos (bizalmas), harapós, morcos, rosszkedvű, epés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felsőház, fölsőház szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felfelé, fölfelé

határozószó
 • fel, magasba, égnek, ég felé

emel

ige
 • feltart, magasra tart, emelint (tájnyelvi), emelít (tájnyelvi)
 • növel, srófol, fokoz, nagyobbít, öregbít, gyarapít, szaporít, (fizetést) jobbít (tájnyelvi)
 • épít, rak, létesít, magasbít (régies), (emlékművet) állít

eltakarodik

ige
 • elmegy, elkotródik, eloldalog, elsomfordál, elsompolyog, elkullog, elinal, eliszkol, elszelel, elfut, elhúzza a csíkot (szleng), elpucol (szleng), elpusztul (valahonnan), eltűnik, elviszi az irháját, elhordja az irháját, eleblábol (tájnyelvi), eltisztul, elpiszkódik (tájnyelvi), elkufercol (tájnyelvi), elsipircel (tájnyelvi)

elé, elébe

névutó, határozószó
 • eléje, elibe (tájnyelvi), elejbe (tájnyelvi)

felmorzsolódik, fölm

ige
 • felőrlődik, elkopik (választékos)
 • elfogy, megsemmisül

folyton

határozószó
 • szüntelenül, állandóan, mindig, kitartóan, szünet nélkül, egyre, folyton-folyvást, tartósan, szakadatlanul, megszakítás nélkül, egyfolytában, vég nélkül, örökösen, minduntalan, unos-untalan, furtonfurt, fánton-fánt (tájnyelvi), minduntig (tájnyelvi), mindváltig (tájnyelvi), furtonosan (tájnyelvi)

népies

melléknév
 • közérthető, egyszerű, mindennapi, köznapias, populáris, vulgáris
 • paraszti, parasztos, rusztikus, pórias (régies)
 • falusias, vidékies

délutáni

melléknév
 • ebéd utáni (bizalmas)

csúcsteljesítmény

főnév
 • rekord, csúcseredmény, csúcsidő, csúcs

analizál

ige
 • elemez, boncol, taglal, vizsgál, tanulmányoz, obszervál (idegen)

doktor

főnév
 • orvos, doki (bizalmas), gyógyító
 • (régies): egyháztudós, egyházatya

földművelés

főnév
 • földmívelés (régies), szántás-vetés, mezőgazdaság, gazdálkodás, agrárgazdaság (szaknyelvi), agronómia (szaknyelvi)

goromba

melléknév
 • durva, kíméletlen, modortalan, erőszakos, bárdolatlan, faragatlan, neveletlen, nyers, paraszt, udvariatlan, otromba, ledorongoló, ordináré, bumfordi (tájnyelvi), iromba (tájnyelvi), közönséges, útszéli, csiszolatlan, darabos, pórias (régies), ripők (régies), pallérozatlan, illetlen, tapintatlan, bugris, barbár, bunkó, vulgáris, indiszkrét (választékos), ildomtalan (tájnyelvi), parlagi, barátságtalan
 • (tájnyelvi): érdes, durva tapintású
 • (régies): oktalan, meggondolatlan

irgalmaz

ige
 • kegyelmez, megkegyelmez, kegyelmet gyakorol, megkönyörül, könyörül, megszán, segít, megenged (tájnyelvi), megbocsát

hegyező

főnév
 • faragó (tájnyelvi)

felszakít, fölszakít

ige
 • feltép, feltör, felszaggat, felszakaszt (tájnyelvi), fölrepeszt, felhasít, felnyit, felbont
 • felidéz, megidéz, felhoz, felelevenít, előhív, előhoz, feltámaszt, visszaemlékezik, emlékezetbe idéz

felemás

melléknév
 • különböző, eltérő, kétnemű
 • hibrid, abajdóc (tájnyelvi)
 • határozatlan, visszás

finomság

főnév
 • kifinomultság, grácia (választékos), törékenység
 • árnyalat, szubtilitás (idegen)
 • nyalánkság, csemege, ínyencfalat, ínyencség, delikatesz (idegen)
 • tapintat, diszkréció, gyengédség, kímélet, decencia (választékos)

hazaad

ige
 • (fizetést): hazavisz

felvesz, fölvesz

ige
 • felemel, felszed, összeszed, felkap, felnyalábol, felmarkol, felvellint (tájnyelvi), ölbe vesz
 • magára vesz, felölt, magára ölt, rávesz, felhúz, felránt, magára kap, magára ránt, belebújik
 • (pénzt): átvesz, felmarkol, felmar, felnyal (szleng), felgombol (szleng)
 • magába fogad, felszív, magába szív, elnyel, beiszik (valamit)
 • (szokást): eltanul
 • alkalmaz, felfogad, felbérel, szerződtet, szegődtet (tájnyelvi)
 • filmre vesz, magnóra vesz, rögzít

enyv

főnév
 • csiriz, mézga, ragasztó, glutin (idegen), ragasztyú (régies), gyanta (régies)

fogház

főnév
 • börtön, büntetés-végrehajtási intézet, büntetőintézet, tömlöc (régies), fegyház, fegyencház (régies), fogház, foghely (régies), áristom (régies), javítóintézet (régies), dologház (régies), toloncház (régies), karcer (régies), zárka, cella, kaszni (bizalmas), josó (tájnyelvi), cukház (tájnyelvi), siti (szleng), fapados (szleng), kóter (régies), dutyi (bizalmas), susogó (szleng), akvárium (szleng), csukda (szleng), szanatórium (szleng), sitt (szleng), internátus (szleng), kukkoló (szleng)

hebehurgya

melléknév
 • meggondolatlan, felelőtlen, szeles, kapkodó, hirtelenkedő, szeleburdi, szeleverdi (tájnyelvi), kelekótya, kerge, kajla, hebrencs (bizalmas), habrehubri (tájnyelvi), hűbelebalázs (tájnyelvi), sedre (tájnyelvi), heble (tájnyelvi), hedre (tájnyelvi), széllelbélelt, magagondolatlan (régies) Sz: nincs kocsisa az eszének (tájnyelvi); nekimegy, mint bolond tehén a fiának