innenső szinonimái

melléknév
 • közelebbi, közelebb eső, innétső (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

véd1

ige
 • kímél, őriz, vigyáz, ügyel, óv, megóv, oltalmaz, védelmez, fedez, menedéket nyújt, betakar, felfog, elszigetel, elzár, körülvesz, ment
 • biztosít
 • pártol, pártfogol, segít, támogat, gyámolít, istápol, áll (valaki mellett), szárnyai alá vesz
 • képvisel, igazol, tisztáz
 • elhárít, hárít, visszaver, kivéd

lesállás

főnév
 • rejtekhely, búvóhely
 • leshely, állás
 • les, leshelyzet, ofszájd
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a innenső szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

idején

határozószó
 • jókor, idejében, idejekorán, időben, a kellő időben, időnek idejében (tájnyelvi)
 • előre

harkály

főnév
 • fakopács, fakopáncs, favágó (régies), székács (tájnyelvi), herkály (tájnyelvi), harkács (tájnyelvi), fakopogtató (tájnyelvi), kéregkopogtató (tájnyelvi), csokenyitor (tájnyelvi), ágnesmadár (tájnyelvi)

hallatlan I.

melléknév
 • rendkívüli, hihetetlen, szokatlan, elképesztő, példátlan, meglepő, szenzációs (bizalmas), páratlan, szörnyű, rettenetes, borzasztó, hajmeresztő, égbekiáltó, észbontó
 • érthetetlen, felfoghatatlan, váratlan, elkerülhetetlen

gaztett

főnév
 • gazság, gonoszság, aljasság, bűn, bűntett, alávalóság, galádság, gonosztett, rémtett, haramiaság (régies), merény (régies), erőszak, vétség

illuzórikus

melléknév
 • képtelen, megvalósíthatatlan, lehetetlen, valószerűtlen, valószínűtlen, irreális, fiktív, kitalált, abszurd
 • hiábavaló, értelmetlen

joviális

melléknév
 • derűs, kedélyes, jókedélyű, jókedvű, nyájas, optimista, derűlátó, vidám

sarkall

ige
 • ösztökél, ösztönöz, biztat, serkent, bátorít, lelkesít, buzdít
 • nógat, noszogat, unszol, késztet, motivál, szorgalmaz, inspirál, stimulál, doppingol (bizalmas)
 • siettet, sarkantyúz, élénkít, gyorsít
 • hajt, űz, sürget

felvarr, fölvarr

ige
 • rávarr, ráölt, ráerősít
 • felszeg, felaljaz, felhajt

félreáll

ige
 • félrehúzódik, elhúzódik, kitér, ellép, odább megy, arrébb megy, odábbáll
 • visszavonul
 • csáléra áll (tájnyelvi)

díszkíséret

főnév
 • eszkort (régies)
 • slepp (bizalmas)

finálé

főnév
 • zárótétel
 • zárójelenet
 • befejezés, vég

kalkulál

ige
 • számol, számít, kiszámít, számot vet
 • megtervez, tervez

keresztülvihető

melléknév
 • véghezvihető, megvalósítható, végrehajtható, kivihető, kivitelezhető, életrevaló, teljesíthető, lehetséges, használható, elképzelhető, ésszerű, járható, életképes, reális

lefényképez

ige
 • lefotóz, lefotografál (régies), lekap (bizalmas), lekattint (bizalmas), levesz (régies), lepozál (régies)
 • megörökít

koncepció

főnév
 • felfogás, felfogásmód, nézőpont, nézetrendszer
 • felépítés, konstrukció
 • meglátás, elgondolás, elképzelés, terv, ötlet, alapeszme, idea, szándék
 • fogamzás, fogantatás

intarzia

főnév
 • berakás, famozaik, betét

ibolyántúli

melléknév
 • ultraibolya, ultraviola, ultraviolett (idegen)

javulás

főnév
 • jobbulás, tökéletesedés, csiszolódás, pallérozódás, nemesedés, okosodás, finomodás
 • fellendülés, fejlődés, haladás, előrejutás(idegen)
 • (emberé): gyógyulás, lábadozás, erősödés, felépülés
 • (sebé): behegedés, hegesedés, varasodás, tisztulás
 • (időjárásé): enyhülés, melegedés

kocsirakomány

főnév
 • fuvar, rakomány

irónia

főnév
 • gúny, gúnyolódás, lekicsinylés, csipkelődés, csúfolódás, ingerkedés, él

hát II.

kötőszó
 • tehát, azért, egyszóval, röviden szólva, következésképpen

jóakarat

főnév
 • igyekezet, jó szándék, törekvés, készség, hajlandóság, buzgalom, lelkesedés, iparkodás, érdeklődés
 • segítőkészség, jóindulat, jólelkűség, szívélyesség, kegyesség, emberség, nemesszívűség, kedvesség
 • pártfogás, irgalom, részvét, benevolentia (régies)

kompenzáció

főnév
 • kiegyenlítés, ellenszolgáltatás, kárpótlás, fájdalomdíj
 • (szaknyelvi): árucsere, csereforgalom