látszerész szinonimái

főnév
 • szemüvegkészítő, látszerkészítő (régies), szemüveges (régies), optikus

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dús

melléknév
 • sűrű, buja, burjánzó, tenyésző, busa (szemöldök)
 • (kebel): duzzadó, telt
 • bőséges, bő, pazar, fényűző, kiadós, pompás, busás
 • értékes, gazdag
 • (régies): dúsgazdag, vagyonos, tehetős, jómódú

terefere

főnév
 • beszélgetés, csevegés, csevej, locsogás, pletykázás, pletykálás, pletyka, triccs-traccs, szomszédolás, diskurálás, eszmecsere, trécselés, traccs (bizalmas), karattyolás (bizalmas), darvagás (tájnyelvi), licslocs (tájnyelvi), teletula (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a látszerész szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kulminál

ige
 • tetőzik, tetőpontra hág
 • delel
 • kicsúcsosodik

kitanít

ige
 • kiképez, oktat, betanít, kiművel, megtanít, begyakoroltat, nevel, kiabriktol (tájnyelvi)
 • beidomít, megszelídít, szoktat, dresszíroz, tréningez, kiidomít (régies)
 • felvilágosít, kioktat, kiokosít, útbaigazít, felnyitja a szemét (valakinek)
 • beavat

kiosztás

főnév
 • szétosztás, elosztás, juttatás, kiutalás, átadás, kiadás, kézbesítés, szétszórás, kiszámlálás (régies), kivetés (régies)

kelet3

főnév
 • kelendőség, keresettség, kapósság, futamat (tájnyelvi)

lakáshiány

főnév
 • lakásínség, lakásprobléma, lakáskérdés, lakásgond

levélbegónia

főnév
 • gyémántlevél, királybegónia, begónia

turisztika

főnév
 • turizmus, turistáskodás, természetjárás, országjárás
 • utazgatás

irigy

melléknév
 • egoista, önző

index

főnév
 • mutató, indexszám, jelzőszám, árjelzőszám, mutatószám
 • mérőszám, viszonyszám
 • villogó (szaknyelvi), irányjelző
 • leckekönyv, bizonyítvány
 • tiltott könyvek jegyzéke (szaknyelvi), feketelista
 • névmutató, tárgymutató, szómutató
 • névjegyzék
 • (szaknyelvi): kitevő, exponens (régies)

festői

melléknév
 • szemléletes, színes, színpompás, festeni való, festő ecsetjére való, pittoreszk (idegen), képszerű, dekoratív

játszma

főnév
 • játék, mérkőzés, parti (bizalmas), gém (szaknyelvi), szett (szaknyelvi), forduló, menet, kör
 • küzdelem

lombos

melléknév
 • leveles, fürtös (régies)
 • lomblevelű (erdő)

megbocsát

ige
 • kiengesztelődik, megbékél, megenyhül (valaki iránt), megenged (tájnyelvi)
 • pardoníroz (régies), kondonál (idegen), megamnesztiáz (régies), felment, megkegyelmez, elnéz, szemet huny, megkönyörül
 • irgalmaz, elfelejt
 • feloldoz

barbakán

főnév
 • kapuerőd, elővédmű, védőmű (szaknyelvi), kapuvédő bástya, őrtorony, kapuelővár

nyilvánosság

főnév
 • közönség, fórum, plénum (választékos), publikum, színtér, placc (bizalmas), rivaldafény, ország-világ, világ

metszet

főnév
 • gerezd, szegmentum (szaknyelvi), szegmens (szaknyelvi), szelvény
 • lenyomat, karc, gravure (idegen), metszvény (régies)
 • sormetszet

lavór

főnév
 • mosdótál, mosdócsésze, kézmosó

krumpli

főnév
 • burgonya, kolompér (tájnyelvi), csicsóka (tájnyelvi), pityóka (tájnyelvi), csucsorka (tájnyelvi), földialma (régies)
 • (bizalmas): óra

lemos

ige
 • megmos, letisztít, lesikál, lemosál (tájnyelvi), lepucol (bizalmas), (foltot) eltávolít
 • eltüntet
 • lemosdat, megmosdat, megfüröszt
 • (szleng): legyőz, lehengerel, leköröz (bizalmas), lepipál (bizalmas), hazavág (szleng), lefőz (bizalmas), leradíroz (szleng), letöröl (szleng), zsebre tesz, zsebre vág, megsemmisít

mereszt

ige
 • kifeszít, kinyújt, kitol, kinyom, kiegyenesít
 • (szemet): tágra nyit, kidülleszt

lefokoz

ige
 • leminősít, degradál, deklasszifikál (idegen)
 • csökkent, mérsékel, devalvál (idegen)

kiváltságos

melléknév
 • kivételezett, kivételes, privilegizált (idegen), kitüntetett, előnyös
 • (régies): sajátos, sajátságos, különleges, megkülönböztetett

leszáll

ige
 • leereszkedik, földet ér, landol, lerepül
 • (járműről): lelép, lejön, leugrik, lekászálódik
 • lemegy, lenyugszik, leáldozik, lebukik, lehanyatlik, nyugovóra tér, lesuvad (tájnyelvi), elszentül (tájnyelvi), esteledik, alkonyul, szürkül
 • beáll, bekövetkezik (sötétség)
 • leülepedik, leülepszik, lesüllyed, lerakódik, letisztul, megtelepszik, szedimentálódik (szaknyelvi)
 • csökken, mérséklődik, esik, alábbszáll, apad, fogy, kisebbedik
 • lealacsonyodik, megalázkodik, leereszkedik, lehajol

messzemenő

melléknév
 • merész, nagyarányú, kiterjedt, széles körű, mélyreható, gyökeres, drasztikus