fetreng szinonimái

ige
 • hánykolódik, hánykódik, dobálja magát, hányja-veti magát, vergődik, vonaglik, dénfereg (régies), dölöngőzik (régies)
 • forgolódik, hentereg, hempereg, fentereg (tájnyelvi), hengereg (tájnyelvi)
 • heverészik, lustálkodik, döglik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vezérel

ige
 • vezet, vezényel, parancsol, elöljár, élen áll
 • parancsnokol, kormányoz, igazgat
 • segít, irányít, utat mutat, kalauzol
 • működtet, szabályoz
 • késztet, ösztönöz, ösztökél, serkent

karabély

főnév
 • puska, stucni (régies), stuc (régies), kurtály (régies), karabin (régies)
 • (szleng): dragunov, kispuska, dióverő (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fetreng szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felsír, fölsír

ige
 • felrí, felzokog, felbőg, felsikolt, felnyög, feljajdul
 • felhangzik (hegedűszó)

értesítés

főnév
 • üzenet, közlés, hír, híradás, hirdetmény, közlemény, tájékoztató, tudósítás, információ, drót (szleng), tájékoztatás
 • idézés, avizó (idegen), értesítvény

enyhülés

főnév
 • javulás, könnyebbség, csillapodás, remisszió (szaknyelvi), mérséklődés, megnyugvás, lankadás, alábbhagyás, alábbszállás, csökkenés, szűnés
 • melegedés, olvadás
 • frissülés

eljár

ige
 • ellátogat, felkeres, frekventál (választékos)
 • (ügyben): intézkedik, képvisel, cselekszik, utánajár (valaminek), intéz
 • eltáncol, elrop
 • (idő): elmúlik, eltelik, elszalad, elfolyik, halad, lejár

fennen

határozószó
 • magasan, fenn
 • gőgösen, büszkén
 • nagy hangon, hangosan, hangoskodva, hangos szóval, fennhangon, fennszóval (régies), fennen, felszóval (tájnyelvi), emelt hangon, fennhéjázva, követelőn

függelék

főnév
 • kiegészítés, pótlás, appendix (régies), szupplementum, toldalék, járulék, ragaszték (régies), tartozék, melléklet, csatolmány
 • addenda (idegen), anhengszli (bizalmas), kóda (szaknyelvi)
 • utóirat
 • zárótétel, zárócikkely, záradék
 • dísz, függeszték, függő, fityegő, csinga (régies)
 • (régies): sallang, lengő, lengeteg, lógó

nyitja

főnév
 • (valaminek): megfejtés, megoldás, kulcs, fortély, titok, vezérfonal, fogás, trükk

döfés

főnév
 • szúrás, bökés, öklelés
 • lökés, taszítás
 • sértés, megbántás

díj

főnév
 • díjazás, fizetés, fizetség, munkabér, munkadíj, bér, bérezés, taksa, illetmény, illeték, honorárium, tiszteletdíj, járandóság, dotáció, juttatás, javadalmazás
 • jutalom, pályadíj, kitüntetés

árvíz

főnév
 • ár, áradat, áradás, árhullám, özön, vízözön, vízár, víztömeg, dagály, inundáció (régies), kiöntés, özönvíz

égöv

főnév
 • éghajlati öv, égalj (régies), öv, éghajlat, övezet, földöv (régies), klíma, régió, zóna

gangréna

főnév
 • üszök, üszkösödés

gyógyul

ige
 • javul, lábadozik, felépül, füremedik (régies), üdül (régies), rendbe jön, vígaszik (tájnyelvi)
 • forrad, heged, varasodik
 • vigasztalódik, megnyugszik

jegyzőkönyv

főnév
 • tanácskönyv (régies), protokollum (régies)
 • (választékos): notesz, jegyzetfüzet, jegyzettömb

hitves

főnév
 • házastárs, hites, hitestárs, házasfél, partner, pár
 • feleség, hitvestárs (régies), asszony, oldalborda (bizalmas), nej, anyjuk (tájnyelvi)

fiatalkor

főnév
 • fiatalság, ifjúkor, ifjúság, csikókor, csikóévek

félreáll

ige
 • félrehúzódik, elhúzódik, kitér, ellép, odább megy, arrébb megy, odábbáll
 • visszavonul
 • csáléra áll (tájnyelvi)

főbenjáró

melléknév
 • súlyos, fontos, lényeges, életbe vágó, halálos, kriminális (bizalmas), fővesztéssel járó (régies)

higgad

ige
 • megnyugszik, csillapodik, csihad (tájnyelvi), lanyhul, mérsékelődik, juházik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): ülepszik, tisztul (víz)

flört

főnév
 • kacérkodás, legyeskedés, enyelgés, széptevés, kaland

esténként

határozószó
 • estelente, estenden (régies), estennen (régies)

friss

melléknév
 • fürge, élénk, eleven, mozgékony, serény, sebes, gyors, fürgenc (tájnyelvi), firgenc (tájnyelvi), virgonc
 • lendületes, erőteljes, energikus, dinamikus
 • korán kelő
 • üde
 • üdítő, élénkítő, hűvös, tiszta
 • új, újdonsült, új keletű, mai, minapi, mostani, idei, korszerű, a legutóbbi, recens (idegen)
 • (növény): zsenge, fiatal
 • gyors ütemű

hiteles

melléknév
 • hitelt érdemlő, megbízható, szavahihető, biztos, közhitelű, hitelre méltó, hű, tárgyszerű
 • eredeti, valódi, igazi, hamisítatlan, autentikus, bizonyított, originális, igazolt, szabályos, valóságszerű
 • hivatalos, törvényes, jogos, elismert
 • hitelesített