rács szinonimái

főnév
 • rostély, rácsozat, sodrony, háló, kerítés
 • gitter (szaknyelvi), raszter (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

terem1

ige
 • tenyészik, fejlődik, gyarapodik, nő, növekszik, sarjadzik, burjánzik, termést hoz
 • hoz, ad, szolgáltat, kifejleszt, megérlel
 • gyümölcsözik, jövedelmez
 • létrejön, keletkezik, születik
 • (valamire): alkalmas, megfelelő
 • odatoppan, becsöppen, megjelenik, beállít, ott terem, belép, eléugrik, eléáll

megterem

ige
 • meghoz, megad, terem, kiad (tájnyelvi), megnő (tájnyelvi)
 • tenyészik, nő
 • létrejön, kialakul
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rács szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

postáz

ige
 • felad, postára ad, elküld, bedob, átutal, utalványoz
 • eljuttat, expediál

összefut

ige
 • összeszalad, összeröffen (tréfás), gyülekezik, egybegyűlik, csoportosul, odatódul, összeverődik, összecsődül (pejoratív)
 • találkozik, összetalálkozik
 • összeütközik, karambolozik
 • egyesül, összefolyik, összeér
 • összemegy

önkényúr

főnév
 • zsarnok, diktátor, tirannus (régies), despota, kiskirály, kényúr

néz

ige
 • figyel, lát, szemlél, nézelődik, nézeget, bámul, pillant, rámered, les, kémlel, kandikál, kukucskál, vizslat, tekint, pislog, fixál, fixíroz (bizalmas), csipáz (szleng), skubizik (szleng), stíröl (szleng), kamerázik (szleng), biluxol (szleng), kuksizik (szleng), kukkol (szleng), szemeit ráfüggeszti (régies) Sz: mereszti a szemét; szemmel követ (valakit); legelteti rajta a szemét; hizlalja a szemét; meregeti a pilácsot
 • (valakinek, valaminek): hisz, gondol, vél, ítél, tekint
 • becsül
 • keres, kutat, utánajár
 • (valamire): ellenőriz, szemmel tart, vigyáz, ügyel
 • helyezkedik (valami irányában), nyílik (valahova)

pszichiáter

főnév
 • elmeorvos, elmegyógyász, lélekbúvár

réz

főnév
 • vörösréz
 • sárgaréz
 • rézkarc, rézmetszet, eau-forte (választékos), radierung (idegen)

mézesmázas, mézesmáz

melléknév
 • mézédes, színméz, mézes (régies), hímes (tájnyelvi), édeskés, szirupos, behízelgő, negédes, hízelgő, émelyítő, émelygős, nyájas, csepegős, csöpögős, nyálas (szleng)

mente

főnév
 • (régies): felsőkabát, atilla, ködmön (régies), csurapé (tájnyelvi)

korszerű

melléknév
 • modern, mai, új, újszerű, divatos, időszerű, jelenkori, haladó, menő (szleng)

monokli

főnév
 • (régies): félszemüveg, cvikker, lornyon (régies)
 • (bizalmas): véraláfutás (szem körül)

rokoni

melléknév
 • vérségi, vér szerinti, atyafiságos (régies), atyafiúi (régies), testvéries

sírfelirat

főnév
 • sírvers, sírirat (régies), epitáfium (szaknyelvi), epigramma (szaknyelvi)

felséges, fölséges

melléknév
 • nagyszerű, kitűnő, csodálatos, egyedülálló, fejedelmi, királyi, kiváló, jeles, kimagasló, rendkívüli, bámulatos, mesteri, csodálatra méltó, imponáló, impozáns, nemes, remek, pazar, pompás, fényűző, emelkedett, méltóságteljes

teória

főnév
 • elmélet
 • (bizalmas): elképzelés, nézet, feltevés, hipotézis, spekuláció, idea, eszme, gondolat, elgondolás, magyarázat

szilánk

főnév
 • szálka, forgács, aprófa, szikáncs (tájnyelvi)
 • repesz, repeszdarab, darab
 • (tájnyelvi): tövis

rádióközvetítés

főnév
 • rádióadás, közvetítés, adás, rádióriport, riport, műsor

porcukor

főnév
 • cukorliszt

remekíró

főnév
 • klasszikus

szerződtet

ige
 • alkalmaz, felvesz, felfogad, szegődtet (tájnyelvi), angazsál (régies)

rakódik

ige
 • ülepedik, felhalmozódik, lerakódik, ráülepedik

összeszámol

ige
 • megszámol, megolvas (tájnyelvi), számba vesz, kalkulál, összegez, összeszámlál, összeszámít, kiszámol, felszámol (tájnyelvi), összeolvas (tájnyelvi)
 • összead, összesít, summáz (régies)

reprodukció

főnév
 • másolat, műnyomat, művészlap
 • lenyomat
 • sokszorosítás
 • felidézés
 • újratermelés

szigor

főnév
 • szigorúság, keménység, vaskéz, rigiditás (idegen)