hegygerinc szinonimái

főnév
 • hegyhát, sziklahát, hegyorom, hegytaraj (régies), vonulat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rendreutasítás

főnév
 • dorgálás, korholás, fejmosás (bizalmas), megrovás, intés, lelkifröccs (bizalmas), figyelmeztetés

egyetlen II.

melléknév
 • (megszólításként): drágám, drágaságom, édesem, mindenem, napsugaram, virágom
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hegygerinc szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

harcmező

főnév
 • csatamező, csatatér, harctér, front, hadszíntér, küzdőtér, küzdhely (régies), ütközethely (régies), vérmező (régies), csatasík (régies), vívótér (régies)

geográfus

főnév
 • (szaknyelvi): földrajztudós, földrajzkutató, földrajzos (bizalmas)

függönytartó

főnév
 • karnis, függönyrúd, függönypálca

felsül, fölsül

ige
 • felhólyagosodik, lesül, odaég
 • kudarcot vall, leszerepel, megszégyenül, blamálja magát (bizalmas), kompromittálja magát, megjárja, megbukik, pórul jár, hoppon marad, rajtaveszt, befürdik (szleng), ráfázik (szleng), pofára esik (durva), koppan (szleng), lebőg (szleng), leég (bizalmas), pléhre csúszik (szleng), csúfra jár (tájnyelvi) Sz: beletörik a bicskája; beletörik a foga; dugába dől a terve; büdösben marad

hatvány

főnév
 • kitevő, hatványkitevő, exponens (szaknyelvi)
 • (régies): hatás, befolyás, potencia

hősi, hősies

melléknév
 • heroikus, vitéz, vitézi, daliás, elszánt, bátor, bátor szívű, merész, vakmerő, rendíthetetlen, rettenthetetlen, félelem nélküli, félelmet nem ismerő, halálmegvető

puplin

főnév
 • félselyem

eszményít

ige
 • idealizál, poétizál (idegen), felmagasztal, felemel, szépít

erő

főnév
 • munkaerő, izomerő, erőnlét, kondíció, tetterő, teherbírás, energia, szufla (bizalmas), kakaó (szleng), kajak (szleng)
 • hatásfok, intenzitás, ráhatás, erősség, hathatósság
 • lelkierő, akaraterő, életerő, vitalitás (választékos)
 • erőfeszítés, erőkifejtés, erőlködés, lendület, erőbedobás
 • csípősség, zamat, tűz
 • haderő, hadierő (régies), fegyveres erő, katonaság, karhatalom
 • hatalom, uralom, befolyás, súly
 • erőszak, kényszer, kényszerítés, nyomás

centrifuga

főnév
 • facsarógép
 • pörgettyű, pörgetőgép

falidugó

főnév
 • dugaszolóaljzat (szaknyelvi), konnektor, csatlakozó

icce

főnév
 • meszely

iszapfürdő

főnév
 • iszapkezelés, iszapkúra

korán

határozószó
 • idő előtt, hamar, előbb, jókor (régies), idejekorán, koránt (tájnyelvi)
 • hajnalban, kora reggel, reggel, istennapkor (tájnyelvi)

kevés

melléknév
 • csekély, némi, kis mennyiségű, egy kis, cseppnyi, csipetnyi, fikarcnyi, jottányi, körömfeketényi, mákszemnyi, parányi, szemernyi, szikra, szikrányi, szálnyi, hangyányi, csip-csup, apró-cseprő, bagatell, picsányi (szleng, durva), fuvintásnyi (tájnyelvi), egy paraszthajszálnyi Sz: annyi, mint kilenc medvének egy vackor; az öt ujján is megszámolhatja; elviszi két szúnyog egy rúdon; hátamon is kivinném; rákláb ebédre; szárnyán a légy is elviheti; százhúsz gémnek hatvan keszeg
 • elégtelen
 • szűkös, szerény, alacsony, sovány, hiányos, fogyatékos, ritka, gyér, sivár, elhanyagolható, jelentéktelen, nyomorúságos, halvány

héj

főnév
 • burok, tok, takaró, külszín, felszín, külső, hártya, bőr, háncs, kéreg, hüvely, köpeny, haj (tájnyelvi)
 • huzat, ágyhuzat, ciha

hanyatt

határozószó
 • háton, hátra, vissza, hátlag (tájnyelvi), hanyattást (tájnyelvi), hanyattánt (tájnyelvi), hanyattág (tájnyelvi)

hóhányó

melléknév, főnév
 • szélhámos, csaló, megbízhatatlan, kókler, simlis (szleng), svihák (bizalmas), svindler (bizalmas), malmos (szleng), firkás (szleng), széltoló (bizalmas)

kerülget

ige
 • körüljár, körbejár, forgolódik (valaki körül), bűzlél (tájnyelvi), kerülkőzik (tájnyelvi), környékel (tájnyelvi)
 • környékez, udvarol, törleszkedik, dörgölődzik, dörgölőzik

hetyke

melléknév
 • kihívó, fölényes, büszke, kevély, rátarti, elbizakodott, öntelt, fennhéjázó, gőgös, dölyfös, fityóros (tájnyelvi)
 • pimasz, neveletlen, tiszteletlen, nyegle, illetlen, szemérmetlen, impertinens (régies), feleselő
 • legényes, kackiás, karakán, snájdig (régies), délceg, peckes, nyalka, huszáros, betyáros (régies), gangos (tájnyelvi), badár (tájnyelvi), dúcos (tájnyelvi), kivágós (tájnyelvi) Sz: félretette csákóját

glóbusz

főnév
 • Föld, földgolyó, földgömb, földkerekség, földteke, sárgolyó, sárteke
 • gomb, golyó

horoszkóp

főnév
 • csillagjóslat

kettesben

ragos főnév
 • kettecskén, négyszemközt, párosan, szemtől szembe, te meg én