ganéj, ganaj szinonimái

főnév
 • gané, szar (durva), ürülék, trágya, bélsár, bélváladék (szaknyelvi), fekália (szaknyelvi), excrementum (szaknyelvi), csúnyaság, undokság, emésztet (régies), emésztmény (régies), piszok, lepény (tájnyelvi)
 • mocsok, szenny, kosz
 • trágyadomb
 • istállótrágya, tőzeg (régies)
 • (jelzőként): ellenszenves, alávaló, gyalázatos, mocsok, hitvány

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pénz

főnév
 • érme, bankjegy, fizetőeszköz (szaknyelvi), pénzeszköz (szaknyelvi), pénzmag (bizalmas), guba (szleng), dohány (szleng), korpa (szleng), steksz (szleng), zsozsó (szleng), lóvé (szleng), lé (szleng), mani (szleng), suska (szleng), garas (régies) Sz: kálvinista olvasó
 • vagyon, gazdagság, tőke
 • (halé): pikkely, halpikkely, lemez

tajték

főnév
 • hab
 • nyál, izzadság
 • hullámtaréj
 • buborék (régies)
 • tajtékhő
 • (tájnyelvi): tajtékpipa
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ganéj, ganaj szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

föld

főnév
 • földgolyó, földkerekség, földteke, sárgolyó (választékos), sárteke (pejoratív), glóbusz, világ
 • szárazföld, felszín
 • szántóföld, szántó, parcella, termőföld, termőtalaj, talaj, táptalaj, rög
 • birtok, földbirtok, telek
 • (választékos): ország, tartomány, vidék, határ
 • haza, otthon, anyaföld
 • padló

felelős II.

főnév
 • illetékes
 • szavatoló, kezes

fegyelmezetlen

melléknév
 • neveletlen, szertelen, rakoncátlan, csintalan, pajkos, zabolátlan, féktelen, szilaj, rendetlen, fékevesztett, engedetlen, szófogadatlan, kamaszos, anarchikus, deviáns (szaknyelvi), dezorganizált (idegen), kafra (tájnyelvi)

elvásik

ige
 • elkopik, elfoszlik, elfeslik, eldörzsölődik (tájnyelvi), elkeshed (tájnyelvi)
 • (fog): elvásolódik (tájnyelvi), elvásul (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): eltelik, elenyészik, elmúlik
 • elfogy (tájnyelvi), elhasználódik (tájnyelvi)

függeszkedik

ige
 • akaszkodik, kapaszkodik, lóg, csimpaszkodik, csipeszkedik (tájnyelvi), csimpajkózik (régies), csingalózik (tájnyelvi), csingaszkodik (tájnyelvi), lógaszkodik (régies), kinkargózik (tájnyelvi)

gyomorgörcs

főnév
 • hascsikarás, kólika (tájnyelvi)

önzetlen

melléknév
 • áldozatos, áldozatkész, odaadó, önfeláldozó, altruista (választékos), altruisztikus (idegen), emberbaráti, nemes lelkű, jószívű, jólelkű, jóindulatú, jóakaratú, filantróp

elengedhetetlen

melléknév
 • fontos, lényeges, nélkülözhetetlen, szükséges, szükségszerű, mellőzhetetlen, elkerülhetetlen, létfontosságú, múlhatatlan (régies), kötelező, alapvető, fő-fő, releváns (szaknyelvi), sarkalatos (választékos) Sz: úgy kell, mint az oltárra a feszület

elágazás

főnév
 • szétágazás, kettéágazás, csomópont, ramifikáció (idegen)

beesteledik

ige
 • bealkonyodik, bealkonyul, besötétedik, bebarnul (tájnyelvi), beszürkül (tájnyelvi) Sz: leszáll az este; beáll az est; leszáll az alkony; lemegy a nap; leáldozik a nap (választékos); lenyugszik a nap; leszáll a nap; leszentül a nap (tájnyelvi); lehanyatlik a nap; lebukik a nap; alábukik a nap; estére fordul az idő

elit II.

főnév
 • színe-java, színe-virága, krémje, legjava

habkő

főnév
 • súrlókő (régies), tajtékkő (régies), tufa (szaknyelvi)

határérték

főnév
 • limes (szaknyelvi), küszöb, extrémum (szaknyelvi)

kenőcs

főnév
 • krém, kence, paszta, suviksz (bizalmas), kenőanyag, zsírzóanyag, zsír (tájnyelvi), kenet (régies), ír (régies), kenőlék (tájnyelvi)

indíttatás

főnév
 • késztetés, indíték, alap, motiváció, ösztönzés

garázda II.

főnév
 • (régies): per, versengés, perlekedés, perlődés

forral

ige
 • forrásba hoz, főz
 • ingerel, hevít, gerjeszt
 • tervel, kimódol, kifőz, kiagyal, főz (valamit)

gúnár

főnév
 • hím lúd, gunci (tájnyelvi), gácsér (tájnyelvi)

iktató II.

főnév
 • segédhivatal, postázó, iroda, nyilvántartó, regisztratúra (régies)
 • iktatókönyv, regiszter, törzskönyv, lajstrom (szaknyelvi), napló

gépszíj

főnév
 • hajtószíj, heveder, hajtóheveder

felhajtás, fölhajtás

főnév
 • lárma, hűhó, cécó (bizalmas), feltűnés, zaj, fontoskodás, buzgólkodás, izgalom, sürgés-forgás, sürgölődés, nyüzsgés, felbolydulás, nyugtalanság, zűrzavar, kavarodás, kapkodás, cirkusz, hecc, hajcihő, kravál (bizalmas)

gyászbeszéd

főnév
 • búcsúztató, búcsúbeszéd, halotti beszéd, sírbeszéd, emlékbeszéd, nekrológ, parentáció

ín

főnév
 • rost
 • mócsing
 • ideg, húr
 • (tájnyelvi): lábikra, lábszár, láb
 • (tájnyelvi): szár, inda