homorít szinonimái

ige
 • öblöz, völgyel (szaknyelvi)
 • meghajlít, begörbít, ívbe feszít (testet)
 • (szleng): bizonyít, erőlködik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

üszög

főnév
 • (gabonafélén): ragya
 • (tájnyelvi): üszkösödés, üszök, gangréna (idegen)
 • (régies): parázs, hamu

kópé

főnév
 • mákvirág, szélhámos, szemfényvesztő, kókler, himpellér, pernahajder, kófic, svindler (bizalmas), csirkefogó, kujon (bizalmas), selma (régies), kalefaktor (régies), góbé (tájnyelvi)
 • gézengúz, csibész, zsivány (régies), huncut, imposztor, lókötő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a homorít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hetenként

főnév
 • hetente, hétről hétre

gyerekség, gyermeksé

főnév
 • gyermekkor, ifjúkor
 • csekélység, jelentéktelenség, kicsiség, apróság
 • gyerekesség, pajkosság, csíny, komolytalanság

görögdinnye

főnév
 • dinnye, zölddinnye (régies), tökdinnye (régies)

flóta

főnév
 • fuvola

hittérítő

főnév
 • misszionárius (idegen), hitterjesztő, hitkövet (régies), térítő, hitszónok, prédikátor, igehirdető, hithirdető

indigó

főnév
 • indigócserje
 • átírópapír, másolópapír, átütőpapír, karbonpapír, kopírpapír (régies)

reklamáció

főnév
 • reklamálás, felszólamlás, felszólalás, kifogásolás, panasz, tiltakozás, kifogás, észrevétel, hibabejelentés
 • sürgetés, szorgalmazás, siettetés

fejlesztés

főnév
 • növelés, bővítés, gyarapítás, kiterjesztés, expanzió (idegen)
 • beruházás
 • csiszolás, tökéletesítés, igazítás, alakítás, módosítás, javítás, finomítás
 • korszerűsítés, modernizálás

faliújság

főnév
 • hirdetőtábla

cseremisz

főnév, melléknév
 • mari

felháborodás, fölháb

főnév
 • tiltakozás, méltatlankodás, neheztelés, visszatetszés, nemtetszés, dúlás-fúlás, düh, harag, méreg, ingerültség, megbántódás, megsértődés, indignáció (idegen), felindulás, megbotránkozás, szörnyülködés, konsternáció (idegen), reszenzus (idegen)

ipse

főnév
 • (szleng): férfi, ember, illető, alak, krapek, fej, pacák (szleng), pofa (szleng), pali (szleng), pasas (bizalmas), mókus (bizalmas), muki (szleng), hapsi (szleng), tag (szleng)

kabala1

főnév
 • szerencsetárgy, amulett, talizmán, fétis
 • varázslat

közepette

névutó
 • közt, között, közben, kíséretében, idején

kilóg

ige
 • kilátszik (valami alól), kivillan, előtűnik, kifityeg (tájnyelvi), kileffeg (tájnyelvi)
 • kicsúszik, kibújik, elmozdul, kimozdul, kitűrődik, kifittyen (régies)
 • (kilógja magát): kisimul, kirugódik
 • (bizalmas): elszökik, kiszökik, kioson, kilopódzik

honol

ige
 • lakik, él
 • van (valahol), tartózkodik, tanyázik, állomásozik

helytelenít

ige
 • kifogásol, nehezményez, elítél, rossz néven vesz, rosszall, furcsáll, gáncsol, kivetnivalót talál, megbélyegez, inkriminál (régies), rekriminál (szaknyelvi), reprobál (szaknyelvi), elmarasztal, hibáztat, csepül, leszól

idős

melléknév
 • öreg, vén, vénhedt, vénecske, éltes, élemedett, koros, agg, elaggott, meglett, hajlott korú, előrehaladt korú, korosas (tájnyelvi)

kihoz

ige
 • előhoz, kivezet, kiszabadít
 • kiad, megjelentet, közzétesz, közrebocsát, nyilvánosságra hoz
 • létrehoz, kibocsát, forgalomba hoz, gyárt, termel
 • (vkiből vmit): sarkall, serkent, ösztökél, ösztönöz
 • szembetűnővé tesz, felszínre hoz

hőálló

melléknév
 • hőszigetelő, hőgátló, termostabil (idegen), tűzálló
 • jénai (tál)

gyönyörködik

ige
 • élvez, csodál, bámul, betelik (valamivel), nem tud betelni vele, tetszeleg, hizlalja a szemét, legelteti a szemét (valakin, valamin), gusztál (régies), örömét leli

iktatószám

főnév
 • ügyszám, ügyiratszám

kiküldött

főnév
 • megbízott, meghatalmazott, kirendelt, kinevezett, követ, közvetítő, képviselő, közbenjáró, delegátus (idegen), ablegátus (idegen), deputáns (idegen), emisszárius (idegen)