idill szinonimái

főnév
 • (szerelmi) kaland, jelenet, esemény

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

érsek

főnév
 • főpüspök, archiepiscopus (idegen)
 • hercegprímás (régies), prímás, érsekprímás (régies)

panaszos II.

főnév
 • panasztevő, sértett, vádló, feljelentő, felperes
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a idill szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hordószónok

főnév
 • demagóg, népámító, hangoskodó

hajrá II.

főnév
 • végküzdelem (választékos), finis (bizalmas), tűzoltómunka (bizalmas), erőfeszítés, hajrázás

gyűjtés

főnév
 • felhalmozás, behordás
 • takarékoskodás, spórolás, spórlás (tájnyelvi), kuporgatás
 • adománykérés, koldulás, kalapozás, keresmény (régies), szerzemény
 • böngészés, bogarászás, tallózás

frekvencia

főnév
 • (szaknyelvi): rezgésszám, hullámhossz, periódusszám
 • pulzusszám (szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): sűrűség

hús-vér

melléknév
 • életszerű, realista, valóságos, életszagú

ízület

főnév
 • hajlat, íz (régies), forgó (tájnyelvi)

róka

főnév
 • ravasz (régies), ravaszdi
 • (jelzőként): ravasz, álnok, csalárd, furfangos, dörzsölt (bizalmas), verzátus (régies), tapasztalt, minden hájjal megkent

felköt, fölköt

ige
 • rögzít, feltűz, felerősít, felkapcsol, felövez (régies), felhurkol, felfüggeszt, felfon, felcsatol, felszorít
 • felakaszt, felhúz, fellógat, bitófán kivégez

félénk

melléknév
 • ijedős, félős, gyáva, nyúlszívű, asszonyszívű (régies), majrés (szleng), beszari (durva), nyuszi (bizalmas), pelenkavitéz (pejoratív), betoji (szleng), cseszke (tájnyelvi), félékeny (tájnyelvi), illikes (tájnyelvi), ijeszke (tájnyelvi)
 • meghunyászkodó, pipogya
 • félszeg, szégyenlős, szemérmes, bátortalan
 • mamlasz, gyámoltalan, visszahúzódó, tartózkodó, elfogódott, megilletődött, kishitű, tétova

csűrés-csavarás

főnév
 • köntörfalazás, mellébeszélés, ötölés-hatolás, kertelés, magyarázgatás, csúsztatás, taktikázás, mesterkedés, ravaszkodás, furfangoskodás, fondorkodás, léguléjoskodás (régies), tergiverzáció (régies)

felterjesztés, fölte

főnév
 • javaslat, indítvány, előterjesztés, beadvány

jelenkor

főnév
 • ma, jelen, napjaink

kavarodik

ige
 • kavarog
 • csavarodik, fordul, kanyarodik
 • keveredik
 • elegyedik, vegyül(szaknyelvi)
 • bonyolódik, kuszálódik, kutyulódik, zavarodik

kvázi I.

határozószó
 • szinte, mintegy, majdnem, csaknem, látszólag, úgyszólván, körülbelül, megközelítőleg

kiterjedt

melléknév
 • nagy kiterjedésű, terjedelmes, széles, tágas, hatalmas, roppant nagy, mérhetetlen, határtalan, óriási, irdatlan, kolosszális (bizalmas), gigantikus
 • népes, jókora
 • széles körű, nagymérvű, nagyfokú, átfogó, általános, egyetemes, mindent felölelő, messzemenő

időálló

melléknév
 • tartós, maradandó, kopásálló, szilárd

hombár

főnév
 • (tájnyelvi): láda, szuszék (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): magtár, csűr, gabonapadlás, kamra, gabonaverem

irányár

főnév
 • tájékoztató ár, hozzávetőleges ár

kisminkel

ige
 • (arcot): kifest, kikészít, bemeszel (tájnyelvi), kendőz (régies)

iktató II.

főnév
 • segédhivatal, postázó, iroda, nyilvántartó, regisztratúra (régies)
 • iktatókönyv, regiszter, törzskönyv, lajstrom (szaknyelvi), napló

hallgatóság

főnév
 • közönség, vendégkoszorú, publikum, nyilvánosság, jelenlevők
 • diákság, diáksereg

istenes

melléknév
 • jámbor, buzgó, ájtatos, istenhívő, istenfélő, istennek tetsző, vallásos, szent életű, szentes
 • tűrhető, elfogadható, elviselhető

kitapos

ige
 • (utat): kijár, kitapod (tájnyelvi), kitapicskál (tájnyelvi), kirocskál (tájnyelvi), kitapacíroz (tájnyelvi)
 • elnyű, elkoptat, kitágít, kicsámpáz, félretapos
 • kinyomkod, kicsavar, kifacsar, kisajtol, kitipor (tájnyelvi)
 • megszerez, kijár, elér, kikönyököl, kierőszakol, kikényszerít