hörög szinonimái

ige
 • szörtyög, herpitál (tájnyelvi), hireg-hürög (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megjósol

ige
 • megjövendöl, prognosztizál, megmond, jövendőt mond, előrevet, kártyát vet, kivet, elémond (tájnyelvi), anticipál (idegen)
 • kikövetkeztet, sejt, megsejdít, megérez, kiokoskodik
 • jelez

lemez

főnév
 • réteg, lap, tábla, lamella, furnér
 • farostlemez
 • bádog, horgany, pléh
 • hanglemez, korong (bizalmas), gramofonlemez
 • mágneslemez, floppy (idegen), disc (idegen), CD
 • klisé, nyomóforma, nyomódúc
 • pikkely
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hörög szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hírlap

főnév
 • újság, napilap, lap, zsurnál (régies), sajtó

gyülekezet

főnév
 • gyülekezés, csoportosulás, társaság, társulás, csoport, sokaság, tömeg, menázs (régies), gyülevész (régies)
 • (protestáns): egyházközség, eklézsia, nyáj, fára (régies), hívők
 • (régies): tanácskozás, gyűlés

gyapjúszövet

főnév
 • gyapjúanyag, gyapjúkelme, kasmír

folytatódik

ige
 • továbbhalad, továbbmegy
 • átöröklődik, fennmarad, hagyományozódik
 • terjed, elterül, átnyúlik

hontalan

melléknév
 • hazátlan, számkivetett, száműzött, üldözött, bujdosó, földönfutó, menekült
 • otthontalan, elhagyott, ágrólszakadt, sehonnai, hajléktalan, lakástalan

irányadó

melléknév
 • mérvadó, mértékadó, iránymutató, követendő, vezérfonalul szolgáló, előíró, normatív (idegen), szabályozó, meghatározó, alapvető, döntő, hiteles, példaadó
 • illetékes, hivatalos, kompetens (szaknyelvi)

rest I.

melléknév
 • lusta, tunya, henye, renyhe, tétlen, dologtalan, léha, tünye (tájnyelvi), lajha (tájnyelvi) Sz: arra is rest, hogy ágyát megvesse; olyan lusta, hogy restell még restellni is; rest, mint a herélt bika; rest, mint a metszett bika; rest, mint a bivaly; rest, mint az ördög a jóra; rest, mint a papok szolgája; egy zsák alá valót egy hétig szánt; egy sült máléért elalszik egész nap; fekve vizel; hiába szarja a gyöpöt; körmét sem vágja, hanem rágja; lábát is a vállára venné, ha úgy mehetne; legnagyobb haszna két oldala; mindig fekszik, mint a kígyó; nekidűlt a fának, tán ki akar dűlni; szőrszálat talált a dologban, megundorodott tőle
 • lomha, lassú, komótos (bizalmas)

felel

ige
 • válaszol, választ ad, visszaszól (bizalmas), visszaír, visszaüzen, visszavág, viszonoz, megfelel, felesel, replikázik
 • jelentkezik
 • beszámol, kollokvál, számot ad, elmond, kifejt
 • megokol, megmagyaráz
 • jótáll, helytáll, szavatol, kezeskedik, felelősséget vállal, garantál
 • bűnhődik, szenved (valamiért), lakol, szorul (bizalmas)(valamit)(valamit)

fehércseléd

főnév
 • (régies): nő, asszony, lány, fehérszemély (régies), fehérnép (régies), vászoncseléd (régies), némber

csitri I.

melléknév
 • (lány): fiatal, serdülő, kamaszodó
 • (tájnyelvi): kicsi, rövid, apró, jelentéktelen, haszontalan
 • (haj) (tájnyelvi): borzas, kócos

felmér, fölmér

ige
 • felbecsül, felértékel, feltérképez, mérlegel, áttekint, átgondol, megítél
 • megbecsül, taksál, saccol (bizalmas), felhammal (tájnyelvi)
 • vizsgál, szondáz

iszonyodik

ige
 • irtózik, borzad, fél, retteg, viszolyog, visszariad, idegenkedik, undorodik, émelyeg, utálkozik, utál, csömörlik (régies)

kántor

főnév
 • (egyházi) énekes, hangász (tájnyelvi), elöléneklő (régies)
 • (régies): diák

kriminális

melléknév
 • büntetőjogi, bűnügyi
 • rossz, csapnivaló, pocsék, gyalázatos, szörnyű, kritikán aluli, siralmas, csapnivaló, tré (bizalmas), lepra (durva), moslék (szleng)

kipusztít

ige
 • elpusztít, kiirt, megszüntet, felszámol, eltávolít, megsemmisít, tönkretesz, összezúz, végez (valamivel), lemészárol, legyilkol, leöldös, exterminál (idegen), exstirpál (idegen), kiemészt (tájnyelvi), kitirhít (tájnyelvi)

hősugárzó

főnév
 • fűtőtest, radiátor, villanymelegítő, konvektor (idegen)

himbálódzik, himbáló

ige
 • mozog, ring, ringatózik, lebeg, imbolyog, leng, inog, lóbádzik, cölönköl (tájnyelvi), csilingálódzik (tájnyelvi), kölönc (tájnyelvi), lógingászik (tájnyelvi), hócál (tájnyelvi)
 • (szleng): táncol, lötyög (bizalmas), csörög (szleng), ráz (szleng)

illuzórikus

melléknév
 • képtelen, megvalósíthatatlan, lehetetlen, valószerűtlen, valószínűtlen, irreális, fiktív, kitalált, abszurd
 • hiábavaló, értelmetlen

kimerült

melléknév
 • kifáradt, elgyengült, elerőtlenedett, erőtlen, összetört, elcsigázott, holtfáradt, hullafáradt, dögfáradt, megviselt, elbágyadt, elesett, eltompult, lankadt, lenyúzott, kikészült (szleng), maccs (idegen), tropa (szleng), agyonstrapált (bizalmas), lerobbant (szleng), kipurcant (szleng), csikasz (tájnyelvi), kajlott (tájnyelvi), se holt, se eleven
 • kihasznált, kiaknázott, kimerített, kitermelt, kiürült

hűtő

főnév
 • frizsider, hűtőgép, hűtőszekrény, jégszekrény (régies)
 • fagyasztó, fagyasztóláda
 • hűtőpult, hűtővitrin
 • légkondicionáló, légkondi (bizalmas)

hadizsákmány

főnév
 • préda (régies), harács (régies), trófeum (idegen), martalék, konc, szajré (szleng)

ingerel

ige
 • bosszant, piszkál, háborgat, dühösít, vadít, felmérgesít, pukkaszt, borsot tör az orra alá, kellemetlenkedik, feldühít, irritál, felizgat, idegesít, kötekedik, heccel, cukkol (bizalmas), macerál (bizalmas), frocliz (bizalmas), cikiz (szleng), hergel, bizgerál (tájnyelvi), baszkurál (szleng), basztat (szleng), bőszöget (tájnyelvi), farcináz (tájnyelvi)
 • bujtogat, izgat, uszít, biztat, ösztönöz, felbujt, feltüzel, ösztökél, késztet
 • gerjeszt, ajz, ciceréz (tájnyelvi)

kipakol

ige
 • kicsomagol, kirakodik, kirak, kiszed
 • (szleng): kifoszt, kirabol, kirámol, kirak, kiürít
 • (bizalmas): elmond, elpanaszol, kitálal, megmondja a magáét
 • (szleng): elárul, beszél, vall, köp (durva), lebuktat (szleng), terít (szleng)
 • (tájnyelvi): meghal, elpusztul
 • (szleng): hány, rókázik, kitaccsol, okádik, boázik (bizalmas), kidobja a taccsot (szleng)