középszer szinonimái

főnév
 • (régies): középút
 • középszerűség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

férges

melléknév
 • kukacos, pondrós, féregrágta, hernyórágta, nyűette, nyüves (tájnyelvi), péterkés (tájnyelvi)
 • tetves

visszavezet

ige
 • visszakísér, visszavezérel, visszakalauzol, visszaterel, hazavezet, hazakísér
 • visszavisz, visszamegy, visszanyúlik
 • visszatérít, visszairányít
 • származtat, eredeztet, nyomon követ, következtet, redukál, derivál (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a középszer szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kozmetika

főnév
 • szépségápolás
 • bőrápolás, arcápolás, kikészítés
 • szépítgetés, kozmetikázás, csinosítás, csinosítgatás, finomítás
 • takargatás, kendőzés (bizalmas), elpalástolás

kificamodik

ige
 • kiugrik, kifordul, kimegy a helyéből, megrándul, kirándul, kibicsaklik, csikkan (régies), marjul, megmarjul (tájnyelvi), kimarjul (tájnyelvi), kicsuklik (tájnyelvi), kificamlik (tájnyelvi), kiszeglik (tájnyelvi), fitorodik (tájnyelvi)
 • elferdül, eltorzul

kezes I.

melléknév
 • szelíd, engedelmes, jámbor, szófogadó, barátságos, szerény, béketűrő, nyájas, kézhez szokott (régies)

jóságos

melléknév
 • kedves, aranyos, barátságos, szíves, szívélyes, melegszívű, emberséges, humánus, jószívű, jólelkű, jóindulatú, kegyes (régies), nyájas, megértő, irgalmas, könyörületes, mennyei, tündéri, szelíd

köteles1

melléknév
 • kötelező, megállapított, előírt, obligát (idegen), obligatórius (régies)
 • lekötelezett (régies)

leborotvál

ige
 • levág, lenyír, lehúz (bizalmas)
 • lekopaszt

tolakodik, tolakszik

ige
 • nyomakodik, furakodik, lökdösődik, tolong, nyomul, törtet, furakszik, gyurakodik (tájnyelvi), tomakodik (tájnyelvi), turakodik (tájnyelvi), tülekedik
 • (valakihez): szemtelenkedik, pofátlankodik, arcátlankodik, nyaggat, nyakára jár, ostromol

húzódozik

ige
 • vonakodik, fanyalog, kelletlenkedik, finnyáskodik, ódzkodik, irtózik, iszonyodik, iszkódik (tájnyelvi), szabódik, szabadkozik, mentegetődzik, mentegetőzik, kibúvót keres, kéreti magát, fázik (valamitől) (bizalmas), ellenkezik, vakaródzik, vakarózik, húzódik
 • idegenkedik, kerül, undorodik

horror

főnév
 • (bizalmas): iszonyat, iszony, félelem, rémület
 • undor, utálat

felindul, fölindul

ige
 • felbuzdul, fölhevül, nekihevül, indulatba jön, felbosszankodik, indignálódik (régies), felgerjed, felingerlődik, feldühödik, dühbe gurul, dühbe jön, felhergelődik, felfortyan, felgyúlad (régies), felmérgelődik, méregbe gurul, felbőszül, megvadul

illatozik

ige
 • illatot áraszt, illata van, kellemes szagot terjeszt
 • (pejoratív): büdösít, bűzlik, büdös szagot áraszt

legutóbbi

melléknév
 • legújabb, legfrissebb, legutolsó, utolsó, legmodernebb, legkorszerűbb, mostani
 • legközelebbi

löveg

főnév
 • ágyú, pattantyú (régies)

asszonyi

melléknév
 • asszonyos, női, nőies, feminin (idegen)

nagyüzem

főnév
 • nagyvállalat, gyár, kombinát, tröszt

megszervezés

főnév
 • megalakítás, létrehozás, alapítás, organizálás (idegen)

közétkeztetés

főnév
 • üzemi étkezés, menza

korvett

főnév
 • naszád, cirkáló, hadihajó

lajbi

főnév
 • mellény, pruszlik (tájnyelvi), mellyes (tájnyelvi), melles (tájnyelvi)

megreked

ige
 • megakad, fennakad, akadozik, megtorpan, eltömődik, eldugul, megszorul, beragad, beékelődik, pang
 • elakad, kátyúba jut, zsákutcába jut, megfeneklik, pang, vesztegel, stagnál, tesped

kretén

főnév
 • (szaknyelvi): gyengeelméjű, fogyatékos, idióta, imbecillis (szaknyelvi), debilis (szaknyelvi), degenerált
 • (szleng): hülye, félkegyelmű, buta, tökfej, tökkelütött, ütődött (bizalmas), agyalágyult, féleszű, együgyű, kelekótya, félnótás, félcédulás, gügye, gyagya, hibbant, stupid

kiismerhetetlen

melléknév
 • problematikus, kétértelmű, dodonai, megoldhatatlan, megfejthetetlen, talányos, rejtelmes, titokzatos, kideríthetetlen, megmagyarázhatatlan, kifürkészhetetlen

lassacskán

határozószó
 • lassanként, fokozatosan, apránként, kényelmesen, sájára (régies)
 • andantino (szaknyelvi)

megszárít

ige
 • kiszárít, megaszal, megfonnyaszt