évfolyam szinonimái

főnév
 • osztály, cötus (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kitilt

ige
 • kiutasít, kikerget, kitesz, kirak, kidob, kipenderít, kihajít, kitaszít, kiközösít, kiátkoz, relegál (régies), eltilalmaz (tájnyelvi), kilakoltat, kitelepít, kitoloncol, száműz, számkivet, deportál, internál (idegen)
 • kizár, kirekeszt

olajvezeték

főnév
 • olajcső
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a évfolyam szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

eredeztet

ige
 • származtat, levezet, derivál (szaknyelvi)

elhárul

ige
 • eloszlik, megszűnik, elmúlik, megoldódik, elgördül, elterelődik

elégszer

határozószó
 • kellő számban
 • sokszor, gyakran

diadalittas

melléknév
 • diadalmas, boldog, mámoros, örvendező, ujjongó, fellelkesült, elragadtatott, felajzott (választékos), megittasult (választékos)

esküvő

főnév
 • házasságkötés, menyegző, nász, egybekelés, frigykötés, összekelés, lakodalom, lagzi, hit (régies), hitlés (tájnyelvi)

felfuvalkodik, fölfu

ige
 • felfújja magát, kevélykedik, gőgösködik, pöffeszkedik, dölyfösködik, begyeskedik (tájnyelvi), kérkedik, hivalkodik
 • önérzeteskedik, feldúz (tájnyelvi)

mezőgazda

főnév
 • földműves, földművelő, agrárius (régies)
 • agronómus, agrármérnök, mezőgazdász

cicamosdás

főnév
 • arcmosás
 • macskamosdás

busz

főnév
 • autóbusz, omnibusz (régies), ikarusz (bizalmas), fakarusz (tréfás)
 • (szaknyelvi): sínrendszer

csapodár

melléknév
 • csélcsap, csalfa, könnyűvérű (nő), kikapós (nő), hűtlen, hűtlenkedő, léha, kanos (férfi) (tájnyelvi), ledér, csapda (tájnyelvi), állhatatlan, ingatag, változékony, megbízhatatlan Sz: ahányat lát, annyit szeret; könnyen félrelép; nem bír a vérével; összeszűri a levet; átlép a kerékvágáson

felleg

főnév
 • felhő, fölleg (tájnyelvi)
 • homály, folt, árnyék, ború, borulat

fizetéscsökkentés

főnév
 • bércsökkentés, elvonás

hiu

főnév
 • (tájnyelvi): padlás, szénapadlás
 • (tájnyelvi): füstfogó (tűzhelyé)

gyökér

főnév
 • gyökérzet
 • szótő, tő, gyök(szaknyelvi)
 • kiindulás, kezdet, eredet, származás, forrás, alap
 • gyökérpetrezselyem, petrezselyem, petrezselyemgyökér, fehérrépa, fehérgyökér

evőeszköz

főnév
 • evőkészlet, eszcájg (idegen)

érckohó

főnév
 • huta (szaknyelvi), vashuta (régies), ércolvasztó

feketevasárnap

főnév
 • szenvedés vasárnapja, süketvasárnap (tájnyelvi)

gyengéd, gyöngéd

melléknév
 • figyelmes, kíméletes, tapintatos, diszkrét
 • szeretetteljes, becéző, kedveskedő, szubtilis (régies), szerető
 • szelíd, lágy, finom
 • anyai, együttérző
 • szerelmes

fájdalommentes

melléknév
 • fájdalom nélküli, könnyű, sima, érzéstelenítéses (szaknyelvi)
 • egyszerű, kényelmes, olcsó, szimpla (bizalmas), zavartalan

elkártyáz

ige
 • eljátszik, elveszteget, elveszít

felé

névutó
 • iránt, irányában, számára
 • táján, tájékán, környékén
 • tájt, tájban, körül

gyónás

főnév
 • szentgyónás, bűnvallás, bűnvallomás, fülbegyónás (régies)
 • vallomás, beismerés, nyilatkozat, konfesszió (régies)