előnyomul szinonimái

ige
 • előrenyomul, előrehalad, közelít, közeledik, előremegy, előretör

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rangsor

főnév
 • ranglista, sorrend, besorolás, ranglétra, hierarchia

gyapjú

főnév
 • gyapjúszövet, gyapjúanyag
 • gyapjúfonal
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a előnyomul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elképzelhetetlen

melléknév
 • megfoghatatlan, felfoghatatlan, hihetetlen, lehetetlen, valószínűtlen, képtelen, megvalósíthatatlan, keresztülvihetetlen, abszurd, fantasztikus, érthetetlen

doh

főnév
 • dohszag, pinceszag, pincelevegő, penészszag, bűz (régies)

dér

főnév
 • zúzmara, hóharmat (régies), fagyharmat (régies), dérharmat (tájnyelvi), cigányharmat (tájnyelvi)
 • (régies): fagy, hideg

cicamosdás

főnév
 • arcmosás
 • macskamosdás

elnevet

ige
 • (elneveti magát): felnevet, kitör a nevetés (valakiből), nevetésben tör ki, jókedvre derül, elkacagja magát, megkacagja magát (tájnyelvi), elviccsantja magát (tájnyelvi)

éppenséggel

határozószó
 • éppen
 • tulajdonképpen

meghirdet

ige
 • kihirdet, nyilvánosságra hoz, elhíresztel, közread, bejelent, kikiált, hírré tesz (régies), közhírré tesz, kikürtöl
 • felolvas, kiplakátoz, kiír, közzétesz, kitűz (választékos), felkínál

beszivárog

ige
 • behatol, infiltrál (régies), befolyik, beszívódik, beivódik, behat (régies)
 • (fény, hang): beszűrődik, beszüremlik (választékos), beszüremkedik (választékos)
 • beszállingózik
 • beférkőzik, befurakodik

bencés

melléknév
 • Benedek-rendi, Szent Benedek-rendi, benediktinus, benő (bizalmas), fekete barát (tájnyelvi)

bivaly

főnév
 • bivalybika, bivalytehén, bivalyborjú
 • (bizalmas): fajankó, ökör, hatökör

erőskezű

melléknév
 • erélyes, határozott, szigorú, kemény, keménykezű, vaskezű, elszánt

fehérnép

főnév
 • (régies): nő, asszony, lány, fehércseléd (régies), fehérszemély (régies), vászoncseléd (régies), asszonyszemély (tájnyelvi), némber, csaj (szleng)
 • (régies): asszonyok, asszonynép (régies), szépnem (régies), a szebbik nem (bizalmas), nőstényszer (régies)

hajlamos

melléknév
 • hajlandó, hajlik (valamire), kész, kapható (valamire), alkalmas, képes
 • fogékony

fortyog

ige
 • bugyborékol, bugyog, pöfög
 • dühöng, morgolódik, bosszankodik, füstölög

előredől

ige
 • előrehajol, előrehajlik, meggörbed, meghajol

elismert

melléknév
 • híres, neves, hírneves, jónevű, kiváló, illusztris, nagyszerű, tiszteletreméltó, tisztelt, nagyrabecsült, megbecsült, sikeres, tekintélyes, menő (szleng)
 • bevett, elfogadott, megszokott
 • jóváhagyott, engedélyezett, szentesített

elvezet

ige
 • elkísér, elvisz, eljuttat
 • eltérít, elterel
 • (vizet): lecsapol, levezet

folyamatos

melléknév
 • folytonos, összefüggő, megállás nélküli, állandó, szakadatlan, szüntelen, tartós, folyó, permanens, megszakítatlan, sorozatos, szünet nélküli, nonstop

elromlik

ige
 • tönkremegy, elhasználódik, meghibásodik, leáll, befullad, felmondja a szolgálatot, bedöglik (bizalmas), bekrepál (szleng), lerobban (szleng), kikészül (bizalmas), bemondja az unalmast (szleng), bekrachol (bizalmas), lerohad (szleng), kipurcan (szleng), beszarik (durva), kifingik (szleng), fuccsba megy (bizalmas), gajra megy (szleng), gajdeszra megy (szleng), tropára megy (szleng)
 • megromlik, megrothad, megbüdösödik, megavasodik, megposhad, megpenészedik, megbuggyan, elbecsekedik (tájnyelvi)

dörej

főnév
 • dörrenés, dörgés, durranás, dördülés, detonáció, moraj, robaj, robbanás, pukkanás, csattanás, becsapódás

emlékezetes

melléknév
 • felejthetetlen, feledhetetlen, kitörölhetetlen, maradandó, emlékezetre méltó, nevezetes, jelentékeny, jelentős, fontos, kiemelkedő, sorsdöntő

formula

főnév
 • minta, modell, szabály, frázis, képlet, előírás, megkötés, szövegminta
 • recept, utasítás
 • összegzés, meghatározás, tétel
 • kifejezés, szólásmód, szólás
 • (régies): ige, varázsszó, varázsige