betegállomány szinonimái

főnév
 • betegszabadság, táppénz (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fodrász

főnév
 • borbély, hajfodrász (régies), hajszobrász (bizalmas), frizőr (régies)
 • fodrászüzlet, fodrászszalon, hajstúdió

hangversenyterem

főnév
 • koncertterem, zenecsarnok
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a betegállomány szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

belemerül

ige
 • belemártózik, belesüllyed, belesüpped, lemerül
 • belemélyed, elmélyed, belefeledkezik, belefelejtkezik, beleássa magát, beletemetkezik, átadja magát (valaminek), belemelegszik, beleveti magát, beletimporodik (tájnyelvi), beleándorodik (tájnyelvi), belegabalyodik (tájnyelvi)

argumentum

főnév
 • érv, bizonyíték, okadat (régies), indok, észok (régies)

ámuldozik

ige
 • ámul, álmélkodik, bámul, csodálkozik, ámul-bámul, hüledezik, elképed, tátva marad a szája, leesik az álla

bérelszámoló

főnév
 • bérszámfejtő

bölcsességfog

főnév
 • cigányfog (tájnyelvi)

kifúr

ige
 • átfúr, átlyukaszt, kilyukaszt, belyukaszt, lyuggat, perforál, keresztülfúr, keresztülszúr, átszúr, átdöf, keresztüldöf
 • kitúr, kiutál
 • (szleng): elbánik (valakivel), kitol (bizalmas), kiszúr (valakivel) (bizalmas), kibabrál (valakivel) (bizalmas)

bumfordi

melléknév
 • esetlen, mamlasz, félszeg, kétbalkezes, ügyetlen, együgyű, bamba, tökfilkó, balga, málé, málészájú, melák (bizalmas), balek(bizalmas)

csemegézik

ige
 • nyalakodik, nyalánkodik (régies), nassol (bizalmas), torkoskodik

eltávozik

ige
 • elmegy, továbbáll, odébbáll, a távozás hímes mezejére lép, elkotródik, eltakarodik, elballag, elsiet, elszalad, elhagy, otthagy, kiteszi a lábát, elpárolog (bizalmas), elspurizik (szleng), elszelel, lelép (bizalmas), lelécel (szleng), megpattan (szleng), dobbant (szleng), meglóg (bizalmas), ellejt, elvonul, eltágul (tájnyelvi), eltájékozik (tájnyelvi), elneszel (tájnyelvi)

egykettőre

határozószó
 • sebbel-lobbal, sebtében, sebtiben, rögvest, hamar, hamarjában, tüstént, azonnal, rögtön, haladéktalanul, üstöllést (tájnyelvi), hirtelen, gyorsan, ripsz-ropsz, íziben (tájnyelvi), ukmukfukk (bizalmas), mirniksz dirniksz (régies), késedelem nélkül, tétovázás nélkül, mindjárást (tájnyelvi), ájucvájra (tájnyelvi), egykettőben (tájnyelvi)

betekint

ige
 • benéz, bepillant, bekukkant
 • bepillant, áttanulmányoz, tájékozódik (valamiről), átvizsgál, ellenőriz, szemügyre vesz, beleolvas, átfut

belefúj

ige
 • belelehel, belefuvint (tájnyelvi), belehuhukol (tájnyelvi)

boldogság

főnév
 • öröm, jókedv, vígság, gyönyörűség, élvezet, boldogulás, jólét, megelégedettség, elégedettség, megelégedés, jómód, szerencse, nyugalom, békesség, zavartalanság, gondtalanság, elragadtatás, révület, eksztázis, örömmámor, ujjongás, eufória, lelkesültség, diadalittasság, üdvözültség, üdv, paradicsom, éden

egyébként

határozószó
 • egyébiránt, különben, máskülönben, egyébképpen (régies), úgyis, ezenkívül, másképp, más tekintetben, amúgy, mellesleg, továbbá, ezenfelül, másfelől, amellett, mi több, tetejében, amúgy (bizalmas), nemkülönben

bezzeg

határozószó
 • annál inkább, pedig, persze
 • igazán, tényleg, bizony

árvalányhaj

főnév
 • hajka, lányhaj, hajfű

borotva

főnév
 • beretva (tájnyelvi), borbélykés (régies), penge, kés, zsilett, kacor (régies), pofagyalu (szleng), sertebuldózer (szleng)
 • önborotva
 • villanyborotva

egyházfi

főnév
 • templomszolga, sekrestyés, harangozó, egyházőrző (régies), dékán (régies), dékánlegény (tájnyelvi), céhmester (tájnyelvi)