ráfizetés szinonimái

ige
 • túlfizetés, hozzátétel, felülfizetés (régies)
 • veszteség, kár, pénzkidobás (bizalmas), hiány, deficit

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyarapodik, gyarapsz

ige
 • nő, növekszik, gyarapul (régies), fejlődik, nagyobbodik, bővül
 • szaporodik, gyűl
 • (ismeret) elmélyül, (pénz) fiadzik, erősbödik (választékos), erősödik, serdül, iperedik (tájnyelvi)
 • vastagodik, hízik, (kilót) felszed (bizalmas)
 • gazdagszik, vagyonosodik, tollasodik (szleng), megszedi magát

egyeduralom

főnév
 • monokrácia (idegen), monarchia (idegen), abszolutizmus (idegen), zsarnokság, parancsuralom, önkényuralom, tekintélyuralom, diktatúra
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ráfizetés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pozitúra

főnév
 • testtartás, testhelyzet, helyzet
 • póz

összejár

ige
 • összejön, találkozik, meglátogat
 • barátkozik
 • bejár, végigjár
 • (bizalmas): összetapos, letapos, tönkretesz
 • összepiszkol, összesároz

önvédelem

főnév
 • önsegély (régies)

nosztalgikus

főnév
 • sóvárgó, vágyakozó, vágyódó, epekedő, kívánkozó, áhítozó

pulzus

főnév
 • érverés, érlökés (régies), érszökés (régies), lüktetés
 • pulzusszám, frekvencia (szaknyelvi)
 • verőér, ütőér, élőín (tájnyelvi)

rideg

melléknév
 • barátságtalan, feszes, kimért, merev, zárkózott
 • hűvös, hideg, jéghideg, fagyos, hivatalos, előírásos (viselkedés), részvétlen, érzéketlen, érzéstelen, elutasító, visszautasító, jeges
 • zártkörű, mostoha (bánásmód), keményszívű, kőszívű, szőrösszívű (bizalmas), kíméletlen, lélektelen, szívtelen, kérlelhetetlen, könyörtelen, mord, morc, marcona, morózus, nyers
 • sivár, kopár
 • kietlen, zord, terméketlen(régies)
 • költőietlen, prózai, nyers, sanyarú, száraz, puszta
 • (állattartás): szilaj
 • (tájnyelvi) (állat): meddő, herélt, ivartalanított

mikor

határozószó
 • midőn (régies), amikor, egyszer-másszor, mikoron (régies)

mér

ige
 • méreget, kimér, megmér, kalibrál (szaknyelvi), lemér, mérlegel, bemér, felmér, méricskél, mérkél (tájnyelvi)
 • lemázsál
 • szondáz
 • hőmérőz
 • árusít, elad, árul
 • (csapást): ró, tesz, ad, okoz

kotrógép

főnév
 • kotró, ásógép, markoló, exkavátor (idegen), szkréper (idegen), bagger (szaknyelvi)

mortalitás

főnév
 • halandóság, halálozási arány

rop

ige
 • jár, táncol, lejt, szaporáz

snassz

melléknév
 • (bizalmas): szűkmarkú, garasos, krajcároskodó, filléres, kicsinyes, kisszerű, spórolós (bizalmas), kuporgató, sóher (bizalmas)
 • (szleng): elhanyagolt, szegényes, rongyos, ütött-kopott, szedett-vedett, ócska
 • rossz, értéktelen, bóvli, hitvány, vacak, silány, tré (szleng), szar (durva)

felszámol, fölszámol

ige
 • megszüntet, betilt, feloszlat, leállít, eltöröl, megsemmisít, véget vet, eltüntet, befejez, berekeszt, kiirt, likvidál, beszánt (tájnyelvi)
 • felszámít, ráterhel, kiszámít
 • mérlegel, tekintetbe vesz

terepszín

főnév
 • terepszínű, zöldestarka, khaki (idegen), khakiszín, khakiszínű

színikritika

főnév
 • színibírálat, műbírálat

ragadozó II.

főnév
 • dúvad (régies), fenevad (régies)
 • (régies): tolvaj, félkézkalmár (régies)

posta

főnév
 • postahivatal, postafiók
 • postakocsi, mozgóposta, postajárat, gyorsposta
 • levelek, küldemények
 • üzenet, hír
 • (régies): követ, futár (régies), hírmondó, hírvivő, hírnök, hírész (régies), nyargonc (régies)

rendetlenség

főnév
 • összevisszaság, káosz, felfordulás, rumli (bizalmas), kavarodás, fejetlenség, zűrzavar, dezorganizáció (idegen), gyüleség (tájnyelvi), grimbusz (szleng), kupleráj (pejoratív), anarchia
 • rendetlenkedés, rendbontás, rendzavarás, szabálytalanság
 • zavargás, forrongás, lázadás, rebellió (régies)

szétoszlik

ige
 • széjjeloszlik, feloszlik, eloszlik, szétszóródik, széjjelszóródik, elszállingózik, szétrebben, szétmegy, szétszéled, elszéled
 • eltűnik, elmúlik, szétfoszlik, szertefoszlik
 • felszáll

rang

főnév
 • cím, méltóság, titulus (régies)
 • fokozat
 • beosztás, poszt, állás, hivatal, pozíció (idegen), státusz, tisztség
 • rendfokozat, rangfokozat, sarzsi (bizalmas)
 • tekintély, befolyás, megbecsülés, hírnév

összeül

ige
 • összejön, összegyűlik, ülésezik, tanácskozik

részesedik

ige
 • kap, részesül, jussol (tájnyelvi)

szimulál

ige
 • tettet, színlel, mímel, alakoskodik, tetteti magát, megjátssza magát, színészkedik