gyakorlott szinonimái

melléknév
 • tapasztalt, jártas, járatos, verzátus (régies), ügyes, képzett, szakavatott, tanult, betanított, szakképzett, képesített, hozzáértő, szakszerű, profi, professzionális
 • gépies, rutinos, begyakorolt, kipróbált

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zseníroz

ige
 • feszélyez, zavarba ejt, nyugtalanít, idegesít
 • zavar, akadályoz
 • gátol

megpiszkál

ige
 • hozzányúl, megmozgat, megkavar, felkavar
 • megbolygat, megszurkapiszkál (tájnyelvi), megturkál (tájnyelvi), megpiszkitál (tájnyelvi)
 • (tüzet): felszít, feléleszt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyakorlott szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gennyes

melléknév
 • gennyező, gennyedő, gennyedt, váladékos, váladékozó, meggyűlt, gyulladásos, kelevényes, fertőzött, purulens (idegen), szeptikus (szaknyelvi), fekélyes, túros (tájnyelvi), eves (tájnyelvi), enyekes (tájnyelvi), gyülevész (tájnyelvi)
 • (szleng): visszataszító, utálatos, undorító, genyus (durva), lepra (durva), tetű
 • rossz, silány, ócska, vacak, tropa (szleng)

felszólítás, fölszól

főnév
 • felhívás, felkérés, utasítás, intés (régies), intimátum (régies), ultimátum

felküzd, fölküzd

ige
 • felküzdi magát, felverekszi magát, felvergődik, feljut, felkerül

érvényes

melléknév
 • hatályos, fennálló, jogerős, életben levő, jogerejű (régies), foganatos (tájnyelvi)
 • igaz, megalapozott, helytálló, áll (valamire), illik (valamire), passzol (valamihez) (bizalmas)

gömbszelet

főnév
 • szegmentum (szaknyelvi), szektor (szaknyelvi)

hálókabát

főnév
 • ágykabát (tájnyelvi), hálórékli (tájnyelvi), hálóköntös

palacsinta

főnév
 • kőrelepcsen (tájnyelvi), krisztuskapcája (tájnyelvi)

elmagyaráz

ige
 • megmagyaráz, kifejt, elmond, megvilágít, értelmez
 • fényt derít (valamire), világosságot derít (valamire) Sz: szájába rág

elindul

ige
 • útnak indul, útra kel, útnak ered, felkerekedik, elmegy, felcihelődik, távozik, elutazik, szedi a sátorfáját, nekivág, startol, rajtol
 • beindul
 • kezdetét veszi, elkezdődik, megkezdődik, megindul

beömlik

ige
 • betódul, benyomul, beözönlik, beáramlik, beárad, bezúdul
 • betorkollik, beágazik, befolyik, beleszakad (régies)

előtör

ige
 • kitör, előront, kiront, előrohan, kirohan
 • (folyadék, gáz): kizúdul, feltör, kitör, előlövell, kilövell, kiárad, kibuzog
 • (indulat): kirobban, kiszakad

hányódik

ige
 • dobálódik, lökődik, taszítódik, hánykolódik, himbálózik, lógálódik (tájnyelvi), rázódik (régies), döcög
 • tépelődik, töpreng, vívódik, sodródik, ingadozik
 • kusnyad (tájnyelvi), keveredik, hányódik-vetődik, kallódik, lappang, hever

himbál

ige
 • lóbál, lenget, hintáztat, csinbáz (régies), ringat, lógáz, lógingál (tájnyelvi), lótyikál (tájnyelvi), hajcál (tájnyelvi), hőcögtet (tájnyelvi), inogtat (tájnyelvi)

kiborul

ige
 • kiömlik, kidől, kiloccsan, feldől, felbillen, felfordul, kihull, kiszóródik, kiesik
 • (bizalmas): kijön a sodrából, kifakad, feldühödik(bizalmas)
 • (bizalmas): összeroppan

játszi

melléknév
 • játékos, mókás, tréfás, vicces, bohó, huncut, csintalan, szertelen, ficánkolós, hamiskás, dévaj (választékos), pajkos, enyelgő
 • könnyed, derűs, kedélyes, elmés
 • fel-felbukkanó, tovatűnő, elillanó, lebegő

gyaloghintó

főnév
 • hordszék, vivőszék, baráthintó, saroglya, lektika (régies), palankin (idegen), riksa (idegen), kólya (tájnyelvi)

gazdaságtan

főnév
 • közgazdaságtan, ökonómia (szaknyelvi)

hagy

ige
 • enged, nem akadályoz, hozzájárul, beleegyezik, elfogad, tűr, tolerál, tudomásul vesz
 • végrendelkezik, hagyományoz, ráhagy, örökít, testál (régies), hagyatkozik, megemlékezik
 • parancsol, rendel, meghagy, utasít
 • (valamiből): félretesz, tartalékol
 • (valakire): rábíz, átenged

ívelt

melléknév
 • íves, hajlított, hajlott, görbe, görbített
 • boltíves, boltozatos, bolthajtásos

gyík

főnév
 • tüsék (régies), kuszma (régies)
 • (szleng): felderítő (katona), határőr
 • (szleng): hímvessző

felvigyáz, fölvigyáz

ige
 • felügyel, vigyáz, őrködik, elügyel (tájnyelvi)

hajtóerő

főnév
 • becsvágy, törekvés, indíték, indok, magyarázat, motívum, alapeszme, hajtórugó, indítóok, motiváció, hév, elán
 • mozgatóerő, impulzus (szaknyelvi), lökés, lendítés, hajtóenergia, motor, lendítőerő, svung (bizalmas)

járóbeteg-rendelés

főnév
 • ambulancia (szaknyelvi)