csellista szinonimái

főnév
 • gordonkás, csellós

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ócskavas

főnév
 • vashulladék, vasforgács, hulladék vas, törtvas, fémhulladék, hulladék fém, vastörmelék, hitványvas (tájnyelvi)
 • limlom
 • selejt

tisztelettudó

melléknév
 • tiszteletteljes, becsülettudó (régies), respektuózus (régies), tisztességtudó, udvarias, előzékeny, illedelmes, illemtudó, alázatos, jól nevelt, jó magaviseletű, szófogadó, ildomos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csellista szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

cigányút

főnév
 • hamis torok (régies), egérút (tájnyelvi), koldusút (tájnyelvi)

bérház

főnév
 • lakóház, bérkaszárnya, bérpalota

belemar

ige
 • beleharap, belekap, belekarmol, belecsíp
 • megbánt, megsért, belerúg, beledöf, belegázol

asztrológia

főnév
 • csillagjóslás, horoszkópkészítés

csalhatatlan

melléknév
 • biztos, bizonyos, kétségtelen, kétségbevonhatatlan, tévedhetetlen, csalatkozhatatlan (választékos), infallíbilis (választékos), ex cathedra (idegen)

dermesztő

melléknév
 • csikorgó, farkasordító, kegyetlen, kutya (bizalmas), metsző
 • borzasztó, zsibbasztó, heves, átható, félelmetes, bénító, hátborzongató, iszonyatos

következik

ige
 • folytatódik, sorra kerül, helyébe lép, felvált
 • közeledik, közelít, küszöbön áll, eljön
 • (valamiből): ered, származik, támad, adódik

agyonüt

ige
 • agyoncsap, agyonvág, agyonver, agyonzúz, megöl, leüt, meggyilkol, letaglóz, agyonsújt (választékos), agyonduvaszt (tájnyelvi), megsuvaszt (tájnyelvi)
 • (időt): elüt, eltölt

alapzat

főnév
 • alap, aljzat, lábazat, talapzat, alapfal, fundamentum (választékos), bázis, fenék (régies)

diszkrét

melléknév
 • titoktartó
 • tapintatos, finom érzésű, kíméletes, gyengéd, tartózkodó
 • bizalmas, kényes, kínos
 • egyszerű, észrevétlen, visszafogott

együttes I.

melléknév
 • összetartozó, összekapcsolt, velejáró, kapcsolt, közös, egyesült, társas, csoportos, összeállt, összesített, összetes (régies), kombinált, kollektív, kooperatív (idegen), kumulatív (idegen), korporatív (idegen), aggregált (idegen), agglomerált (idegen)
 • egybeeső, egyidejű, megegyező, szinkrón (idegen), szimultán

felfordul, fölfordul

ige
 • felborul, feldől, felbillen, fejére áll, oldalára billen, felbukik, felhenteredik (tájnyelvi), felkarul (tájnyelvi), felhömpölyödik (tájnyelvi)
 • kimúlik, elhullik, meghal, elpusztul, megdöglik (durva), bekrepál (szleng), kinyuvad (durva), feldobja a bakancsot (szleng), elpatkol (durva), kinyiffan (szleng), kipurcan (szleng)

elválhatatlan

melléknév
 • elválaszthatatlan, szétválaszthatatlan, elkülöníthetetlen, inszeparábilis (választékos)

csempész1

ige
 • síbol (szleng), smugliz (bizalmas)
 • belecsúsztat, szöktet
 • (valamit valamibe): belecsempész, belelop

centrifugál

ige
 • kiröpít, kipörget, pörget
 • kifacsar, kicsavar, víztelenít

csúnya

melléknév
 • rút, csúf, ronda, randa, ocsmány, rusnya, pocsék, visszatetsző, visszataszító, riasztó, taszító, korcs, utálatos, undok, undorító, förtelmes, iszonyú, éktelen, formátlan, idomtalan, deformis (idegen, régies), ízléstelen, puruttya (tájnyelvi), csetres (tájnyelvi), csunda (tájnyelvi), ragyivátlan (tájnyelvi), szusznya (tájnyelvi), gabisnya (tájnyelvi), gagyma (tájnyelvi), gyeszora (tájnyelvi), tafla (tájnyelvi) Sz: ábrázatnak rossz, pofának megjárja; csúnyább a csonka pipánál; ha ez szép, a légy is madár; olvasva megy a majmok közt; olyan csúnya, hogy a ló az abrakot sem venné el a kezéből; rút, mint a péntek; rút, mint az ördög; se színe, se fonákja
 • (beszéd): illetlen, sikamlós, szemérmetlen, mosdatlan, malac, obszcén, trágár
 • dicstelen, szégyenletes, csúfos, gyalázatos
 • (idő): kellemetlen, barátságtalan

eltakarodik

ige
 • elmegy, elkotródik, eloldalog, elsomfordál, elsompolyog, elkullog, elinal, eliszkol, elszelel, elfut, elhúzza a csíkot (szleng), elpucol (szleng), elpusztul (valahonnan), eltűnik, elviszi az irháját, elhordja az irháját, eleblábol (tájnyelvi), eltisztul, elpiszkódik (tájnyelvi), elkufercol (tájnyelvi), elsipircel (tájnyelvi)

csillagász

főnév
 • asztronómus, csillagvizsgáló, csillagkém (régies), égvizsgáló (régies)

beszorít

ige
 • beleszorít, benyom, beprésel, begyömöszöl, beerőltet, bezsúfol
 • beszúr, beiktat, betold
 • befog, becsíptet, beerősít, becsikorít (tájnyelvi), beszoriszt (tájnyelvi)
 • sarokba szorít, bekerget (valakibe), behajt, bekényszerít

dédapa

főnév
 • dédpapa, dédapóka, dédi, dédiapó (tájnyelvi), dédöregapa (tájnyelvi), másikapa (tájnyelvi), másikapó (tájnyelvi), igenöregapa (tájnyelvi), jóbapa (tájnyelvi), jótátá (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): nagyapa

elutazás

főnév
 • útra kelés, eltávozás, elmenetel