enyhülés szinonimái

főnév
 • javulás, könnyebbség, csillapodás, remisszió (szaknyelvi), mérséklődés, megnyugvás, lankadás, alábbhagyás, alábbszállás, csökkenés, szűnés
 • melegedés, olvadás
 • frissülés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

cserekereskedelem

főnév
 • árucsere, termékcsere, adásvétel

kipróbált

melléknév
 • bevált, alkalmas, bevett, jóváhagyott, megvizsgált, ellenőrzött, elismert, szabályos, szabályszerű
 • tapasztalt, gyakorlott, öreg, edzett, hétpróbás
 • hű, megbízható, rendületlen, kitartó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a enyhülés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elszomorodik

ige
 • elszontyolodik, elkomorul, elhagyja magát, magába roskad, reményét veszti, elkedvetlenedik, letörik, lekonyul, elkeseredik, bánkódik, elbúsul, kesereg, búsong, búslakodik, emészti magát, elfancsalodik (tájnyelvi), elkompolodik (tájnyelvi), elkuncsorodik (tájnyelvi), elszompolyodik (tájnyelvi), megfelhőzik (tájnyelvi), elkámpicsorodik, kétségbe esik, elszorul a szíve

ejha

indulatszó
 • nahát!, tyűha!, hűha!, eh!, jé!, ejnye!, nicsak!, nocsak!, teringettét!, még ilyet!, hinnye (tájnyelvi)!, atyaisten!, betojok (szleng)!, lebabázok (szleng)!, no de még ilyet!, no nézd csak!, ki hallott ilyet?, a mindenségit!, megáll az ész!, mi a szösz!, mi az ördög!, mi a manó!, te jó ég!, kutya teremtette!, az ördögbe is!, kutya meg a mája!, ezt add össze!, ez nem lehet igaz!, te jószagú úristen!, a szentségit!, az anyja köcsögit!

egyáltalán

határozószó
 • tulajdonképpen, voltaképpen, egyáltalában, egyáltaljában (tájnyelvi), egyáltalján (tájnyelvi), egyáltalján fogva (tájnyelvi)
 • (tagadásban): korántsem, közel sem, éppenséggel nem, a világért sem, a világ minden kincséért sem, semmi pénzért

csiszolatlan

melléknév
 • érdes, durva, egyenetlen, nyers, szögletes, darabos, megmunkálatlan, kidolgozatlan, matt (padló)
 • faragatlan, bárdolatlan, pallérozatlan, műveletlen, neveletlen, civilizálatlan, goromba, modortalan, durva, brutális, barbár, nyers, vad, otromba

elzüllik

ige
 • lezüllik, lealjasodik, elkurvul, ellomposodik, tönkremegy, lecsúszik, deklasszálódik, elfajul (tájnyelvi), elrosszul (tájnyelvi), elrosszalja magá (tájnyelvi)
 • elkallódik
 • (régies): elvadul, elkóborol, elbitangol (tájnyelvi), elszakad
 • elpusztul, tönkremegy

falfehér

melléknév
 • hófehér, sápadt, halálsápadt, holtsápadt, krétafehér, halovány, vértelen, vérszegény Sz: fehér, mint a meszelt fal

megúsz

ige
 • megmenekül, átvészel

borzasztó II.

határozószó
 • nagyon, borzasztóan, iszonyúan, szörnyen, szerfölött, fenemód

bogrács

főnév
 • főzőüst, üst, kondér, kotla (tájnyelvi)
 • (szleng): rohamsisak

bútorhuzat

főnév
 • bútorszövet, üléshuzat, bútorkárpit, kárpit

fegyház

főnév
 • fegyintézet, börtön, büntetés-végrehajtási intézet, büntetőintézet, tömlöc (régies), toloncház (régies), dologház (régies), fogház, foghely (régies), fogda, áristom (régies), karcer (régies), zárka, cella, kaszni (bizalmas), josó (tájnyelvi), siti (szleng), sitkó (szleng), fapados (szleng), susogó (szleng), akvárium (szleng), dutyi (bizalmas), sitt (szleng), szanatórium (szleng), internátus (szleng), csukda (szleng), kukkoló (szleng), kóter (régies)

felsír, fölsír

ige
 • felrí, felzokog, felbőg, felsikolt, felnyög, feljajdul
 • felhangzik (hegedűszó)

havibaj

főnév
 • havivérzés, vérzés, menstruáció, menses (szaknyelvi), piroska (szleng)

gléda

főnév
 • sor, rend, sorrend, sorakozó

epés

melléknév
 • epebajos (bizalmas), epebeteg
 • csípős, maliciózus, szarkasztikus (választékos), rosszmájú, szatirikus, maró, szúrós, gúnyos, kaján, kárörvendő, fullánkos, éles, metsző, csúfondáros, gonoszkodó, pikírt (bizalmas), bosszús, haragos, harapós, mérges, dühös, elkeseredett, keserű, kesernyés, fanyar, morózus

elszabadul

ige
 • elmenekül, elfut, megszökik, meglép (bizalmas), elszelel, elillan Sz: a távozás hímes mezejére lép
 • (indulat): kitör, kirobban, fellobban, felgerjed, felébred

etikett

főnév
 • illemtan, protokoll

generális I.

melléknév
 • általános, egyetemes, univerzális, átfogó
 • fő, sarkalatos

éreztet

ige
 • érzékeltet, kifejez, észrevétet (valakivel), tudtára ad, sejtet, szuggerál

elázik

ige
 • átázik, összeázik (tájnyelvi), megázik, ronggyá ázik, szétázik, átitatódik, bőrig ázik, pacallá ázik Sz: olyan lesz, mint az ázott ürge
 • (bizalmas): berúg, leissza magát, lerészegedik, becsiccsent (bizalmas)

ezredes1

melléknév
 • évezredes, ezredéves, millenáris (idegen)

gigerli

főnév
 • piperkőc, divatmajom, divatbáb, ficsúr, aranyifjú, arszlán