altatószer szinonimái

főnév
 • altató, nyugtató, narkotikum (szaknyelvi), dormitivum (szaknyelvi), álompor (régies), álomszer (régies), álomital (régies), alutó (régies), mákony (régies), hypnoticum (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jelentkezik

ige
 • ajánlkozik, benevez, pályázik, kínálkozik, ígérkezik, feliratkozik
 • megjelenik, elmegy (valahová)
 • mutatkozik, föltűnik, felszínre kerül, észrevehetővé válik, megnyilvánul, testet ölt, előáll, előfordul, felmerül, bekövetkezik, fölbukkan
 • felhív, telefonál, ír, válaszol

bura

főnév
 • borítóüveg
 • lámpabura
 • (szleng): fej, kobak (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a altatószer szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

alamuszi

melléknév
 • alattomos, ravasz, ravaszkodó, sunyi, sunnyogó (régies), lapító, képmutató, álnok, fondorlatos, sötétbehegedülő (tájnyelvi), lapútyimatyi (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): álomszuszék, lusta, rest, tunya, pepecs (régies)
 • (tájnyelvi): mamlasz, bátortalan, félénk, gyámoltalan, gyáva, anyámasszony katonája, mafla, pipogya, ügyefogyott, tutyimutyi, nyimnyám, teddide-teddoda

államkölcsön

főnév
 • kölcsön
 • békekölcsön (régies)
 • államkötvény, állampapír, államhitel

atlasz

főnév
 • térképgyűjtemény, térképkönyv (szaknyelvi), térképalbum
 • fejgyám (szaknyelvi)

intenzitás

főnév
 • hatásfok, erősség
 • erőkifejtés, lendület, hatékonyság, teherbírás

autonómia

főnév
 • önkormányzat, önigazgatás, önrendelkezés, önállóság, önrendelkezési jog
 • öntörvényűség

beleárt

ige
 • (beleártja magát): beleavatkozik, beleelegyedik (választékos), belekontárkodik, beleüti az orrát, belekotyol (tájnyelvi), belebakalászik (tájnyelvi), belekapcáskodik (tájnyelvi), belekotyog (bizalmas), beledumál (szleng), belekavar (szleng), belepofázik (durva), beleugat (durva), közbepofázik (durva), közbeugat (durva)

disszonancia

főnév
 • diszharmónia, széthangzás, kakofónia (szaknyelvi), hangzavar
 • nézeteltérés, nézetkülönbség

bürokrata

főnév
 • hivatalnok, tisztviselő
 • (bizalmas): aktatologató, paragrafusrágó, betűrágó, tintanyaló, aktakukac, csinovnyik (régies)

alumínium

főnév
 • magyar ezüst (régies)

ál

melléknév
 • hamis, tettetett, pszeudo-, látszat-, mű-, koholt, talmi, csinált, állítólagos

áruszámla

főnév
 • számla, bizonylat, blokk, faktúra (régies)

bunker

főnév
 • fedezék, óvóhely, betonfedezék (szaknyelvi), betonerőd, erőd

anyáskodik

ige
 • gondoz, gondoskodik (valakiről), gyámolít, törődik (valakivel), dajkálkodik (régies)

ateista

melléknév
 • istentagadó, hitetlen, istentelen, vallástalan, pogány
 • vallásellenes, szkeptikus, szabadgondolkodó

bűnjel

főnév
 • bizonyíték, bűntárgy (régies), corpus delicti (idegen), indicium (régies)