flamand szinonimái

melléknév
 • flandriai (régies), holland

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szelíd

melléknév
 • gyöngéd, jámbor, békés, béketűrő, jószívű, nyájas, csendes, nyugodt, higgadt, szelíded (régies), szófogadó, türelmes, angyalarcú, galamblelkű, ártatlan
 • engedékeny, barátságos, kedves, jóindulatú, szívélyes, udvarias, emberszerető, emberbaráti, együtt érző, békességes, békeszerető Sz: a légynek sem árt; csendes, mint a holdvilág; csizmájában a követ is elszenvedi; el lehetne vele egy kuckóban hálni; eltűrné, ha fát vágnának a hátán; ha égeti, se fújja; ha egyik arcát ütöd, a másikat is odatartja; hagyja, hogy a fején táncoljanak; kebelében találja a jó meleget; kenyérre lehet kenni; mindegy neki, akár a szélső háznak; olyan jó ember, mint egy falat kenyér; olyan jó lélek, mint a meleg málé; olyan, mint az angyal; szelíd, mint a galamb; szíjat lehetne hasítani a hátából; ujjadra tekerheted; üres szekérnek is kitér
 • szelídített, házi, nemesített
 • kezes
 • kellemes
 • enyhe, mérsékelt
 • csendes, nyugalmas
 • (régies): kegyes (régies), irgalmas, kegyelmes

sün

főnév
 • sündisznó, tüskésdisznó, süni (bizalmas), töviskesdisznó (tájnyelvi), sünkutya (tájnyelvi), szőrdisznó (régies), szúrósdisznó (tájnyelvi), árics (tájnyelvi), tüskönc (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a flamand szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felüdít, fölüdít

ige
 • felfrissít, felpezsdít, rekreál (szaknyelvi), pihentet, regenerál

eszköz

főnév
 • szerszám, instrumentum (régies), készülék, szerkezet, szerkentyű (bizalmas), bizgentyű (szleng), alkalmatosság, felszerelés, berendezés, műszer, apparátus, cajgli (tájnyelvi), ketyere (szleng), gépezet, masina (bizalmas), masinéria (régies), bigyó (szleng)

érem

főnév
 • kitüntetés, medália, érdemrend, rendjel, plecsni (pejoratív), baktertojás (tréfás), lelógó vándordíj (tréfás), díj
 • emlékpénz, emlékérem, monéta (idegen)

ellenhatás

főnév
 • visszahatás, reakció, ellensúlyozás

feszeget

ige
 • firtat, bolygat, piszkál, bizgat (tájnyelvi), birizgál (bizalmas)

galeri

főnév
 • huligánbanda, banda, brancs (bizalmas), kompánia, bagázs (bizalmas), jónép (szleng)

nyű1

ige
 • (kendert): kitép, tép, bolyhoz, irt (régies)
 • nyő (tájnyelvi), koptat, fogyaszt, nyúz, nyüstöl (tájnyelvi), koszpitol (tájnyelvi), rongyol, rongál, avít (régies), szaggat, igénybe vesz, bitol (tájnyelvi), kaszatol (tájnyelvi), gyeszetel (tájnyelvi), husol

duma

főnév
 • (szleng): beszéd, szöveg (szleng), szócséplés, szószaporítás, blabla (bizalmas), fecsegés, locsogás, halandzsa (bizalmas), hanta (szleng), hantázás, zöldség (bizalmas), társalgás, beszélgetés, terefere, traccs (bizalmas), vaker (szleng), rizsa (szleng), sóder (szleng), süketelés (szleng)

dohány

főnév
 • bagó, burnót (régies), tubák (régies), kapadohány, ördög tömjénje (régies), cigaretta (bizalmas)
 • (szleng): pénz, pénzmag, guba (szleng), lóvé (szleng), korpa (szleng), suska (szleng), lé (szleng), zseton (szleng), steksz (szleng), mák (szleng), zsozsó (szleng), mani (szleng)

átértékel

ige
 • újraértékel, felülvizsgál, újragondol, ellenőriz, módosít, revideál

egyfolytában

határozószó
 • egyvégtében, folyvást, folyton, folyton-folyvást, folytonosan, folyamatosan, szüntelen, szűnös-szüntelen, megszakítás nélkül, szünet nélkül, megállás nélkül, mindig, mindegyre, egyre, egyhuzamban, egyvégből, szakadatlan, szakadatlanul, állandóan, vég nélkül, egyvégben (tájnyelvi), éjjel-nappal, egy lélegzetre, egyhujjában (régies), egyhúztomban (tájnyelvi), egybekötően (tájnyelvi), egyfurt (tájnyelvi), egysorjában (tájnyelvi)

gépipar

főnév
 • géptermelés, gépgyártás

gyűlölet

főnév
 • utálat, ellenszenv, undor, megvetés, rosszakarat, rosszindulat, antipátia, iszonyat, idegenkedés, irtózat, fóbia (szaknyelvi), averzió (régies)

jóhiszemű

melléknév
 • naiv, hiszékeny, együgyű, gyanútlan, mit sem sejtő, jólelkű, nyíltszívű

hombár

főnév
 • (tájnyelvi): láda, szuszék (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): magtár, csűr, gabonapadlás, kamra, gabonaverem

flóra

főnév
 • növényvilág

feltankol, föltankol

ige
 • (szleng): beiszik (bizalmas), berúg, becsiccsent, leissza magát, betintáz (bizalmas)

frivol

melléknév
 • könnyelmű, komolytalan, kacér, léha, ledér, könnyűvérű, felelőtlen, szemérmetlen, erkölcstelen
 • szeméremsértő, illetlen, sikamlós, illemsértő, pikáns
 • tiszteletlen, kegyeletsértő, cinikus
 • megbotránkoztató

hív, hí

ige
 • szólít, rendel, hivat, idéz, invitál, meghív, szól, kér, odaint, odafüttyent, odacsődít, küld (valakiért), értesít, odacitál, kittyeget (tájnyelvi)
 • (munka): vár, csábít, csalogat, szólít, vonz, késztet (valamire), sürget (valamire)
 • felhív, telefonál, csörög (valakinek) (bizalmas), jelentkezik
 • nevez, elnevez, megnevez, keresztel, címez, szólít
 • említ
 • (szaknyelvi): aduz, aduzik, játszik
 • előhív (fényképet)

fokozódik

ige
 • emelkedik, erősödik, növekszik, nagyobbodik, továbbharapózik, súlyosbodik
 • öregbedik (régies)
 • (bizalmas): elmérgesedik, elfajul

évfolyam

főnév
 • osztály, cötus (régies)

függöny

főnév
 • kárpit, firhang (bizalmas), drapéria
 • (színházi) kortina (szaknyelvi), előfüggöny

holdviola

főnév
 • évelő holdviola, atlaszvirág, holdfű, holdruta, holdvilágfű