felkapaszkodik, fölk szinonimái

ige
 • feljut, felmegy (lépcsőn), felkúszik, felmászik, felhág, felvergődik, felcsütörködik (régies), felcsibenkedik (tájnyelvi), felkamparodik (tájnyelvi), felgilingózik (tájnyelvi), felkápsálódik (tájnyelvi), felkepesztet (tájnyelvi), felpeszterkedik (régies)
 • felemelkedik, feldolgozza magát (bizalmas), karriert csinál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gordonka

főnév
 • cselló, violincello (idegen), barbora (régies), kisbőgő (tájnyelvi)

kiegyenesít

ige
 • kifeszít, egyenget, kinyújt, kihúz, kikalapál, planíroz (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felkapaszkodik, fölk szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fejlődik

ige
 • kibomlik, kibontakozik, nő, növekszik, gyarapodik, cseperedik, serdül, virul, virágzik, tenyészik, prosperál, erősödik
 • változik, alakul, formálódik
 • halad, előrelép, mozdul, terjed, bővül, terjeszkedik
 • finomodik, csiszolódik, tökéletesedik, javul

eltartó

főnév
 • gondozó, gondviselő

előretol

ige
 • előretaszít, tuszkol, előrevesz, előrehoz, előretesz
 • (előretolja magát): tolakodik, nyomakodik
 • előmozdít, előtérbe helyez, elősegít, előrelendít, pártol, támogat, pártfogol

éhbér

főnév
 • kegyelemkenyér, alamizsna

felfakad, fölfakad

ige
 • felnyílik, felreped, kifakad, felszakad
 • felpattan, kipattan (rügy)
 • feltör, kitör, kibuggyan, felbugyog, felzubog
 • (tájnyelvi): felpuhul, felázik (út)

fintorog

ige
 • fintorgat, fintort vág, grimaszol, grimaszokat vág, majomkodik, arcokat vág, pofákat vág, grimaszt csinál, finnyogtat (tájnyelvi)
 • kényeskedik, válogat, fanyalog

napibér

főnév
 • napszám, napidíj, zsold (régies), szakmánybér (szaknyelvi)

csöröge

főnév
 • csörögefánk, forgácsfánk, farsangi fánk, herőke (tájnyelvi), herőce (tájnyelvi), cserefánk (tájnyelvi), cserépfánk (tájnyelvi), csörgő (tájnyelvi), pánkó (tájnyelvi), szárazpánkó (tájnyelvi)

csináltat

ige
 • készíttet, gyártat
 • dolgoztat, végeztet

állampapír

főnév
 • államkötvény

dermedt

melléknév
 • fagyott, merev, meredt, megmerevedett, rideg, szilárd, kemény, mozdulatlan, rugalmatlan, gémberedett, élettelen, holt
 • rémült, meghökkent, kövült
 • öntudatlan, kábult, bódult, zsibbadt

fogság

főnév
 • rabság, börtönbüntetés, fogva tartás (szaknyelvi), szabadságvesztés, fegyházbüntetés, elzárás, áristom (régies)(szaknyelvi)
 • hadifogság
 • szolgaság, rabszolgaság, rabiga (választékos)

gazos

melléknév
 • gyomos, gizgazos, dudvás, gyomlálatlan, bozótos, porés (régies), bozdutos (tájnyelvi), gyomlás (tájnyelvi)
 • szemetes, söpredékes, mocskos, piszkos

imperializmus

főnév
 • gyarmatosítás, hódítás

határérték

főnév
 • limes (szaknyelvi), küszöb, extrémum (szaknyelvi)

felkent, fölkent

melléknév
 • felszentelt, felavatott

fegyvertelen

melléknév
 • védtelen, sebezhető, kiszolgáltatott, gyenge, támadható, erőtlen

fennakad

ige
 • felakad, megfeneklik, megreked, megakad, elakad
 • megütközik, megütődik (régies), meglepődik, megbotránkozik, fennütődik (tájnyelvi), kifogásol, beleköt (valamibe), beleakaszkodik (valamibe), hallatlankodik (régies)

harisnyakötő

főnév
 • harisnyatartó, harisnyaszalag (régies), térdszalag (régies), térdkötő (régies), csinkota (tájnyelvi), trumpándli (tájnyelvi)

felperzsel, fölperzs

ige
 • feléget, feltüzel (valamit), felgyújt, lángba borít, földig éget, porig éget, elhamvaszt, elpusztít
 • kiszárít, elfonnyaszt, kiéget, kiszikkaszt

elválaszthatatlan

melléknév
 • elválhatatlan, inszeparábilis (választékos), elkülöníthetetlen, szétválaszthatatlan, megkülönböztethetetlen

festetlen

melléknév
 • színezetlen, kendőzetlen

haszon

főnév
 • nyereség, profit, előny, hozadék, hozam, plusz (bizalmas), rebach (régies)
 • eredmény, gyümölcs, látat (tájnyelvi), siker, foganat