fejlődik szinonimái

ige
 • kibomlik, kibontakozik, nő, növekszik, gyarapodik, cseperedik, serdül, virul, virágzik, tenyészik, prosperál, erősödik
 • változik, alakul, formálódik
 • halad, előrelép, mozdul, terjed, bővül, terjeszkedik
 • finomodik, csiszolódik, tökéletesedik, javul

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tarkít

ige
 • tarkáz, színez, színesít, cicomáz, cifráz, mintáz, variál, változatossá tesz
 • (bizalmas): megtűzdel, megspékel

elkapar

ige
 • (tájnyelvi, bizalmas): eltemet, elföldel, elás, elhantol, elkotor (régies)
 • elvermel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fejlődik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

expressz I.

melléknév
 • sürgős, gyors, gyorsított, sebes, azonnali

előbb

határozószó
 • hamarabb, korábban, régebben
 • (az előbb): az imént, nemrégen
 • előbbre

elkotródik

ige
 • eltávozik, odébbáll, eltűnik, elkullog, elsomfordál, eloldalog, eltakarodik, elillan, eliszkódik (régies), elszelel, elhordja az irháját, lelécel (szleng), szedi a sátorfáját, felszívódik (szleng), lekopik (szleng), eleblábol (tájnyelvi)

dúsgazdag

melléknév, főnév
 • dús (régies), milliomos, milliárdos, krőzus
 • vagyonos, tehetős, jómódú, ajser (idegen)

fás

melléknév
 • erdős, ligetes, bokros, cserjés, gesztes (régies), sűrű (régies)
 • kemény, rostos, szálkás, taplós, pudvás
 • (régies): kedvetlen, fásult

feltart, föltart

ige
 • felemel, felnyújt, magasra tart, magasra emel, felmutat
 • feltartóztat, visszatart, hátráltat, alkalmatlankodik, akadályoz, gátol, visszafog, megakaszt, késleltet, késtet (tájnyelvi), hátráztat (tájnyelvi)

mozgolódás

főnév
 • nyüzsgés, mozgás, kavarodás, sürgés-forgás, nyugtalanság, zűrzavar, káosz
 • fészkelődés, nyugtalankodás
 • szervezkedés, forrongás, felkelés

csen

ige
 • eltulajdonít, elvesz, elemel, eloroz, megszerez, lop, lenyúl (szleng), megfúj (szleng), rajzol (szleng), zsebre vág, csór (bizalmas), csíp (bizalmas), csakliz (bizalmas), elsinkófál (bizalmas), csillent (tájnyelvi), kullint (régies), körömcsél (tájnyelvi), csízel (tájnyelvi), csóreszol (szleng), capcarázik (szleng)

csacsi II.

melléknév
 • balgatag (választékos), buta, butácska, butuska, csacska, együgyű, hólyag (bizalmas), málé, mamlasz, hiszékeny, naiv, oktalan, oktondi, tájékozatlan, tapasztalatlan, szamár, tökfilkó, csacsifüles (bizalmas), csicsa (tájnyelvi)

akarás

főnév
 • szándék, törekvés, elszánás, eltökélés, elhatározás, igenlés
 • akarat

csónakház

főnév
 • csónaktároló

fenség

főnév
 • fenségesség, méltóság, ünnepélyesség, nagyszerűség, magasztosság, fennköltség
 • (megszólításként is): felség, uralkodó
 • őfelsége, őfensége

fővárosi

melléknév
 • székvárosi

huzakodik

ige
 • vitatkozik, veszekedik, civakodik, kötekedik, nyuzolkodik (tájnyelvi)
 • húzódozik
 • vonakodik

hallat

ige
 • hangot ad
 • hangoztat, megszólaltat, kinyilvánít, előad, szóvá tesz
 • hírt ad, életjelt ad

fejvesztett

melléknév
 • fejetlen, kapkodó, megzavarodott, rémült, eszeveszett, szétszórt, meggondolatlan

evégett

határozószó
 • evégből, ezért, evégre
 • emiatt, ez okból

fellök, föllök

ige
 • feltaszít, feldönt, eldönt, eldűt (tájnyelvi), felborít, felfordít, ledönt, felbillent, fellök, kiborít, kidönt, oldalt dönt, felbök (tájnyelvi), feltaszint (tájnyelvi)

hajóablak

főnév
 • ökörszemablak, kajütablak

feldühödik, földühöd

ige
 • megdühödik, felindul, felbőszül, felingerlődik, felhördül, felidegeskedik, feldühödik, dühbe jön, dührohamot kap, dühöng, megharagszik, haragra lobban, haragra gerjed, tűzbe jön, felmérgesedik, elfogja a méreg, elönti a méreg, méregbe gurul, méregbe jön, dühbe gurul, begorombul, begerjed (szleng), megvadul, felháborodik, felbosszankodik, megbolondul, felmérgelődik, megmérgesedik, felhergelődik, felheccelődik (bizalmas), felhúzódik (bizalmas), kiborul (bizalmas), felfortyan, felpaprikázódik, meggubolyodik (tájnyelvi), begőzöl (szleng), bepipul (szleng), bepöccen (szleng), berág (szleng), bezsong (szleng), begurul (szleng), bepörög (szleng) Sz: elveszti a fejét; felmegy a cukra (bizalmas); kijön a béketűréséből; elönti az epe; felforr a vére; felforr az epéje; felforr az agyvize (szleng); felkapja a vizet (szleng); felrottyan, mint a forró kása; meggyullad a szösz a fejiben; felmegy a pumpája (szleng); elönti a vörös köd (szleng); rájön az ötperc (bizalmas); feljön a fejvize; vörös lesz a feje; lila lesz a feje; hülyét kap

előrejelzés

főnév
 • figyelmeztetés, intés, prognózis, jóslat, jóslás, jövőbe látás, jövendölés, előjel, ómen, megérzés

félremagyaráz

ige
 • elferdít, kiforgat, kifordít, megmásít, rosszra vél, eltorzít, meghamisít, értelméből kiforgat, tévesen értelmez, elcsavar, kicsavar (bizalmas), kiteker (bizalmas), kiforgat a valójából

halászbárka

főnév
 • halászhajó, halászcsónak, ladik