határérték szinonimái

főnév
 • limes (szaknyelvi), küszöb, extrémum (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tologat

ige
 • tologál (tájnyelvi), toszogat (tájnyelvi), taszigál
 • halogat, halaszt, húz-halaszt, elodáz, elnapol, kitol, elnyújt, későbbre tesz, patópáloskodik (választékos), késleltet, lassít, hátráltat

remélhető

melléknév
 • várható, lehetséges, képzelhető, feltehető, feltételezhető
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a határérték szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hallat

ige
 • hangot ad
 • hangoztat, megszólaltat, kinyilvánít, előad, szóvá tesz
 • hírt ad, életjelt ad

fülész

főnév
 • fülorvos, fülszakorvos, fülgyógyász, otológus (szaknyelvi), fül-orr-gégész

föld

főnév
 • földgolyó, földkerekség, földteke, sárgolyó (választékos), sárteke (pejoratív), glóbusz, világ
 • szárazföld, felszín
 • szántóföld, szántó, parcella, termőföld, termőtalaj, talaj, táptalaj, rög
 • birtok, földbirtok, telek
 • (választékos): ország, tartomány, vidék, határ
 • haza, otthon, anyaföld
 • padló

felkarol, fölkarol

ige
 • felemel, feltart, magasra tart, ölbe vesz, karjába vesz
 • pártfogol, pártfogásba vesz, pártol, a hóna alá nyúl (bizalmas), patronál, protezsál (bizalmas), közbenjár (valakiért), gyámolít, támogat, támaszt nyújt, segít, segélyez, szponzorál, finanszíroz, gondoskodik (valakiről, valamiről), előmozdít, lanszíroz (idegen), istápol

harap

ige
 • eszik, falatozik, bekap (valamit) (bizalmas)
 • mar, csíp
 • (hal): pedz, kap

hóhér

főnév
 • bakó, ítélet-végrehajtó, pribék, poroszló (régies), vesztő (régies), hengér (tájnyelvi), csigázó (régies), fejvevő (régies)
 • gyilkos, kínzó, vérengző, briganti

pózol

ige
 • megjátssza magát, nagyképűsködik, színészkedik, affektál, kényeskedik, felfújja magát, adja a bankot (szleng), tetszeleg

érintkezés

főnév
 • kontaktus, kapcsolat, ismeretség, összeköttetés, viszony, kötelék, kapocs, összefüggés, találkozás, kontiguitás (idegen), kontingencia (idegen), kommunikáció
 • (nemi): közösülés, párosodás, coitus (idegen), nemi kapcsolat

említett

melléknév
 • mondott, fenti, előbbi, korábbi, nevezett, érintett, kérdéses

buksi I.

melléknév
 • nagyfejű, boglyas
 • (tájnyelvi): ostoba, együgyű, buta, bamba, oktalan, balga, dőre
 • (tájnyelvi): konok, önfejű, akaratos, csökönyös

étkes

melléknév
 • (tájnyelvi): falánk, nagyehető (tájnyelvi), nagyevő, nagyétkű, beles (bizalmas), torkos, jó étvágyú (tájnyelvi), kajtár (tájnyelvi), bélpoklos

hozam

főnév
 • nyereség, kereset, haszon, profit, bevétel, jövedelem
 • terméshozam, terméseredmény, hozadék

innen

határozószó
 • innét (bizalmas)

kód

főnév
 • jelrendszer, szimbólumrendszer, jelábécé, kulcs, megfejtés, rejtjel

kerekedik2

ige
 • keletkezik, kél, támad, megalakul, létrejön, létesül, képződik, terem, születik, készül, kezdődik
 • ered, származik

határozott

melléknév
 • magabiztos, magabízó (régies), biztos, erélyes, erőskezű, keménykezű, kemény, karakán, tetterős, akkurátus (régies), szilárd, sziklaszilárd, elszánt, eltökélt, megingathatatlan, rendíthetetlen, hajlíthatatlan, következetes, rezolút (régies)
 • megkülönböztethető, felismerhető, kivehető, világos
 • egyértelmű, félreérthetetlen, félremagyarázhatatlan, definitív (idegen), kategorikus (idegen), ellentmondást nem tűrő, nyomatékos, apodiktikus (szaknyelvi)
 • kétségtelen, nyilvánvaló, észrevehető, szembeszökő, szembeötlő, kifejezett, kimondott, jellegzetes, markáns, pregnáns (idegen)

haladéktalanul

határozószó
 • azonnal, rögtön, mindjárt, máris, nyomban, azon nyomban, menten, tüstént, íziben (tájnyelvi), rögvest, prompt (bizalmas), ahajt (tájnyelvi), üstöllést (tájnyelvi), legott (régies), egyből, azonmód, azon melegében, késedelem nélkül, vonakodás nélkül, most

hibrid

melléknév
 • keresztezett, keverék, vegyes, vegyülék, félvér, felemás, kevert, korcs (pejoratív)

ken

ige
 • mázol, maszatol, fen, ken-fen, kenceficél (tájnyelvi)
 • fest (régies), meszel
 • olajoz, zsíroz, vajaz
 • dörzsöl, dörgöl
 • (tájnyelvi): nyomkod, masszíroz
 • veszteget, lepénzel, dug (kenőpénzt), jattol (szleng), smírol (bizalmas)

házasságközvetítő

főnév
 • házasságszerző, társkereső, sadhen (régies), köszköpű (tájnyelvi), kuttyogó (tájnyelvi)

gallér

főnév
 • hajtóka, kihajtó, krágli (idegen), nyakkerítő (régies), nyaki ékesség (régies)
 • örv

hisztizik

ige
 • (bizalmas): hisztériázik, dilizik, idegrohamot kap, raplizik, jelenetet rendez, rájön a bolondóra, rájön az ötperc (bizalmas), rájön a hoppáré (bizalmas)

képződik

ige
 • alakul, létrejön, lesz, létesül, szerveződik, keletkezik, támad, kerekedik, terem, képzik (tájnyelvi), formálódik, összetevődik