eltép szinonimái

ige
 • széttép, széjjeltép, összetép, kettétép, elszakít, kettészakít, kiszakít, szétszakít, szétszaggat, összeszaggat, elszaggat, elcáfol (tájnyelvi), elrifacol (tájnyelvi), elroncsol (régies), elnyű (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sürgés-forgás

főnév
 • jövés-menés, ide-oda járkálás, mozgalmasság, nyüzsgés, forgatag, tevés-vevés, mozgolódás, igyekezet, buzgalom, sietség, lótás-futás, felhajtás, sürgölődés, fontoskodás, hűhó, hajcihő (bizalmas), sűrítés (tájnyelvi), serítés (tájnyelvi)

támogatás

főnév
 • segítség, védelem, gondviselés, ellátás, eltartás, gondozás, gyámolítás
 • pártfogás, védnökség, patronálás (idegen), közbenjárás, protezsálás, protekció, pártolás, ajánlás, javaslat
 • segély, segélynyújtás, adomány, juttatás, szubvenció (szaknyelvi), szubvencionálás, apanázs (régies), dotáció, dotálás, hozzájárulás
 • bátorítás, ösztönzés, buzdítás, biztatás, szurkolás, drukkolás (bizalmas)
 • helyeslés, igenlés, egyetértés, elismerés, szolidaritás, kiállás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a eltép szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

előfizető

főnév
 • megrendelő, abonens (régies), bérletes

eddigi

melléknév
 • előbbi, megelőző, korábbi, régebbi, egykori, hajdani, azelőtti, ezelőtti

dominó

főnév
 • dominójáték

csárdás

főnév
 • csaplár (régies), csapláros (régies), kocsmáros, fogadós, vendéglős

elrothad

ige
 • megrothad, feloszlik, felbomlik, elposhad, elromlik, megromlik, elkorhad, elpusztul

esőzés

főnév
 • zápor, zivatar, felhőszakadás, zuhé (bizalmas)

megoltalmaz

ige
 • megóv, megkímél, megment, megvéd, védelmez, támaszt nyújt, megvédelmez, lándzsát tör (valaki mellett)

bizalomgerjesztő

melléknév
 • bizalomkeltő, bizalomébresztő, megnyerő, szavahihető
 • hitelt érdemlő, hiteles, derék, jóravaló, bizalomra méltó

betörik

ige
 • beszakad, beomlik, kitörik, beroskad, befakad (tájnyelvi)
 • megszelídül, megszokik, megjuhászodik (választékos)

borostás

melléknév
 • szőrös, borotválatlan, koszpitos (tájnyelvi), szúrós, tüskés, sündisznó (bizalmas), bokorarcú (szleng)

évszak

főnév
 • szezon, idény, évad

felfuttat, fölfuttat

ige
 • (növényt): felnöveszt, felkúszat
 • kifejleszt, felfejleszt

hangzás

főnév
 • csengés, zengzet (választékos)

fürdik

ige
 • mosakszik, mosdik, tisztálkodik, pancsizik (bizalmas), pacsál (tájnyelvi)
 • strandol, fürdőzik, úszkál, lubickol, lobácsol (tájnyelvi), locsizik, locsikázik (tájnyelvi), csurikál (tájnyelvi)
 • (állat): hempereg, hentereg, forgolódik

eltervez

ige
 • eltervel, elgondol, elképzel, kigondol, kieszel, kiagyal, kimódol, kifőz (bizalmas), tervbe vesz, kifundál, kifineszel (tájnyelvi)

elnyugszik

ige
 • megpihen, elpihen, elalszik, nyugovóra tér, lefekszik
 • meghal, elhalálozik
 • (nap): lenyugszik, leáldozik (választékos), leszentül (tájnyelvi)

ered

ige
 • kibuggyan, fakad, feltör, felbugyog
 • származik, gyökerezik, kiindul
 • keletkezik, adódik, támad, rezultál (idegen)
 • (valaminek): indul, kerekedik

fullad

ige
 • fúl, nyuvad (tájnyelvi), fojtódik (régies), fulladozik, fuldoklik, akadozik a lélegzete, kapkodja a levegőt, levegő után kapkod
 • lankad, ellankad (régies)
 • (valamibe): félbeszakad, abbamarad, véget ér, meghiúsul

elviselhetetlen

melléknév
 • tűrhetetlen, kibírhatatlan, fölháborító, szenvedhetetlen (régies), utálatos, őrjítő, lehetetlen, kiállhatatlan, tarthatatlan

egyeduralkodó

főnév
 • egyedúr (régies), autokrata, zsarnok, kényúr, elnyomó, despota, tirannus (régies), diktátor, uralkodó, fejedelem, monarcha (idegen)

értéktárgy

főnév
 • vagyontárgy, érték, ingó, ingatlan

függővasút

főnév
 • drótkötélpálya, függőpálya, sodronykötélpálya, drótkötélvasút, lebegővasút, lebegő, libegő (tájnyelvi), lanovka (idegen), sikló