csinosít szinonimái

ige
 • szépít, szebbít, csinogat (tájnyelvi), díszít, díszesít, ékesít
 • (régies): csiszol, tökéletesít, palléroz (választékos)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kimagyaráz

ige
 • kifejt, megmagyaráz, meggyőz, tisztáz, tisztába hoz, kiszakterol (tájnyelvi)
 • bizonygat, magyarázkodik

répa

főnév
 • burgundirépa, burgi (tájnyelvi), mangold, takarmányrépa, marharépa
 • sárgarépa, karotta
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csinosít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csajka

főnév
 • evőcsésze, evőedény, matróztál

betoppan

ige
 • beállít, megérkezik, megjön, ott terem, belép, benyit, becsöppen, bevetődik, beugrik, betér, beköszönt, bebotlik, bekukkant, benéz, befut, beront, berobban, betámít (tájnyelvi), megjelenik, feltűnik Sz: beugrik, mint Bolond Istók Debrecenbe; pofafürdőt vesz (szleng); odatolja a pofáját (durva); odatolja a képét; beteszi a lábát; beeszi a fene

beoson

ige
 • belopakodik, belopódzik, beszökik, becsúszik, becsusszan, besurran, besettenkedik, besündörög, besompolyog, belopja magát, becsempészi magát, beférren (tájnyelvi)

átolvas

ige
 • átnéz, elolvas, átfut, átböngész, átlapoz, végignéz, végigolvas
 • (tájnyelvi): átszámol

csengettyű, csöngett

főnév
 • csengő, csöngő, harangocska, csengető (tájnyelvi), csilingő (tájnyelvi), csingilingi (tájnyelvi), giling-galang (tájnyelvi), inclangorium (idegen), kolomp

dísztárgy

főnév
 • nipp (bizalmas), csecsebecse, szobadísz, mütyürke, fityegő, díszműáru (szaknyelvi)

közraktár

főnév
 • áruraktár, lerakat, raktártelep
 • tárház (régies)

aláfest

ige
 • alapoz
 • (zenével) kísér

ágyás

főnév
 • ágy, veteményeságy, virágágy

állandósít

ige
 • megszilárdít, stabilizál, megerősít, véglegesít, fixál, rögzít
 • konzervál, tartósít
 • rendszeresít, szabványosít, standardizál

dörmög

ige
 • brummog, dirmeg-dörmög, morog, óg-móg, mormog, mammog (tájnyelvi), motyog Sz: olvassa a medvezsoltárt
 • dohog, zsémbel, zsörtölődik, zúgolódik, pusmog, lamentál (bizalmas), dünnyög, dunnyog (tájnyelvi), ümmget, hümmög, puffog (tájnyelvi), dörmöl (tájnyelvi), mörmög (tájnyelvi), dudrál (tájnyelvi), böstörög (tájnyelvi), dödög (tájnyelvi)

elborzad

ige
 • megborzad, elszörnyed, eliszonyodik, elretten, égnek áll a haja, égnek mered a haja

fellépés, föllépés

főnév
 • szereplés, bemutatkozás
 • megjelenés, kiállás, viselkedés, magatartás, modor
 • allűr (idegen), attitűd, habitus

ének

főnév
 • éneklés, dalolás, énekszó, nótázás, trillázás, kornyika, kornyikálás
 • dal, nóta, dana (tájnyelvi), danaj (tájnyelvi), vers (régies)
 • himnusz, zsoltár, dicséret (régies), kántus (régies)

csipetke

főnév
 • csipedett (tájnyelvi), csipegetett (tájnyelvi), csipicsusza (tájnyelvi), szaggatott (tájnyelvi), körmöncsipi (tájnyelvi)

copf

főnév
 • fonat, hajfonat, varkocs, fonadék, lófarok, hajfark (tájnyelvi), foncsik (tájnyelvi), farkinca (bizalmas), csurka (tájnyelvi), cica (tájnyelvi)
 • maradiság, korlátoltság, vaskalaposság

délután I.

határozószó
 • ebéd után (bizalmas)

élvonalbeli

melléknév
 • élenjáró, elsőrangú, kitűnő, szuperklasszis

csorbítatlan

melléknév
 • ép, hiánytalan, egész, teljes, tökéletes, sértetlen, maradéktalan, osztatlan, bontatlan, érintetlen, csonkítatlan, kifogástalan, hibátlan, integer (idegen), integrális (idegen), intakt (szaknyelvi), teljes körű, teljhatalmú

bibliográfia

főnév
 • könyvészet, könyvtártudomány, könyvtudomány
 • irodalom, szakirodalom, irodalomjegyzék, forrásjegyzék, dokumentáció, repertórium (szaknyelvi), címjegyzék

dicsfény

főnév
 • glória, glorióla (idegen), sugárkoszorú, sugárkorona, fénykoszorú, dicssugár (régies)

emlékérem

főnév
 • plakett, emlékplakett, emlékplecsni (bizalmas)