faszén szinonimái

főnév
 • faparázs, cérkó (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elhitet

ige
 • bebeszél (bizalmas), bemesél, szuggerál, bedumál (szleng), megetet (szleng), bead (valakinek valamit) (szleng)

csuszamlás

főnév
 • siklás, csúszás, leesés, lehullás, lezuhanás, omlás, suvadás (szaknyelvi), szlip (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a faszén szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

eszméletlen II.

határozószó
 • magánkívül, öntudatlanul, kábultan, eszméletlenül, önkívületben, kómában

elmagyaráz

ige
 • megmagyaráz, kifejt, elmond, megvilágít, értelmez
 • fényt derít (valamire), világosságot derít (valamire) Sz: szájába rág

elhisz

ige
 • elfogad, hitelt ad (valaminek), bevesz (bizalmas), készpénznek vesz, szentírásnak vesz, ráharap, megeszik (szleng), megkajál (szleng), beszop (szleng), beugrik, lépre megy, bedől (valakinek) (bizalmas), felül (valakinek) Sz: bedől, mint maci a málnásba; bekapja a horgot (bizalmas); bekapja a csalit (szleng); beveszi a kefét (szleng)
 • (elhiszi magát) (tájnyelvi): elbízza magát, elbizakodik, vérszemet kap, felbátorodik

dönget

ige
 • dörömböl, dobol, zörget, kongat, üt, ver, páhol, döngöl (tájnyelvi), hupogat (tájnyelvi), supál (tájnyelvi)
 • (szleng): autózik, hajt, száguld, pörköl (szleng), söpör (szleng), tűz (szleng), tép (szleng), repeszt (szleng)

fagylaltozik

ige
 • fagyizik (bizalmas), jégkrémezik

félre II.

módosítószó
 • el innen!, vigyázz!

mondóka

főnév
 • rigmus, kiolvasó, kiszámoló, versike
 • (bizalmas): mondandó, mondanivaló, beszéd
 • elbeszélés, történet

csapás2

főnév
 • gyalogút, ösvény, gyalogösvény, csapa (tájnyelvi), vadjárás, nyom
 • (tevékenységé) irány, eljárásmód

címez

ige
 • szólít, mond, hív, titulál, minősít
 • adresszál (régies), címel (tájnyelvi)
 • (megjegyzést): céloz, irányít, szegez, aposztrofál (idegen), intéz, szán

aggodalmas

melléknév
 • aggódó, féltő, nyugtalan, aggályos, aggodalmaskodó
 • gyötrődő, szorongó

csillapít

ige
 • csökkent, enyhít, mérsékel, tompít, zsongít (választékos), oszlat, könnyít, kisebbít, temperál, mitigál (régies), gyalít (tájnyelvi), (szomjúságot) olt, (éhséget) elver, fékez, mulaszt, szüntet
 • csitít, csendesít, nyugtat, békít, engesztel, csígat (tájnyelvi), csíkat (tájnyelvi), csitol (tájnyelvi)

feltétel, föltétel

főnév
 • kívánalom, kikötés, megszorítás, megkötés, kondíció, alapfeltétel, előfeltétel, posztulátum (szaknyelvi)
 • adottság

formás

melléknév
 • tetszetős, arányos, jó alakú, jó formájú, takaros, csinos, szép, jó külsejű, kellemes külsejű, deli (választékos), bájos, kecses, szemrevaló

hozzászól

ige
 • beleszól, felszólal, megjegyez, észrevételt tesz, megemlít, említést tesz

hajlott

melléknév
 • görbe, görnyedt, horgas, ívelt, kampós, púpos, deformált
 • (kor): idős, öreg, vén, éltes, jóbeli (tájnyelvi), élemedett

fauna

főnév
 • állatvilág

esküszöveg

főnév
 • esküforma, eskü

felhasznál, fölhaszn

ige
 • elhasznál, elfogyaszt, elkölt, kimerít, felemészt
 • ráfordít, rákölt
 • hasznosít, alkalmaz, értékesít, feldolgoz, igénybe vesz, kiaknáz, utilizál (idegen), fruktifikál (idegen)
 • kihasznál, él (valamivel), hasznára fordít, hasznot húz (valamiből)

had

főnév
 • katonaság, hadsereg, ármádia (régies), sereg, tábor (régies)
 • (régies): tömeg, sokaság, csőcselék
 • nagycsalád, família, nemzetség
 • háború, harc

fejvesztés

főnév
 • fővesztés, lefejezés, lenyakazás, dekapitáció (idegen)

eloldalog

ige
 • elmegy, elsomfordál, elkotródik, elsompolyog, elkullog, odébbáll, elslattyog (bizalmas), eldohol (tájnyelvi), elfarlat (tájnyelvi), elfarkal (tájnyelvi), elkammog (tájnyelvi), elpitlikel (tájnyelvi), elsuttyog (tájnyelvi), elküllőfékezik (tájnyelvi)

fellelkesít, föllelk

ige
 • felélénkít, feltüzel, tűzbe hoz, felgyújt, fellobbant, felvillanyoz, elektrizál (idegen), felpezsdít, felhevít, felráz, megindít, rávesz, ösztönöz, stimulál, sarkall, serkent, buzdít, hajt

hajháló

főnév
 • hajnecc