elfajzik szinonimái

ige
 • elüt, elhasonul, elhajlik
 • (tájnyelvi): (deszka) elvetemedik (tájnyelvi)
 • (régies): elfajul, elkorcsosul, elcsenevészedik, elhitványul, elsatnyul, elhasonlik (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kuglizik

ige
 • tekézik

klassz

melléknév
 • (szleng): kitűnő, elsőrangú, nagyszerű, remek, pompás, felséges, mennyei, isteni, csodás, óriási, príma, fasza (szleng), kassa (szleng), NB I-es (szleng), derék, belevaló (bizalmas), keménykötésű, stramm (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elfajzik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

éjjel I.

határozószó
 • éjszaka, éjnek idején, éjnek évadján, éjszakának idején, gyertyavilágnál (régies), éjen (tájnyelvi), éjes-éjjel (tájnyelvi), éjes-éjszaka (tájnyelvi), éj évadján (tájnyelvi), éjjel évadán (tájnyelvi)

csomag

főnév
 • poggyász, pakk (régies), málha, batyu, motyó (bizalmas), cókmók, cucc (bizalmas), cucólék (tájnyelvi), cőkmő (tájnyelvi), colis (idegen)
 • (jelzőként is): köteg, csomó, nyaláb, bála, készlet, doboz, pakli (bizalmas), skatulya, paksaméta

csengő, csöngő II.

főnév
 • csengettyű, csörgő, harangocska, csengető (tájnyelvi), csingilingi (tájnyelvi), csölöng (tájnyelvi)

boltozat

főnév
 • bolt, bolthajtás, boltív, ívezet, csúcsív, árkád

elegáns

melléknév
 • jól öltözött, divatos, ízléses, csinos, tetszetős, takaros, fess, nett (bizalmas), sikkes (bizalmas), szemrevaló, választékos, mutatós, finom, tipp-topp (bizalmas) Sz: mintha skatulyából húzták volna ki; mintha a divatlapból lépett volna elő
 • úri, első osztályú, elit, exkluzív, arisztokratikus, nagystílű, előkelő, felkapott (bizalmas)
 • kecses, könnyed, nagyvonalú, kifinomult, pallérozott, csiszolt

előtti

melléknév
 • előbbi, előbbeni (tájnyelvi), korábbi

máris

határozószó
 • azonnal, rögtön, rögvest, tüstént, íziben (tájnyelvi), legott (régies), mindjárt, hamar, hamarosan, hamarost (tájnyelvi), haladéktalanul, nyomban, azon nyomban, azonmód, gyorsan

befordít

ige
 • belefordít, beborít, bedönt, beledönt, beleborít, betaszít, beledűt (tájnyelvi), bedűt (tájnyelvi)

barátságos

melléknév
 • baráti, barátkozó, nyájas, édesded (régies), szívélyes, szíves, jóindulatú, kedves, kedélyes, megnyerő, közvetlen, készséges, szelíd, békés, emberséges, vendégszerető, családias, atyafiságos (régies)
 • lakályos, otthonos, otthonias, meghitt, bensőséges, intim, vonzó, derűs, kellemes, hívogató

belépőjegy

főnév
 • belépő, belépti jegy, jegy, biléta (tájnyelvi), tikett (idegen)

elszámolás

főnév
 • számadás, kiegyenlítés, (bankátutalással) klíring (szaknyelvi)
 • beszámoló, mérleg, számvetés, kimutatás

értesítő

főnév
 • értesítő könyv, ellenőrző könyv, bizonyítvány, évkönyv (régies)
 • értesítés, közlöny, értesítvény, avizó (idegen)

görget

ige
 • gurigázik, hengerget, henterget, hengerít, forgat, gördít, gurít, gurigat (tájnyelvi), gurigál (tájnyelvi)
 • (kandisznó): párzik

felvilágosítás

főnév
 • tájékoztatás, információ, informálás, útbaigazítás, magyarázat(szleng)

elfeledkezik, elfele

ige
 • elfelejt, elfeled
 • megfeledkezik (valamiről)
 • (elfeledkezik magáról): elragadtatja magát, elragadja az indulat, elveszti a fejét

egyszerűsödik

ige
 • letisztul, redukálódik

elmosódott

melléknév
 • kifakult, elfakult, megfakult, elhomályosult, elhomályosodott, homályos, elhalványult, elhalványodott, halvány, fakó, összefolyt, elenyészett, szertefoszlott, lekopott, fényét vesztett, elszíntelenedett, színtelen, elhalt, bizonytalan, seszínű, egybefolyó, alaktalan, meghatározhatatlan, pontatlan, tompa, halk, ködös, távoli, párás, fátyolos, olvashatatlan, kibetűzhetetlen, kivehetetlen, megfejthetetlen

felszít, fölszít

ige
 • lángra lobbant, fellobbant, éleszt, gyújt, felgyújt, felizzít
 • felizgat, fölgerjeszt, felingerel, felbujt, fellázít, felpiszkál, feléleszt, feltüzel
 • heccel, stimulál, fokoz, kivált, felkelt, okoz, támaszt, kelt, előidéz, felszirkotál (tájnyelvi)

elhord

ige
 • elszállít, elvisz, elfuvaroz, elcipel, elhurcol, eltakarít
 • elsodor, elfúj
 • ellopkod, eltulajdonít, elhorgász (tájnyelvi), elrabigál (tájnyelvi)
 • elvisel, elkoptat, elnyű, agyonhasznál, elrongyol, lekoszpitol (tájnyelvi)(valamire)

csősz

főnév
 • felügyelő, ellenőr, pályaőr, parkőr, mezőőr, hegyőr, hegymester, erdőkerülő, erdőszolga, gyümölcsőr, hajtó (régies), rikkancs (régies), bakter, kerülő, pásztor, cerberus (régies), botos (tájnyelvi), büki (tájnyelvi)

előjáték

főnév
 • bevezetés, előkészítés, prológus, prelúdium (szaknyelvi), előversenyzés (szaknyelvi), introdukció (régies)
 • tapogatás, enyelgés, etyepetye (bizalmas), vihánc (bizalmas), kézimunka (szleng), csöcsörészés (durva), petting (idegen)

felvállal, fölvállal

ige
 • elvállal, magára vállal