erkölcsi szinonimái

melléknév
 • morális, etikai

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dohos

melléknév
 • dohszagú, nyirkos, penészes, levegőtlen, áporodott, dohodt (tájnyelvi), kotuszagú (tájnyelvi), rekkent (tájnyelvi), büdös, nehéz szagú
 • idejétmúlt, divatjamúlt, elavult, avatag

éjszakai

melléknév
 • éjjeli, éji (választékos)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a erkölcsi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elveszteget

ige
 • elkölt, elfecsérel, elpocsékol, eltékozol, elpazarol, elprédál, elbitangol (tájnyelvi), elherdál, elsinkófál (tájnyelvi), nyakára hág, elver, elszór, szétszór, elpotyáz (bizalmas), kiszór az ablakon, kidobál az ablakon, kihány az ablakon, eldividál (tájnyelvi), elpucol (szleng), elpenget (szleng), kidob, eldobál
 • elkótyavetyél, elforgácsol
 • (időt): elfecsérel, elvacakol, eltölt, elkukoricáz (tájnyelvi), elszöszmög (tájnyelvi), elszöszöréz (tájnyelvi), eltotojáz, eltétováz (tájnyelvi), elmúlat (régies)

elcsábít

ige
 • elszédít (bizalmas), behálóz, meghódít, elbolondít, elcsavarja a fejét (valakinek), magába bolondít, levesz a lábáról (valakit), elkap (szleng), ujja köré csavar, megejt (tájnyelvi)
 • elcsal, elbolondít
 • elszeret, elhódít, elszipkáz (szleng), elvarnyúz (szleng), lecsap a kezéről (szleng)

egypetéjű

melléknév
 • monozigotikus (szaknyelvi), uniovuláris (szaknyelvi)

csúcs II.

melléknév
 • (szleng): első osztályú, kiváló, remek, csodás, pompás, kitűnő, elsőrangú, elsőrendű, fantasztikus, klassz (bizalmas), NB I-es (szleng)

epilepszia

főnév
 • nyavalyatörés, nehézkór (régies), nyavalyakórság, eskór (régies), nehéznyavalya (tájnyelvi), nehézség (tájnyelvi)

fegyverszünet

főnév
 • tűzszünet, fegyvernyugvás, tűzcsend (régies), fegyverállás (régies), hadszünet (régies), treuga dei (régies)
 • béke, békesség, nyugalom

mellkép

főnév
 • büszt (idegen)

búcsúzkodik

ige
 • (valakitől): búcsúzik, búcsút vesz, búcsút mond, elköszön

borostyán1

főnév
 • (régies): babér, bajfa (régies)

centralizál

ige
 • központosít, egyesít, összpontosít, összehoz (bizalmas)

felbőszít, fölbőszít

ige
 • dühbe hoz, dühbe gurít, zabossá tesz, felhergel, feldühít, felháborít, felmérgesít, felhúz, felpaprikáz, haragra gerjeszt, megharagít, feltüzel, felidegesít, felpiszkál, megvadít

felvetés, fölvetés

főnév
 • javaslat, kérdésfelvetés

helyeslés

főnév
 • jóváhagyás, megerősítés, helybenhagyás, beleegyezés, egyetértés, igenlés, rábólintás, szentesítés, támogatás
 • tetszés, elismerés, dicséret, dicsőítés, magasztalás, éljenzés, bátorítás, biztatás

grammatika

főnév
 • nyelvtan

erő

főnév
 • munkaerő, izomerő, erőnlét, kondíció, tetterő, teherbírás, energia, szufla (bizalmas), kakaó (szleng), kajak (szleng)
 • hatásfok, intenzitás, ráhatás, erősség, hathatósság
 • lelkierő, akaraterő, életerő, vitalitás (választékos)
 • erőfeszítés, erőkifejtés, erőlködés, lendület, erőbedobás
 • csípősség, zamat, tűz
 • haderő, hadierő (régies), fegyveres erő, katonaság, karhatalom
 • hatalom, uralom, befolyás, súly
 • erőszak, kényszer, kényszerítés, nyomás

elutazik

ige
 • útra kel, útnak indul, útnak ered, eltávozik, elmegy

fagyal

főnév
 • madárhúr (régies)

gondolat

főnév
 • vélekedés, vélemény, felfogás, hit, nézet
 • elgondolás, szándék, terv, ötlet, koncepció
 • ítélet
 • idea, eszme, teória
 • elképzelés, feltevés, meglátás
 • gondolkodás
 • hajszál, paraszthajszál

eset

főnév
 • történés, történet, esemény, sztori (bizalmas), história, affér (bizalmas), incidens, mozzanat, ügy, kázus (idegen), dolog, tény
 • zsáner (bizalmas)
 • alkalom, helyzet, példa

elénekel

ige
 • eldalol, eldall (régies), elfúj (bizalmas), elkántál (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): (halottat) elbúcsúztat

fáraszt

ige
 • kimerít, terhel, bágyaszt, lankaszt, megerőltet, elcsigáz, megvisel, izzaszt, tikkaszt, strapál (bizalmas), fatigál (régies)
 • nyúz, nyaggat, bosszant, háborgat, gyötör, vegzál (régies), zaklat

görögdinnye

főnév
 • dinnye, zölddinnye (régies), tökdinnye (régies)