esőköpeny szinonimái

főnév
 • esőkabát, anorák, viharkabát, orkánkabát (régies), orkán (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

összeragad

ige
 • összetapad, egyberagad
 • megcsomósodik, összeáll

sajtóértekezlet

főnév
 • sajtótájékoztató, sajtókonferencia
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a esőköpeny szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

engedelmeskedik

ige
 • enged, szót fogad, paríroz (régies), meghódol, behódol, beadja a derekát, meghajol (valaki előtt), hallgat (valakire), deferál (idegen), hajt a szóra, hallgat a szóra, hajt (valamire), aláveti magát (vminek, vkinek), alárendeli magát (vminek, vkinek), követ, teljesít, eleget tesz, megfelel, végrehajt, alkalmazkodik, belemegy (bizalmas), belenyugszik, elfogad

életöröm

főnév
 • életkedv, derű, életvidámság, élénkség, lelkesültség

elárul

ige
 • elhagy, cserbenhagy, megtagad, elad, elpártol
 • felad, feljelent, besúg, beárul, elvádol (tájnyelvi), beköp (szleng), vámliz (szleng), befúj (szleng), feldob (szleng)
 • elmond, elbeszél, továbbad, kifecseg, kikotyog (bizalmas), kikottyant, kibeszél, kiad, kiszolgáltat, kifitít (tájnyelvi)
 • árulkodik (valamiről), vall, mutat
 • (elárulja magát): elszólja magát, kimutatja a foga fehérét
 • (régies): elad, elárusít, pénzzé tesz

degesz I.

melléknév
 • (tájnyelvi): duzzadt, dagadt, tele, tömött
 • jóllakott, nagy hasú

erőpróba

főnév
 • mérkőzés, viadal, vetélkedés, versengés, verseny, ujjhúzás

felcsigáz, fölcsigáz

ige
 • felajz, felfokoz, felkorbácsol, feszültté tesz, felsrófol (bizalmas), felizgat, stimulál, végsőkig fokoz
 • (régies): (árat) felsrófol, felver
 • (régies): kínoz, (csigára) felhúz

méretez

ige
 • tervez, kiszámít, bekótáz, dimenzionál (idegen), kiszab

bűnrészes

főnév
 • bűntárs, tettestárs (szaknyelvi), bűnsegéd (szaknyelvi)
 • cinkos, cinkostárs, cimbora, kollaboráns (idegen), belebeszélő (szleng), násznagy (szleng), bűnbánó kabóca (szleng)

brigádvezető

főnév
 • munkavezető, előmunkás, csoportvezető, brigadéros (tréfás)

civilizált

melléknév
 • kulturált, kiművelt, művelt, pallérozott, csiszolt, kifinomult, kifinomodott

felháborít, fölhábor

ige
 • felbosszant, feldühít, felmérgesít, megharagít, felbőszít, felingerel, felidegesít, felizgat, fellázít, kihoz a sodrából

festő

főnév
 • festőművész, képíró (régies), piktor (régies), pingász (tájnyelvi)
 • szobafestő, mázoló

hidegvér

főnév
 • nyugalom, higgadtság, komolyság, rendületlenség, magabiztosság, erő, józanság, önuralom, béketűrés
 • flegma (bizalmas), közöny
 • lélekjelenlét, csigavér

gyászjelentés

főnév
 • partecédula, gyászlevél, értesítés
 • nekrológ

esténként

határozószó
 • estelente, estenden (régies), estennen (régies)

emigráció

főnév
 • kivándorlás, száműzetés, számkivetés, számkivetettség

faxol

ige
 • távmásol, faxot küld, faxozik

gúnya

főnév
 • felsőruha, ruha, köntös, öltözet, öltözék, gusznya (tájnyelvi)

evidencia

főnév
 • nyilvánvalóság, bizonyosság, alapigazság
 • nyilvántartás

elhajlít

ige
 • meghajlít, elgörbít, deformál, elferdít, eltorzít

fejtegetés

főnév
 • kifejtés, magyarázat, értelmezés, interpretálás, taglalás, ismertetés, bemutatás, megvilágítás, kommentár, értekezés, okfejtés, elemzés, analízis, vizsgálat, exegézis (szaknyelvi), leírás

gyarapít

ige
 • növel, nagyobbít, bővít, tágít, szélesít, mélyít
 • szaporít, sokasít
 • gazdagít, (hírnevet) öregbít, fejleszt, hozzáad, hozzátesz, kiegészít, erősít, fokoz
 • (tájnyelvi): hízik