elzüllik szinonimái

ige
 • lezüllik, lealjasodik, elkurvul, ellomposodik, tönkremegy, lecsúszik, deklasszálódik, elfajul (tájnyelvi), elrosszul (tájnyelvi), elrosszalja magá (tájnyelvi)
 • elkallódik
 • (régies): elvadul, elkóborol, elbitangol (tájnyelvi), elszakad
 • elpusztul, tönkremegy

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elszéled

ige
 • eloszlik, szétoszlik, szétszóródik, szétfut, szétszalad, szétmegy, szétrebben, elrebben (tájnyelvi), elszerteledik (tájnyelvi), elszivárog

leint

ige
 • elhallgattat, lehurrog, letorkol, letromfol, lepisszent (tájnyelvi)
 • megint, figyelmeztet
 • megállít, lestoppol (bizalmas), leszólít (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elzüllik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elporlad

ige
 • elporlik, elhamvad, elpizled (tájnyelvi)
 • szétmállik, elkorhad

egyetértés

főnév
 • helyeslés, jóváhagyás, beleegyezés, hozzájárulás
 • megállapodás, megegyezés, egyezség, konszenzus (idegen)
 • békesség, összhang, harmónia, összetartás, megbékélés, egyetértőség (tájnyelvi), egyértés (tájnyelvi), konkordancia (régies), egyesség (tájnyelvi)

durván

határozószó
 • körülbelül, hozzávetőlegesen, megközelítően, nagyjából, jóformán, cirka (bizalmas)
 • bárdolatlanul, embertelenül, sértőn, nyersen, vadul, gorombán, keményen, kíméletlenül, tapintatlanul

cserjekaktusz

főnév
 • kaktuszfa, lombkaktusz

eltompul

ige
 • elkopik, kicsorbul
 • elérzéketlenedik, elfásul
 • elbutul, ellustul, elbárgyul, berozsdásodik, begyepesedik

expressz II.

főnév
 • expresszvonat, sebesvonat, gyorsvonat
 • expresszlevél

megszégyenülés

főnév
 • felsülés, blamázs, blama (bizalmas), leégés (bizalmas), ciki (szleng), kudarc, fiaskó, szégyen, gyalázat, szégyenvallás (régies)

bolondgomba

főnév
 • mérges gomba

birtok

főnév
 • tulajdon, vagyontárgy, vagyon, javak, jószág, tőke, ingatlan, marha (régies)
 • földbirtok, uradalom, javadalom, gazdaság
 • ültetvény, farm, telek, házhely, benefícium (régies), donáció (régies), hitbizomány, bonum (idegen)
 • bírás, birtoklás

briliáns I.

főnév
 • gyémánt, brill (bizalmas)

falka

főnév
 • csapat, sereg, csoport, nyáj, konda, csorda, raj, boly, folt (tájnyelvi)
 • tömeg, sokaság, horda (pejoratív), csürhe, csőcselék, banda

felmelegedik, fölmel

ige
 • felmelegszik, fölmelegszik, bemelegszik, tüzesedik, felhevül, átforrósodik, fő, forr, izzik
 • elfűlik (tájnyelvi), felenyhül (tájnyelvi)
 • átmelegszik, kimelegszik
 • megbocsát, kiengesztelődik, felenged, megenyhül

hasonlóképpen

határozószó
 • hasonlatosképpen (régies), nemkülönben, dettó, szintén, úgyszintén, csakúgy, szintúgy, ugyanúgy

gazos

melléknév
 • gyomos, gizgazos, dudvás, gyomlálatlan, bozótos, porés (régies), bozdutos (tájnyelvi), gyomlás (tájnyelvi)
 • szemetes, söpredékes, mocskos, piszkos

emberi

melléknév
 • felebaráti, emberséges, emberies, humán, humánus

előtér

főnév
 • bejárat, előszoba, előcsarnok, előterem (régies), tornác, terasz, veranda, hall, csarnok, foyer (idegen), kapuszín (régies), gádor (tájnyelvi), pitvar
 • peron

érzelem

főnév
 • érzés, érzület, fellobbanás, indulat, emóció (idegen), affektus (idegen), érzemény (régies), szenv (régies), gerjedelem (választékos)

füzet

főnév
 • irka (régies), jegyzettömb, notesz
 • nyomtatvány, könyvecske, brosúra, prospektus, szillabus (régies)
 • kötet, folyóiratszám, folyóirat-példány

enyhülés

főnév
 • javulás, könnyebbség, csillapodás, remisszió (szaknyelvi), mérséklődés, megnyugvás, lankadás, alábbhagyás, alábbszállás, csökkenés, szűnés
 • melegedés, olvadás
 • frissülés

együttérzés

főnév
 • részvét, sajnálat, szánakozás, átérzés, könyörület, irgalom, szánalom, rokonérzés (régies), vonzódás, szimpátia, empátia, összhang, megértés, egyetértés, jóindulat, jóérzés, gyengédség, figyelem, ügyelés, aggódás, kollegialitás (idegen), rezonancia (idegen), szenzibilitás (szaknyelvi)

ésszerűsítés

főnév
 • racionalizálás, megreformálás, reform, célszerűsítés, átszervezés, változtatás, újítás

gazdag I.

melléknév
 • pénzes, tehetős, jómódú, módos, nagypénzű, vagyonos, vastag (szleng), opulens (régies), hatszélgatyás (tájnyelvi), jóbolhás (tájnyelvi) Sz: a bőre alatt is pénz van (bizalmas); felveti a pénz (bizalmas); van mire támaszkodni a síkon; tele van dohánnyal (szleng); tejben-vajban fürdik; van mit aprítania a tejbe; mindenkit zsebre vág; annyi a pénze, mint a pelyva; annyi a pénze, hogy a tyúk eszi az apraját; több a bankó nála, mint a rongy; jól van eleresztve; tele van lével(szleng)
 • bőséges, bő, dús, sűrű, busás, tetemes, jókora, tartalmas, kiadós
 • ragyogó, fényűző, pompás, pazar, luxuriózus (idegen)