elvi szinonimái

melléknév
 • eszmei, principiális (régies), elméleti, teoretikus

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiküldött

főnév
 • megbízott, meghatalmazott, kirendelt, kinevezett, követ, közvetítő, képviselő, közbenjáró, delegátus (idegen), ablegátus (idegen), deputáns (idegen), emisszárius (idegen)

gigászi

melléknév
 • óriási, hatalmas, nagy
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elvi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elővéd

főnév
 • előőrs, előhad, élgárda, élcsapat, avantgárd (régies), felderítő

egyenként

határozószó
 • fejenként, egyénenként, személyenként, egyesével, külön-külön, tagonként, darabonként, részenként, szemenként, szálanként, részletekben, egyesleg (tájnyelvi), egyesben (tájnyelvi), egyődönként (tájnyelvi), in specie (idegen), per kopf (bizalmas), egymás után

dugipénz

főnév
 • dugpénz, dugesz (bizalmas), dugasz (bizalmas)

csepp, csöpp

főnév
 • gyöngy (választékos)
 • (egy cseppet): egy kicsit, egy kissé
 • (cseppenként): apránként, apródonként (tájnyelvi), fokonként, fokozatosan
 • (jelzőként): cseppnyi, apró, aprócska, pöttöm, törpe, liliputi, kicsi, kicsiny, kicsinyke, kicsike, kevés, kevéske, parányi, szikrányi, pici, picike, picinyke, jottányi, szemernyi, csipetnyi, fikarcnyi, picur, picurka, icipici, incifinci, pindurka, pirinyó, leheletnyi, árnyalatnyi, mikroszkopikus

eltekint

ige
 • mellőz, figyelmen kívül hagy, fütyül (valamire, valakire), oda se bagózik (valamire) (szleng)
 • lemond (valamiről), eláll (valamitől), renunciál (régies)(valamihez)

évforduló

főnév
 • jubileum, emlékünnep, emléknap, évnap (régies), anniversarium (idegen)

megsúg

ige
 • megmond, elmond, közöl, tudat, megsusog (tájnyelvi)

bokazokni

főnév
 • bokafix

billentyűzet

főnév
 • billentyűsor, tasztatúra (idegen), klaviatúra (szaknyelvi), manuál (szaknyelvi), taszter (idegen)

börtönbüntetés

főnév
 • börtön, fogság, rabság, fekvő nyolcas (tréfás), hajvágás (tréfás), mázsa (szleng)

fajul

ige
 • elfajzik, silányul, satnyul, korcsosul, romlik
 • elfajul, kiéleződik, eldurvul, elmérgesedik

felkúszik, fölkúszik

ige
 • felmászik, felkapaszkodik, felhág, fellép, felvergődik, felér, felmegy (lépcsőn)
 • (növény): felfut, rátekeredik, rácsavarodik, felnyúlik, felcsavarodik

harsona

főnév
 • puzon (idegen), pozaun (idegen), trombon (szaknyelvi), fanfár
 • kürt

gátlástalan

melléknév
 • erkölcstelen, immorális, szabados, féktelen, szertelen, szemérmetlen, szemtelen, aljas, elvtelen

élvonal

főnév
 • élmezőny, élcsapat, élboly
 • arcvonal

előrehaladás

főnév
 • haladás, előremenetel, érvényesülés, eredményesség, fejlődés, emelkedés, előrelépés, térnyerés, gyarapodás, boldogulás, progresszivitás (idegen), progresszió, csinosodás (régies), előbbre jutás, előmenetel

értesül

ige
 • megtud, tudomást szerez, tudomására jut (valami), hall, neszét veszi, értésére jut, értésére esik (választékos), hírét veszi (valaminek), megszimatol, drótot kap (szleng), fülest kap (szleng)

füstfaragó

főnév
 • (tájnyelvi): kéményseprő

energiaforrás

főnév
 • erőforrás
 • energiatartalék, erőtartalék

egyre-másra

határozószó
 • egymás után, gyors egymásutánban, folytonosan, minduntalan, nyakra-főre, lépten-nyomon, derűre-borúra, derülte-borulta (tájnyelvi)

észjárás

főnév
 • gondolkodásmód, szellemiség, mentalitás, felfogás, ész

garas

főnév
 • vas, peták, fitying, fillér