elsiklik szinonimái

ige
 • mellőz, elmellőz, elhanyagol, átsiklik (valami fölött)(valamivel)
 • (tájnyelvi): elcsúszik (tájnyelvi), elesik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ellenség

főnév
 • ellen (régies, választékos)
 • ellenfél, rosszakaró, haragos, ellenlábas, ortályos (régies), dusmán (tájnyelvi) Sz: oly barátja, mint macska az egérnek; olyan barátja, mint farkas a báránynak; olyan barátja, mint eb a macskának; úgy vannak együtt, mint kutya a macskával

beszajkóz

ige
 • bemagol, emlékezetébe vés, bevés, memorizál, betanul, megtanul, beverkliz (bizalmas), bevág (bizalmas), bebifláz (bizalmas), benyal (szleng), beseggel (durva), beemléz (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elsiklik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elmefuttatás

főnév
 • eszmefuttatás, fejtegetés, elmélkedés

drogos

főnév
 • kábítószer-élvező, drogista, anyagos (szleng), kábszeres (bizalmas), narkós (bizalmas), narkomán, füves (szleng)

dísz

főnév
 • díszítés, díszítmény, díszítőelem, ékítés, ékítmény, ék, ékesség, cifraság, cicoma, cafrang, cifra (régies), cikornya, ékjel (régies), ciráda, sallang, dekoráció, ornamens (idegen), ornamentika (szaknyelvi), pompa, dekórum (régies), ragyogvány (régies)
 • díszruha, gálaruha, gála, ünneplő ruha, ünneplő
 • dicsőség, kiválóság, büszkeség, becsület, dekórum (régies), színe-java

cukkol

ige
 • (bizalmas): izgat, ingerel, mérgesít, idegesít, dühít, dühösít, bosszant, bőszít, frocliz (bizalmas), zabosít (bizalmas), felhúz (bizalmas), begurít (szleng), bepörget (bizalmas), begerjeszt (szleng), bepöccent (szleng), bezsongat (szleng), bepipásít (szleng), cikiz (szleng), cincál (tájnyelvi), heccel, élcelődik, hergel, gúnyol, évődik

előreenged

ige
 • előrebocsát, előreereszt, előreküld

erőszakoskodik

ige
 • követelődzik, nyaggat, nyúz, abajgat (tájnyelvi), zaklat, nyakára jár, ostromol, molesztál, buzerál (szleng)
 • kényszerít, hatalmaskodik, basáskodik, terrorizál, zsarnokoskodik, violál (régies), garázdálkodik

megkülönböztetés

főnév
 • különbségtétel, különbségtevés, elkülönítés, differenciálás, distinkció (régies)
 • előítélet, elfogultság

bevizez

ige
 • összevizez, benedvesít, megnedvesít, bevizesít, megmárt, bemárt, bespriccel, meglocsol, belocsol, megöntöz, befecskendez, bepermetez, belucskol, összelucskol, belatyikol (tájnyelvi)

besüt

ige
 • beéget, bebélyegez, megbélyegez, billogoz (szaknyelvi)
 • betűz, bevilágít, beragyog
 • (hajat): göndörít, bodorít, hullámosít, becsavar, lokniz (szaknyelvi), ondolál (szaknyelvi)

bokormeggy

főnév
 • törpemeggy

eszeget

ige
 • csipeget, majszol, nassol (bizalmas), szemelget, rágcsál, eddegél, csiperész (tájnyelvi), rájár (valamire)

feldarabol, földarab

ige
 • felvagdal, felvág, felaprít, összeaprít, felkoncol, szétdarabol, felapróz, feltrancsíroz (bizalmas), felnégyel, fölmetél (régies), feltagol, szétvág, felhasogat, szétszerel, ízekre szed, felpástol (tájnyelvi)
 • feloszt, részekre oszt, felparcelláz
 • (országot) megcsonkít

hallgatóság

főnév
 • közönség, vendégkoszorú, publikum, nyilvánosság, jelenlevők
 • diákság, diáksereg

fúj

ige
 • liheg, fújtat, szuszog
 • lehel, hujákol (tájnyelvi)
 • játszik, megszólaltat
 • énekel, dalol
 • mérgelődik, dohog, döhög (régies), neheztel, haragszik
 • áramlik, lengedez, zúg, búg, süvít

első I.

számnév
 • legelső
 • kezdeti, korai, zsenge (termés)
 • elülső

ellensúlyoz

ige
 • kiegyenlít, kompenzál (szaknyelvi), kárpótol, kártalanít, kiigazít, helyrehoz, jóvátesz, semlegesít, közömbösít

engedelmeskedik

ige
 • enged, szót fogad, paríroz (régies), meghódol, behódol, beadja a derekát, meghajol (valaki előtt), hallgat (valakire), deferál (idegen), hajt a szóra, hallgat a szóra, hajt (valamire), aláveti magát (vminek, vkinek), alárendeli magát (vminek, vkinek), követ, teljesít, eleget tesz, megfelel, végrehajt, alkalmazkodik, belemegy (bizalmas), belenyugszik, elfogad

földalatti II.

főnév
 • metró, mélyvasút, kéregvasút, kismetró (bizalmas)

elterül

ige
 • fekszik, elhelyezkedik
 • elterjed, szétterül, terpeszkedik, elterped (régies), terítődik (régies)
 • elvágódik, elesik, elvetődik, elhever, leheveredik, elnyúlik, elnyújtózik, elmájászkodik (tájnyelvi), elnyárad (tájnyelvi), összeesik, összeroskad, összerogy, összecsuklik

-e

határozószó
 • (régies), vajon

érdemtelen

melléknév
 • tisztességtelen, becstelen
 • igazságtalan, méltatlan, jogtalan, méltánytalan

frekvencia

főnév
 • (szaknyelvi): rezgésszám, hullámhossz, periódusszám
 • pulzusszám (szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): sűrűség