meglehetősen szinonimái

határozószó
 • tűrhetően, eléggé, elfogadhatóan, valamennyire, többé-kevésbé, csak-csak, nagyjából, kielégítően, megközelítően, körülbelül, hozzávetőlegesen, jóformán (régies), elegendően (tájnyelvi)
 • nagyon, jócskán

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kapásból

határozószó
 • azonnal, egyből, rögtön, hirtelen, hamarjában, egyszeriben, azon melegében, ex abrupto (régies), kapsiból (szleng), csípőből (szleng), helyből (bizalmas)
 • (szleng): rögtönözve, fejből, kívülről

kinyúlik

ige
 • (anyag): kitágul, kifeszül, megereszkedik
 • elterül, kiterjed, elér, kiér, messzire terjed
 • meghal, elpusztul, kimúlik, elpatkol (durva), felfordul (durva), meggebed (durva), kipurcan (szleng), feldobja a talpát (szleng), beadja a kulcsot (szleng)
 • kiemelkedik, kiugrik, kimagaslik, kiáll, előrenyúlik, kiszögellik, kitolul, kitüremkedik, kihajlik, túlnyúlik (valamin)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a meglehetősen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megérik

ige
 • megérlelődik, beérik
 • kialakul, kiformálódik, kiforr, kibontakozik, kifejlődik
 • megkomolyodik

lelép

ige
 • leszáll, leereszkedik
 • lemér, kimér
 • (valakit): legyőz, lenulláz (szleng), leradíroz (szleng), letöröl (szleng)
 • (bizalmas): leköszön, lemond, távozik, elmegy
 • meglóg (bizalmas), dobbant (bizalmas), megpattan (bizalmas), elinal
 • disszidál

lefékez

ige
 • lelassít, megállít, megakaszt
 • mérsékel, csökkent, visszatart

köntös

főnév
 • köpeny, házikabát, háziköntös, kabátka, pongyola, fürdőköpeny, hacuka (bizalmas), slafrok (bizalmas)
 • (régies): kabát, lebernyeg, köpönyeg, kaftán, palást

megígér

ige
 • ígér, beígér, megfogad, szavát adja, megesküszik, ígéretet tesz, fogadalmat tesz, fogadkozik, kilátásba helyez, garantál, felfogad (régies), elhatároz, eltökél
 • kecsegtet, ígérget

memorandum

főnév
 • beadvány, feljegyzés, előterjesztés, diplomáciai jegyzék, emlékeztető, fölirat (régies)

vitel

főnév
 • szállítás, hordás, fuvar, transzport (bizalmas)

kiközösít

ige
 • kizár, kitaszít, kiűz, kiátkoz, kirekeszt, törvényen kívül helyez, egyházi átokkal sújt, exkommunikál (idegen), proskribál (idegen), diszkvalifikál (idegen)
 • kivet (közösségből), kitagad, kikerget, kiutasít, kidob, kitesz, kirak, kitúr, kiutál, kiszorít, kitilt, kitoloncol, kigolyóz (szleng)

kifakad

ige
 • felfakad, megnyílik, kipörsen, kipattogzik, felreped
 • kibuggyan, fakad
 • kifeslik, kifesel, kinyílik, kibomlik, megpattan, kibarkázik, kibimbózik, kinő, kikel, kisarjad, kihajt, kicsírázik
 • felfortyan, felcsattan, kirohan, kiborul (bizalmas), kipakol (szleng), odamond Sz: megmondja a magáét; kiborítja a bilit
 • kitör (valamiből), kiszakad, kiszalad

halmazállapot

főnév
 • konzisztencia (szaknyelvi)

kísért

ige
 • csábít, ingerel, ösztönöz
 • ijeszt, fenyeget, lidérckedik, hazajár, háborgat, üldöz
 • megkísérel, próbál, próbálkozik

merről

határozószó
 • honnan, milyen irányból
 • ahonnan

műanyag

főnév
 • plasztik
 • bakelit
 • nejlon
 • műszál

címjegyzék

főnév
 • címtár (régies), lajstrom, leltár, lista
 • irodalomjegyzék, bibliográfia, könyvészet, forrásjegyzék, repertórium

pincér

főnév
 • felszolgáló, éthordó, főúr, kellner (régies), pinkli (tájnyelvi), csalinger (szleng)

oszlopcsarnok

főnév
 • kolonnád (régies), portikusz (régies)

meglocsol

ige
 • megöntöz, bevizez, levizez, megnedvesít, áztat, eláztat, locsol, locsolgat, lelocsol, leönt, lespriccel (bizalmas), öntözget (bizalmas), lefröcsköl (bizalmas), bepermetez, megönt (régies), megfröcskendez (választékos), beharmatoz (választékos), meglatyakol (tájnyelvi), meglocsál (tájnyelvi), megloncsoz (tájnyelvi), megparáhol (tájnyelvi)

megedződik

ige
 • megkeményedik, megerősödik, megacélozódik
 • megszilárdul

megtrágyáz

ige
 • beganéz (tájnyelvi)
 • (régies): megfűszerez

opus

főnév
 • mű, munka, alkotás
 • kompozíció

megpatkol

ige
 • megvasal (tájnyelvi), fölver (patkót)
 • (biztosítékot): megdrótoz, átköt

lepedő

főnév
 • ágylepedő, ágyterítő, lepel, takaró
 • (tréfás): mozivászon, vetítővászon
 • (tréfás): papírlap, űrlap
 • (szleng): ezerforintos, ezres, rongy (szleng), misi (szleng)
 • százas (bizalmas), százforintos

melankólia

főnév
 • mélabú, búskomorság, szomorúság, levertség, depresszió, kedvetlenség, lehangoltság, csüggedtség, nyomott hangulat

ósdi

melléknév
 • ó, régimódi, divatjamúlt, idejétmúlt, levitézlett, ódivatú, elavult, avítt, avatag, avas, őskori (bizalmas), kőkori (bizalmas), elévült, ásatag, korszerűtlen, túlhaladott, kopott, poros, muzeális
 • maradi, vaskalapos, haladásellenes, konzervatív, óhitű, atavisztikus (választékos)