biankó szinonimái

melléknév
 • üres, kitöltetlen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megvisel

ige
 • kimerít, elfáraszt, elgyengít, megerőltet, elcsigáz, megkínoz, meggyötör, összetör, elnyű, megtör (választékos), kikészít (szleng), próbára tesz, lestrapál (bizalmas), kicsinál (szleng), megpróbál, megsanyar (tájnyelvi)
 • megrendít

genetikus

melléknév
 • keletkezési, fejlődési
 • származási, öröklési, öröklött
 • (módszer): származtató, eredeztető, oknyomozó, történeti
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a biankó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bensőséges

melléknév
 • átélt, meghitt, családias, meleg, szíves, szívélyes, otthonos, bizalmas, intim, szoros, testi-lelki, kordiális (régies)

aszkéta I.

főnév
 • remete, fakír, dervis

áramvonalas

melléknév
 • (szleng): elegáns, jó alakú, jó formájú

betegápoló

főnév
 • ápoló, nővér, gondozó
 • (katonai) szanitéc

buli

főnév
 • (bizalmas): mulatság, muri, eszem-iszom, vigalom, összejövetel, szórakozás, parti (bizalmas), banzáj (szleng), hepaj (szleng), hejehuja (bizalmas)
 • (szleng): vállalkozás, üzlet, munka, meló (szleng)
 • bűntett, bűntény, bűncselekmény, balitács (szleng), balhé (szleng), bűnvádi (szleng)

kiközösít

ige
 • kizár, kitaszít, kiűz, kiátkoz, kirekeszt, törvényen kívül helyez, egyházi átokkal sújt, exkommunikál (idegen), proskribál (idegen), diszkvalifikál (idegen)
 • kivet (közösségből), kitagad, kikerget, kiutasít, kidob, kitesz, kirak, kitúr, kiutál, kiszorít, kitilt, kitoloncol, kigolyóz (szleng)

cafka

főnév
 • utcalány, utcanő, prostituált, prosti (szleng), örömlány, félvilági nő, kurva (durva), kurtizán (választékos), kokott (régies), perdita (régies), riherongy (tájnyelvi), ringyó, ribanc (durva), rima (tájnyelvi), szajha, lotyó (durva), repedtsarkú (durva), szotyka (tájnyelvi), cemende (tájnyelvi), ká (szleng), kéjnő (régies), céda

csillagvizsgáló

főnév
 • obszervatórium (szaknyelvi), csillagda (régies)

elvileg

határozószó
 • elméletben, elméletileg, teoretikusan, in thesi (idegen)

eksztázis

főnév
 • elragadtatás, egzaltáció, révület, révedezés, önkívület, őrjöngés, transz (bizalmas), delírium, megszállottság
 • örömmámor, diadalmámor, eufória, lelkesültség, lelkesedés, túlfűtöttség, rajongás, ujjongás

bíborpiros

melléknév, főnév
 • bíbor, bíborvörös, bíborszínű, lilásvörös, piros, skarlátpiros, vérpiros, purpur (idegen), csigavérszínű (régies)

bélyeg

főnév
 • postabélyeg
 • jel, jelzés, jegy, ábra, védjegy, nyom, billog (tájnyelvi)
 • szégyenbélyeg, bűnbélyeg, szégyenfolt, folt, pecsét, szenny, szeplő, makula (idegen), stigma
 • ismérv, jellegzetesség, ismertetőjel, jellemző, attribútum (szaknyelvi)
 • (szleng): LSD, tripp (szleng), lecsó (szleng)

borúlátó

melléknév, főnév
 • pesszimista, pesszimisztikus, kishitű, melankolikus, sötéten látó, reményvesztett, defetista (idegen)

egységesen

határozószó
 • szervezetten, összefogva, egy emberként, együtt

bizonyul

ige
 • (valaminek, valamilyennek): minősül, látszik, tűnik, mutatkozik
 • (valakire valami): rábizonyul

átfúrás

főnév
 • átlyukasztás, kifúrás, kilyukasztás, perforáció
 • átdöfés, átszúrás

bővérű

melléknév
 • vérmes, heves, tüzes, szenvedélyes

ékes

melléknév
 • díszes, dekoratív, szép, gyönyörű, tetszetős, pompás, csinos, takaros, cifra, cicomás, cikornyás, dali (régies), deli (régies), csecsés (régies), diszélyes (régies), ékességes, hímes (régies), sujtásos, sallangos
 • nagyszerű, ragyogó, eklatáns, ékesszóló