eredetileg szinonimái

határozószó
 • eredendően, eleve, kezdetben, először
 • eleinte, az elején

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

visszadöbben

ige
 • megtorpan, megáll
 • visszahőköl, visszariad, elriad, perhorreszkál (idegen)

garzon

főnév
 • garzonlakás, legénylakás, egyszobás lakás, kis lakás
 • (régies): legényember, agglegény
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a eredetileg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elutasít

ige
 • visszautasít, nemet mond, megtagad, (kérőt) kikosaraz, kosarat ad, elküld, kitolókását tálal (valakinek) (tájnyelvi), elvet, elejt, visszavet, visszadob, visszalök, leszavaz, elhárít, ellenez, (ötletet) lelő (szleng), beint (valakinek) (szleng)

elbájol

ige
 • elvarázsol, megbabonáz, megigéz, elbűvöl, megragad, megejt, lenyűgöz, lebilincsel, elkápráztat, elragad, megboszorkányoz

egyfajta

melléknév
 • egyféle, egyforma, egyfajtú (tájnyelvi), egységes
 • bizonyos, valamilyen, valamifajta, valamiféle

csótány

főnév
 • svábbogár, sváb, ruszni (tájnyelvi), kakerlák (régies), géber (tájnyelvi), göbecs (tájnyelvi), ruszli (tájnyelvi)

energikus

melléknév
 • erélyes, határozott, magabiztos, erőteljes, kemény, rámenős, ellentmondást nem tűrő, lendületes, dinamikus, életerős, tetterős, hatékony, hathatós, mozgékony, élénk, eleven, friss, serény, tevékeny, szorgos, buzgó, hajtós, aktív, virgonc, belevaló (bizalmas)

fazon

főnév
 • szabásmód, alak, forma, idom, szabás, minta, szabásminta
 • (szleng): ember, férfi, figura, alak, fickó, fej (bizalmas), tag (bizalmas), pasas (bizalmas), pasi (bizalmas), pofa (szleng), krapek (szleng), muksó (szleng), pali (szleng), illető, hapsi (szleng), pacák (szleng), csávó (szleng), manus (szleng), ürge (szleng)

melankólia

főnév
 • mélabú, búskomorság, szomorúság, levertség, depresszió, kedvetlenség, lehangoltság, csüggedtség, nyomott hangulat

bővérű

melléknév
 • vérmes, heves, tüzes, szenvedélyes

bonbon

főnév
 • cukorka, csokoládé, édesség, praliné, nyalánkság, csemege, desszert, bombó (tájnyelvi), bombóc (tájnyelvi), bombonné (tájnyelvi)

cech

főnév
 • (bizalmas): számla

fekvőszék

főnév
 • nyugszék, nyugágy, kempingszék, liegestuhl (idegen)

feltölt, föltölt

ige
 • megtölt, teletölt, utánatölt
 • kiegészít, pótol, kipótol

hegedű

főnév
 • szárazfa (régies), violino (idegen), violin (régies), cinige (tájnyelvi)

gönc

főnév
 • (szleng): hacuka (bizalmas), cucc (bizalmas), szerelés (szleng), szerkó (szleng), ancúg (bizalmas)
 • ócskaság, limlom, hóbelevanc, cula, kacat
 • batyu, csomó

erélyes

melléknév
 • energikus, határozott, szigorú, kemény, katonás, erőskezű, keménykezű, vaskezű, kitartó, szilárd, állhatatos, férfias, drákói, hajthatatlan, kérlelhetetlen, ellentmondást nem tűrő, parancsoló, tetterős, dinamikus, hathatós, ellenállhatatlan

éltet

ige
 • életben tart, táplál, erőt ad
 • éljenez, vivátoz(régies)

ezerféle

melléknév
 • sokféle, sokszínű, tarka, változatos

girhes

melléknév
 • sovány, cingár, ösztövér, vékony, vézna, szikár, vékonydongájú, vékonypénzű, keszeg (bizalmas), konyhagyalázó (tréfás), csontos, csont és bőr, ványadt, geher (tájnyelvi)
 • göthös (tájnyelvi), beteges, gyenge, nyápic, nyüszüge Sz: zörögnek a csontjai

érvény

főnév
 • érvényesség, hatály, foganat (tájnyelvi), validitás (régies)

elég II.

határozószó
 • eléggé, meglehetősen

falaz

ige
 • kőműveskedik, falat rak, falat húz, fallal kerít
 • (szleng): vigyáz, őrködik, smírol (szleng), segít, fedez
 • (szleng): udvarol, teszi a szépet

gorombáskodik

ige
 • durváskodik, durván bánik (valakivel), durválkodik, otrombálkodik, ráförmed, ripőkösködik (régies), piszkolódik, kaffog (tájnyelvi), bombuckodik (tájnyelvi)