élethű szinonimái

melléknév
 • valószerű, valósághű, életszerű, valóságos, reális, hiteles, hibátlan, tökéletes, precíz, pontos

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tífusz

főnév
 • hagymáz (régies), forróbetegség (tájnyelvi), forróhideg (tájnyelvi)

alpesi

melléknév
 • alpi, alpin, havasi, hegyi
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a élethű szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

együléses

melléknév
 • egyszemélyes

csitít

ige
 • csitítgat, csendesít, elhallgattat, neszel (régies), csígat (tájnyelvi), csitol (tájnyelvi), csicsígat (tájnyelvi), csígeszt (tájnyelvi), tilimít (tájnyelvi)
 • csucsujgat (tájnyelvi)
 • csillapít, enyhít, nyugtat, békít

cseles

melléknév
 • furfangos, ravasz, csavaros, csalafinta, fortélyos, rafinált, agyafúrt, elmés, fondorlatos, fineszes (szleng), fifikás (bizalmas), minden hájjal megkent, leleményes, trükkös (bizalmas)

bokszoló I.

melléknév
 • verekedő, öklöző, bunyózó (szleng)

elcsenevészedik

ige
 • elsatnyul, elfajul, elfajzik, elkorcsosul, visszamarad, degenerálódik (szaknyelvi)

előrehaladott

melléknév
 • fejlett, késői, súlyosbodott (állapot)

manzárd

főnév
 • padlásszoba, manzárdszoba, padlástér

bedugaszol

ige
 • bedug, eldugaszol, eldugít, becsinál (tájnyelvi), bezár, lezár, betöm, betömít, eltöm, eltömít
 • visszazár

bankett

főnév
 • díszvacsora, díszebéd, társasvacsora (régies), társasebéd (régies), lakoma, díszlakoma (régies), estély, fogadás, közebéd (régies), ünneplakoma (régies)

belekeveredik

ige
 • belesodródik, belebonyolódik, belegabalyodik, belemászik, beleártja magát, belebojtorkodik (tájnyelvi), beleelegyedik (tájnyelvi), belehederedik (tájnyelvi), belekevergőzik (tájnyelvi)
 • belezavarodik, belesül, bakizik (bizalmas)
 • (szleng): beleszeret

elsóz

ige
 • túlsóz Sz: Makó felé tekintett
 • (bizalmas): elad, továbbad, túlad (valamin), elsakerol (tájnyelvi), elsüt (bizalmas)

erősödik

ige
 • erősbödik (választékos), edződik, izmosodik, izmosul, acélosodik, erőre kap, tagosodik (tájnyelvi), vállasodik (tájnyelvi)
 • fokozódik, nő, növekszik, gyarapodik, fejlődik, föllendül, emelkedik
 • (kapcsolat) elmélyül
 • (iram) gyorsul

göböly

főnév
 • hizlalt ökör, hízómarha, sőre (tájnyelvi), csira (tájnyelvi)

felügyelő

főnév
 • felvigyázó, vigyázó, inspektor (régies), profosz (régies), provizor (idegen), kurátor, őr, gondnok, őrálló (régies), őrszem, ellenőr, kontrollőr (idegen)
 • rendőrfelügyelő, prefektus (régies)

életműködés

főnév
 • vegetáció (szaknyelvi), életfolyamat

egykorú

melléknév
 • egyidős, korabeli, kortárs, azonos korú, egybeli (tájnyelvi), egykorási (tájnyelvi), egyívású
 • egyidejű, jelenkori, szimultán, szinkrón (idegen), párhuzamos

elmaradhatatlan

melléknév
 • elkerülhetetlen, szükséges, óhatatlan, sorsszerű, velejáró, kényszerű (régies), obligát (választékos), állandó, kötelező, biztos, szokásos
 • hűséges, kitartó, elválhatatlan

felsőbbrendűség, föl

főnév
 • felsőbbség, szupremácia (szaknyelvi), szuperioritás (idegen), kiválóság, kitűnőség, jelentőség, fontosság, érték, érdem
 • fejlettség, tökély, tökéletesség

elhanyagol

ige
 • elmulaszt, elbliccel, negligál (idegen), mellőz, semmibe vesz, félvállról vesz, ellazsál (bizalmas), ellustáz (tájnyelvi)(valakivel, valamivel)
 • (tájnyelvi): elver, elpáhol, elrak

cső1

főnév
 • vezeték, csővezeték, tömlő, locsolócső, slag (bizalmas), slaug (idegen), csatorna, kanális, szivornya (régies)
 • drén, kémlő (régies), szonda (szaknyelvi), katéter, tubus

előadó

főnév
 • előterjesztő, ügyintéző, referens (szaknyelvi), szóvivő, felolvasó, szónok
 • oktató
 • előadóterem

feltett, föltett

melléknév
 • eltökélt, kitűzött, elhatározott, megingathatatlan