eljegyez szinonimái

ige
 • elgyűrűz, meggyűrűz, elkendőz (régies), elmátkásít (régies), kézfogót tart, jegybe ad (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

királyi

melléknév
 • uralkodói, fejedelmi, vezérlő
 • fenséges, felséges, magasztos, tekintélyes, lenyűgöző, remek, impozáns, ragyogó, pompás

kitol

ige
 • kimozdít, kihúz, kivon, kijuttat, kitaszít, kituszkol
 • kinyom (súlyt), kiszorít (súlyt)
 • kidug, kiölt (nyelvet)
 • (mozdony, szerelvény): kitolat, kijár
 • kinyom, kiszúr, kilök
 • elhalaszt, meghosszabbít, késleltet, elnapol, halogat, elodáz, későbbre tesz, haladékot ad, húz-halaszt, prolongál, felfüggeszt
 • (bizalmas): rászed, megtréfál, elbánik (valakivel), kifog (valakin), kiszúr (valakivel), kibaszik (valakivel) (durva), túljár az eszén (valakinek), kibabrál (bizalmas), kikukoricáz (tájnyelvi), csőbe húz (szleng), kifírundcvancigol (bizalmas), kibábozik (tájnyelvi), kibagózik (tájnyelvi), kibigéz (tájnyelvi), kikutyapicsáz (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a eljegyez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

eldob

ige
 • elhajít, elvet, ellök, eltaszít, ellódít, elrepít, elpasszol (bizalmas), (labdát) átad, zamekol (szleng), elgór (tájnyelvi)
 • kidob, szemétre dob, kiselejtez, félredob, félrelök, kimustrál (bizalmas), kiszuperál (bizalmas), megszabadul (valamitől)
 • (valakit): otthagy, faképnél hagy, magára hagy, elpártol, kikosaraz, elutasít, megtagad(valaki mellett)

dacára

névutó
 • ellenére, szemben, ellentétben, függetlenül (valamitől), tekintet nélkül (valamire)

csiszolópor

főnév
 • gyémántpor

bölcsességfog

főnév
 • cigányfog (tájnyelvi)

élgárda

főnév
 • élcsapat, elit, színe-java, avantgárd (régies)

elszorul

ige
 • összeszorul, összehúzódik, elfullad

megalapoz

ige
 • alátámaszt, indokol, megokol, magyarázatot ad, magyaráz, etablíroz (régies), kifejt, értelmez, megvilágít, kellő megvilágításba helyez

beleél

ige
 • (beleéli magát): beleérzi magát, beleképzeli magát, átél, átérez
 • beleringatja magát, belelovalja magát
 • megbarátkozik, megszokik, hozzászokik

befest

ige
 • beszínez, bemázol, bepingál (bizalmas), bepamacsol (bizalmas), bepacsmagol, bekenceficél (bizalmas), bepancsol, beken, bepiktorol (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): befeketít, bevádol, lefest

bércsökkentés

főnév
 • bérleszállítás, keresetcsökkentés, fizetéscsökkentés

elvesz

ige
 • magához vesz, elhúz, elránt, átvesz, elszed, lecsíp
 • elkoboz, elragad, elrabol, megkaparint, csen, csór, elmarkol, elkarmol (tájnyelvi), elzsebel, elmar (szleng), elzabál (bizalmas), elcsikar (tájnyelvi), elhappol (szleng), elharácsol (régies), elbitorol (régies), eldúl (régies)
 • ellop, elemel, eltulajdonít, eloroz, megfúj (szleng), elcsakliz (bizalmas), hozzányúl (valamihez), lenyúl (szleng), megdézsmál, elsikkaszt
 • kivon, levon
 • igénybe vesz, elfoglal, kitölt
 • feleségül vesz, nőül vesz, beköti a fejét, oltárhoz vezet, feleséget vesz (tájnyelvi), asszonyt visz a házhoz, megfeleségesedik (tájnyelvi)

étkeztetés

főnév
 • kosztoltatás (bizalmas), ellátás, élelmezés

gyártás

főnév
 • előállítás, készítés, fabrikáció (régies), termelés, csinálás, produkció, ipar

fiáker

főnév
 • bérkocsi, konflis

elkallódik

ige
 • elvész, elveszik, eltűnik, lába kel, elkeveredik, elhányódik
 • (tehetség): elsikkad, veszendőbe megy, elzüllik

elborzaszt

ige
 • megijeszt, megrémít, megdöbbent, elrettent, megfélemlít, megriaszt, elképeszt

előrelátás

főnév
 • gondoskodás, körültekintés, figyelem, elővigyázatosság, meggondolás, előkészület (régies), felkészülés, jövőbe látás, óvatosság, előérzet, jóslat, jövendölés, éleslátás, számítás, előirányzat, megsejtés, megérzés, sejtelem

fényes

melléknév
 • tükörfényes, fénylő, világító, ragyogó, csillogó, csillámló, szikrázó, sziporkázó, tündöklő, vakító, égő (tekintet), parázs (választékos), fényteli (régies), fényteljes (régies), sugárzó, luminózus (régies) Sz: fényes, mint a nap
 • kifényesedett, tükrös (tájnyelvi), fényezett
 • kivilágított, fényben úszó, fényárban úszó, fényben fürdő
 • pompás, díszes, pazar, fényűző, luxuriózus (régies), káprázatos, kápráztató
 • kiváló, kitűnő, jeles, briliáns, remek, felséges, láttatos (régies)

ellenségeskedik

ige
 • áskálódik, fenekedik (régies), viszálykodik, torzsalkodik, acsarkodik, gyűlölködik, háborúskodik

dekoráció

főnév
 • dísz, díszítmény, díszítés, ékítmény, dekórum (régies)
 • kellék, díszlet
 • (régies): érdemrend, kitüntetés, rendjel, dekórum (régies)

elront

ige
 • tönkretesz, megrongál, összecsap, megcsonkít, deformál, összekutyul (bizalmas), elfuserál (bizalmas), gajra tesz (szleng), eldringol (szleng), elbakaláz (tájnyelvi), elcseszterel (tájnyelvi), eldíbol (tájnyelvi), eldézmál (tájnyelvi), elhibáz, elhirtelenkedik, elkapkod, elfőz, elpuskáz (bizalmas), elcsellóz (bizalmas), eltol (bizalmas), elszúr (bizalmas), elpaccol (bizalmas), pacsmagol (tájnyelvi), elpüffent (tájnyelvi), elsedrél (tájnyelvi), elcsesz (szleng), elbaszik (durva), elbaltáz (szleng) Sz: bead neki, mint János deák az isteni tiszteletnek
 • elkényeztet, félrenevel, elnevel
 • babusgat

fészek

főnév
 • boly (régies), bolygós (régies)
 • otthon, lakhely, lakás, ház
 • odú, vacok, tanya, búvóhely
 • góc, gócpont, kiindulópont, központ
 • tűzfészek (háborúé)