gyászeset szinonimái

főnév
 • haláleset, tragédia, csapás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lottó

főnév
 • sorsjáték, szerencsejáték, számsorsjáték (régies), lutri (régies), lottéria (régies)

hüvelykujj

főnév
 • hüvelyk, nagyujj, öregujj, bütyök (tájnyelvi), bütyökujj (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyászeset szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

giccses

melléknév
 • érzelgős, szirupos, limonádészerű, olcsó, ízléstelen

felültet, fölültet

ige
 • feltesz, felszállít, ráültet
 • becsap, rászed, lóvá tesz, lépre csal, kelepcébe csal, bolonddá tesz, félrevezet, beugrat, bepaliz (bizalmas), a bolondját járatja (valakivel), átejt (bizalmas), kijátszik (valakit), behúz a csőbe (szleng), belógat (szleng)
 • (régies): felizgat, felingerel, felzúdít, felzendít, felláraszt (régies)

feloszlat, föloszlat

ige
 • szétszéleszt, szétszór, szétzavar, szétrebbent, szélnek ereszt, szétkerget, hazaküld, (ülést) berekeszt
 • megszüntet, felszámol, megsemmisít, likvidál

esős

melléknév
 • csapadékos, lucskos, nedves, licspocsos (tájnyelvi)

grúz

melléknév, főnév
 • georgiai

hangnem

főnév
 • stílus, beszédmodor, hangvétel, hangszín, tónus, modor, alaphang

pánt

főnév
 • abroncs, gyűrű
 • sarokvas, csuklópánt
 • öv, csík, sáv, szalag
 • vállpánt
 • diadém, fejdísz
 • hajdísz, hajpánt, hajráf (bizalmas)

elnéző

melléknév
 • türelmes, jóindulatú, engedékeny, liberális, jóakaratú, kegyes (régies), erélytelen, nagyvonalú, megértő, megengedő, nagylelkű, megbocsátó, szemet hunyó, kímélő, jó, nyájas, emberi, emberséges, emberies, jóságos, szelíd, udvarias, tapintatos, béketűrő, toleráns, humánus, indulgens (idegen)

elkever

ige
 • összekever, összevegyít, elvegyít
 • (bizalmas): elveszít, elhány
 • (bizalmas): eltéved, elkeveredik

beruház

ige
 • befektet, fejleszt, invesztál, ráfordít, rááldoz, belekölt

elrepül, elröpül

ige
 • elszáll, elröppen, szárnyra kel, elszárnyal, elhúz, elszállong, elszálldogál
 • elmúlik, eltelik, elszalad, elrohan, elillan, tovatűnik, tovaszáll (választékos), eliramlik (választékos)
 • eltűnik, elpárolog

harmónium

főnév
 • harmónion (régies), melodion (idegen)

hit

főnév
 • vélekedés, hiedelem, bizalom, hiszem (választékos), fides (idegen), meggyőződés, bizonyosság
 • vallás
 • eskü, esküvés, becsületszó, becsszó (bizalmas)
 • esküvő (régies)
 • (tájnyelvi): szavahihetőség, hitel

kiegyezik

ige
 • megegyezik, megállapodásra jut, megállapodik, paktál (régies), tranzigál (idegen)
 • belenyugszik, beletörődik(tájnyelvi)

jelenlét

főnév
 • tartózkodás, megjelenés, meglét, ottlét, részvétel, prezencia (régies)(régies)

gyehenna

főnév
 • pokol, kárhozat

gépjárművezető

főnév
 • gépkocsivezető, sofőr, magánautós, autós, vezető, úrvezető (régies), pilóta (bizalmas)
 • (kezdő): mazsola

hajógyár

főnév
 • hajóépítő hely, sólya, hajóállás, dokk, hajóda (régies)

járás

főnév
 • menés, mendegélés, haladás, gyaloglás, séta, mozgás, lépés, kullogás, ballagás, kutyagolás, billegés, baktatás, kószálás, vándorlás, kódorgás, kóricálás
 • közlekedés, utazás
 • út, pálya, ösvény, csapás, menet
 • mozgásirány
 • távolság
 • működés, üzemelés, forgás, keringés
 • terület, kismegye

gyömöszöl

ige
 • nyomkod, gyűr, présel, zsúfol, töm, nyomorít, szuszákol (régies)
 • gyúr, dögönyöz, dömöckél, csömöszöl
 • masszíroz

fényesség

főnév
 • fény, világosság, ragyogás, csillogás, tündöklés
 • fényerő, fényerősség

hallgat

ige
 • figyel, fülel (bizalmas), fülét hegyezi, fülét kinyitja, figyelemmel kísér, meghallgat, figyelmez (régies), hallgatódzik, hallgatkozik (tájnyelvi)
 • (valakire, valamire): szót fogad, csüng (valakin), ragaszkodik (valakihez), engedelmeskedik (valakinek), figyelembe vesz, hajlik
 • tűr, eltűr, lenyel (bizalmas), vesztegel (régies), lapul (pejoratív), kushad (bizalmas), kussol (durva), tartja a pofáját (durva)
 • visszahúzódik, csendben van, meg se mukkan, megkukul (bizalmas), elnémul Sz: hallgatásba merül, hallgatásba burkolózik, befogja a száját; csomót köt a nyelvére; egy szót se szól, azt is halkan mondja; egy kukkot sem szól; elfagyott a beszélő sípja; fél, hogy megfázik a nyelve; fülel, mint nyúl a bokorban; hallgat, mint a csuka; hallgat, mint a nagyharang nagypénteken; hallgat, mint a sült hal; hallgat, mint a néma harang; hitelbe beszél; ki nem vehetsz egy szót belőle; lakat van a száján; nem szól, mint a fa; néma, mint a sír; ókumlál, mint a nyúl; se kukk, se bakk; vizet vesz a szájába
 • látogat (előadást), eljár (előadásra)

jegygyűrű

főnév
 • karikagyűrű, mátkagyűrű