elforgácsol szinonimái

ige
 • szétforgácsol, elgyalul, eldarabol, elfarigcsál (tájnyelvi), elaprít (tájnyelvi)
 • elfecsérel, elapróz, aprópénzre vált

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyaloghintó

főnév
 • hordszék, vivőszék, baráthintó, saroglya, lektika (régies), palankin (idegen), riksa (idegen), kólya (tájnyelvi)

lelki

melléknév
 • pszichikai, pszichés, pszichogén (idegen)
 • érzelmi, szívbeli, belső
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elforgácsol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ekként

határozószó
 • így, ekképpen, eszerint, eszerént (régies)

csoportosít

ige
 • elrendez, rendszerez, osztályoz, feloszt, besorol, rangsorol, fajtáz (régies), kategorizál, szétválogat, kartotékol (szaknyelvi), elkülönít, szortíroz (bizalmas), skatulyáz (pejoratív), aggregál (szaknyelvi), gruppíroz (régies)

cseresznye

főnév
 • cseri (bizalmas), cserkó (bizalmas), piros páponya (régies)
 • (bizalmas): cseresznyepálinka

bonyolódik

ige
 • összekuszálódik, gabalyodik, bogozódik, szövődik, alakul
 • (valamibe): belebonyolódik, beleakad, belekeveredik

élelmez

ige
 • etet, étkeztet, ellát, táplál, kosztoltat (bizalmas), alimentál (régies), eltart, gyarapít (régies), gondoskodik (valakiről)

elpiszkol

ige
 • bepiszkol, bepiszkít, bemocskol, foltot ejt, beszennyez, elszennyez

mása

főnév
 • (valakinek): hasonmás, alteregó (idegen)
 • másolat, utánzat, kópia, képmás

behajlít

ige
 • meghajlít, elhajlít, begörbít, meggörbít, behajt, meghajt (tájnyelvi), megdönt, előrehajlít

bármi

névmás
 • akármi, akármicsoda

belever

ige
 • beleüt, belekalapál, beleszögel, beledöngöl, beledömöcköl (tájnyelvi), belecsömöszöl (tájnyelvi)
 • belesulykol, eszébe vés, agyába vés, fejébe ver, belekalapál, megtanít, rászoktat

elszór

ige
 • elhullat, széjjelszór, szétszór
 • elhány, eldobál, széthány, szétgór (tájnyelvi), elveszít, elhagy
 • elherdál, elpazarol, elpocsékol, elfecsérel, elprédál, eltékozol, elveszteget
 • (gabonát): elvet
 • elhint, széthint

érzelem

főnév
 • érzés, érzület, fellobbanás, indulat, emóció (idegen), affektus (idegen), érzemény (régies), szenv (régies), gerjedelem (választékos)

gránátoskocka

főnév
 • krumplistészta, grenadírmars (bizalmas)

fennakad

ige
 • felakad, megfeneklik, megreked, megakad, elakad
 • megütközik, megütődik (régies), meglepődik, megbotránkozik, fennütődik (tájnyelvi), kifogásol, beleköt (valamibe), beleakaszkodik (valamibe), hallatlankodik (régies)

elgázol

ige
 • elüt, feldönt, halálra gázol, keresztülmegy (valakin), átmegy (valakin), nekimegy, agyongázol
 • (régies): legázol, eltapos, eltipor, összezúz

éheztet

ige
 • kiéheztet, agyonéheztet, koplaltat, böjtre fog

elnyargal

ige
 • elrohan, elfut, elrobog, elinal, ellovagol, elgaloppoz, elvágtat

féltékenység

főnév
 • szerelemféltés (választékos), féltés (régies), féltékenykedés

elismervény

főnév
 • igazolás, nyugta, bizonylat, tanúsítvány, ellenőrző szelvény, számla, faktúra (régies)

csuklya

főnév
 • kámzsa, kapucni, csuha, kápa (régies), kapucium (régies), kukla (régies), csucska (tájnyelvi), süsü (tájnyelvi)

elölnézet

főnév
 • homloknézet, homlokzat, homloklap (szaknyelvi), homlokkép

felvonul, fölvonul

ige
 • kivonul, defilíroz (régies), tüntet, demonstrál