bármi szinonimái

névmás
 • akármi, akármicsoda

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

közölnivaló

főnév
 • közlendő, mondanivaló

házastárs

főnév
 • hitvestárs, pár, társ, élettárs, hitestárs (régies), házasfél
 • férj
 • feleség, hitves, oldalborda (bizalmas), oldalkocsi (szleng), hátizsák (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bármi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

átterjed

ige
 • elterjed, áthúzódik, átcsap, átharapódzik, átjut, átnyúlik, átér, átragad

akasztófa

főnév
 • bitó (választékos), bitófa, törvényfa (régies), lámpavas (bizalmas), haloványfa (tájnyelvi), búfelejtő (tájnyelvi), búoszlató (tájnyelvi)

addig

határozószó
 • odáig, eladdig (választékos), addiglan (régies), míglen (régies), addigelé (tájnyelvi)
 • azalatt, aközben, azonközben (régies)

balek

főnév
 • (bizalmas): mamlasz, tökfilkó, tökfej, fajankó, balfácán (bizalmas), balfék (bizalmas), palimadár (szleng), pali (szleng)

bereteszel

ige
 • bezár, berigliz, becsuk, befergettyül (tájnyelvi), bezárol (tájnyelvi)

kázus

főnév
 • eset, esemény, dolog, ügy

betelepít

ige
 • beköltöztet
 • benépesít
 • beültet, beplántál, meghonosít (valahol valamit)

bölcsész

főnév
 • (régies): filozófus, bölcselő, gondolkodó
 • bölcsészhallgató, bölcsészettan-hallgató, filosz (bizalmas), filozopter (idegen)

elhallgattat

ige
 • elcsendesít, lecsendesít, elcsitít
 • csendre int, leint, beléfojtja a szót, elnémít, letorkol, lehurrog, letromfol (bizalmas), torkára forrasztja a szót, befogja a pofáját (szleng, durva), betömi a száját Sz: a szájára ül vkinek; lakatot vet a szájára; nyakába kanyarítja a szót; megállítja vkinek a malmát; befalatja vele a szót
 • (szleng): megöl, eltesz láb alól, kinyír (szleng)

delírium

főnév
 • őrjöngés, eszelősség, önkívület, eksztázis
 • elragadtatás, lelkesültség

bársony

főnév
 • velúr, plüss

atombomba

főnév
 • atomfegyver, nukleáris fegyver, A-bomba

belemegy

ige
 • belelép, belegázol, beletapos, belép
 • (kés, tüske): beleszalad, belecsúszik, belevág (bizalmas)
 • (szembe): beleesik, belehull, belekerül
 • belefér, befér, beletér (tájnyelvi)
 • belekezd, belefog, beleugrik, belebocsátkozik, belemászik
 • beleegyezik, hozzájárul, rááll, kötélnek áll, beletörődik, belenyugszik, helybenhagy, elfogad, engedelmeskedik

dacoskodik

ige
 • dacol, makacskodik, duzzog, truccol (bizalmas), nyakaskodik, fejeskedik (tájnyelvi), ellenszegül, megbicsakolja magát (tájnyelvi), durcáskodik, engedetlenkedik, megátalkodik, makrancoskodik, torzonkodik (tájnyelvi), berzenkedik, dünnyög, ellenkezik, ellenáll

befejez

ige
 • bevégez, elkészít, elvégez, végez (valamivel), véget vet (valaminek), pontot tesz (valamire), tető alá hoz, (megbízást) teljesít, abszolvál
 • megcsinál, végrehajt, véghezvisz, végbevisz, lezár, elfogyat (tájnyelvi), konszummál (idegen), perfektuál (idegen), egzekvál (régies), finisel (szaknyelvi) Sz: felteszi a pontot az i-re
 • abbahagy, félbeszakít, felhagy (valamivel)
 • végére ér (valaminek), túljut (valamin), (iskolát) kijár, (tanulmányokat) abszolvál, letud (valamit)

alant I.

határozószó
 • lenn, lent, alul, mélyen

bemesél

ige
 • (valakinek valamit): bebeszél, elhitet, bead (bizalmas)

dekkol

ige
 • (szleng): rejtőzik, rejtőzködik, lapul, megbújik, bújkál, meghúzza magát, sunyít, kushad (bizalmas)
 • (szleng): áll, várakozik, szobrozik (szleng)