csengő, csöngő I. szinonimái

melléknév
 • csilingelő, pengő, zengő, zengzetes, bongó
 • érces, éles, tiszta, metsző, hallatos (régies), hangzó, sonorus (idegen)

csengő, csöngő II. szinonimái

főnév
 • csengettyű, csörgő, harangocska, csengető (tájnyelvi), csingilingi (tájnyelvi), csölöng (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bakafántoskodik

ige
 • akadékoskodik, kötekedik, zsémbel, kukacoskodik, szőröz, zsörtölődik, gáncsoskodik, panyókál (tájnyelvi)

repeszt

ige
 • hasít, széthasít, tör, pikkeszt (tájnyelvi)
 • (szleng): robog, hajt, száguld, rohan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csengő, csöngő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

címer

főnév
 • címerpajzs, jelvény, embléma, armális (régies)
 • (régies): cégér, cégtábla, címtábla
 • jelkép, ismertetőjel
 • (kukoricáé): zászló, bokréta (tájnyelvi)

besorol

ige
 • beoszt, kategorizál, rendszerez, beskatulyáz (pejoratív), rangsorol, minősít, osztályoz, csoportosít, szortíroz (bizalmas), fajtáz (régies), lajstromoz, klasszifikál (régies), rubrikáz (régies), katalogizál, bevesz, szubszumál (idegen)

bélés

főnév
 • belső, burkolás, burkolat

átdolgoz

ige
 • átformál, módosít, javít, átfésül, változtat, tökéletesít, megváltoztat, csiszol, igazít (valamin), felülvizsgál, átnéz, átír, átszövegez, átfogalmaz, átalakít, átgyúr, modifikál (szaknyelvi), korrigál
 • alkalmaz, feldolgoz, átültet, adaptál, transzformál, aktualizál (idegen)

csapnivaló

melléknév
 • hitvány, gyatra, silány, vacak, haszontalan, rossz, pocsék, gyalázatos, bűnrossz, kriminális (bizalmas), ócska, rongy, szemét, lepra (durva), bóvli

dezinficiál

ige
 • (szaknyelvi): fertőtlenít, megtisztít, sterilizál, sterilez, csírátlanít, csíramentesít

közbeszólás

főnév
 • beleszólás, félbeszakítás, közbevetés, belebeszélés, közbevágás, megszakítás

ajánl

ige
 • javasol, javall, indítványoz, tanácsol, rekommendál (régies), indikál, proponál (régies), kommendál (régies)
 • (könyvet) dedikál
 • felajánl, szentel
 • (árut) kínál

ábrázol

ige
 • lerajzol, megrajzol
 • fest
 • megjelenít, megelevenít, elénk állít, elénk tár, leír, bemutat, szemléltet, megrajzol, jellemez, érzékeltet, lefest, feltüntet (valamilyennek), kifejez, tükröz, képet ad

áldásos

melléknév
 • boldog, szerencsés, magasztos, üdvös, kedvező, gazdag, eredményes, termékeny, gyümölcsöző, bőséges, jövedelmező, produktív, sikeres

divatáru

főnév
 • divatcikk

ejha

indulatszó
 • nahát!, tyűha!, hűha!, eh!, jé!, ejnye!, nicsak!, nocsak!, teringettét!, még ilyet!, hinnye (tájnyelvi)!, atyaisten!, betojok (szleng)!, lebabázok (szleng)!, no de még ilyet!, no nézd csak!, ki hallott ilyet?, a mindenségit!, megáll az ész!, mi a szösz!, mi az ördög!, mi a manó!, te jó ég!, kutya teremtette!, az ördögbe is!, kutya meg a mája!, ezt add össze!, ez nem lehet igaz!, te jószagú úristen!, a szentségit!, az anyja köcsögit!

felhagy, fölhagy

ige
 • abbahagy, félbehagy, félbeszakít, letesz (valamiről), eláll (valamitől), lemond, leszokik, megáll, leáll, kiugrik (bizalmas), kiszáll (szleng), felmond (tájnyelvi), fennhagy (tájnyelvi), felad, tartózkodik, megszüntet, megszakít, felfüggeszt, véget vet (valaminek), végez (valamivel), belehagy (tájnyelvi)

elvétve

határozószó
 • ritkán, nagy ritkán, néha, alig, néhol, imitt-amott, itt-ott, szórványosan, elszórtan, hellyel-közzel, helyenként, olykor, időnként, időközönként, némelykor, néhanapján, koronként, hébe-hóba, egyszer-máskor (régies), egyszer-másszor, egyszer-egyszer, ütve-vétve (tájnyelvi), tél-túl (tájnyelvi)

cseppent, csöppent

ige
 • csepegtet, csurrant
 • (tájnyelvi): (tehenet) fej

cidrizik

ige
 • fázik, fagyoskodik, remeg, reszket, didereg, borzong, vacog
 • fél, retteg, idegeskedik, frászban van (bizalmas), citerázik (bizalmas), trémázik (szleng), be van gazolva (bizalmas), be van rezelve (bizalmas), be van szarva (durva), majrézik (szleng)

csügged

ige
 • lankad, fárad, letörik (bizalmas), lekonyul (bizalmas), szomorkodik, búsul, kesereg, elkedvetlenkedik, elszontyolodik, elkámpicsorodik, elkenődik (bizalmas), elborul, elanyátlanodik, elkeskenyedik (bizalmas)

eltérő

melléknév
 • elhajló, széthajló, széttartó, divergens (szaknyelvi)
 • különböző, elütő, differens (szaknyelvi), más, másféle, másfajta, heterogén, másforma, másmilyen, diszkordáns (választékos)

csintalan

melléknév
 • csintalankodó, pajkos, játékos, eleven, haszontalan, rakoncátlan, huncut, vásott, komisz, rossz, gézengúz, selma (régies), ármányozott (tájnyelvi), katlankulcsos (tájnyelvi) Sz: farkasgégén eresztett; nagyapja is ördög volt
 • pajkos, pajzán, kacér, szabados, kétértelmű, sikamlós, dévaj, pikáns

betekint

ige
 • benéz, bepillant, bekukkant
 • bepillant, áttanulmányoz, tájékozódik (valamiről), átvizsgál, ellenőriz, szemügyre vesz, beleolvas, átfut

dekoratív

melléknév
 • díszítő, ornamentális (szaknyelvi), ornamentikai (szaknyelvi)
 • mutatós, tetszetős, csinos, szemrevaló, szép, helyre
 • festői, pompás

elvár

ige
 • igényel, igényt tart, igényt támaszt, követel, megkövetel, előír, megkíván (valakitől), számít (valamire)(valamiről)