deklaráció szinonimái

főnév
 • nyilatkozat, bejelentés, kijelentés, felhívás, kiáltvány, szózat, proklamáció (idegen), manifesztum (idegen)
 • (régies): bevallás, bejelentés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kanyargós

melléknév
 • tekervényes, kacskaringós, kanyargó, kígyózó, csavargós (tájnyelvi), csikérő-csekérő (tájnyelvi), kacskargós (tájnyelvi), kanyaros (tájnyelvi)

ventilátor

főnév
 • szellőztető, szellőztető berendezés, szellőztető készülék, légszivattyú, légfúvó, légfúvó gép, légkavaró
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a deklaráció szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csíra

főnév
 • hajtás, sarj, sarjadék, rügy, szem, inda, vessző, mag, germen (szaknyelvi), cika (tájnyelvi), cikora (tájnyelvi), csimatka (tájnyelvi)
 • magzat, embrió (szaknyelvi), ivadék
 • eredet, kezdet, forrás, kezdemény
 • baktérium

bolondul

ige
 • (valakiért, valaki után): kedvel, szeret, szerelmes (valakibe), imád, bele van esve (bizalmas), bele van zúgva, bele van habarodva, fülig szerelmes, rajong, sóvárog, odavan, bomlik, bukik rá (szleng), bolondja (valakinek), él-hal (valakiért)
 • (valamiért): bolondja (valaminek), megszállottja (valaminek), rajong, él-hal

biológia

főnév
 • élettan, élettudomány, élővilág (régies), természetrajz (régies), természetismeret (régies), biosz (szleng), bigyológia (szleng), dögtan (szleng), döglött világ (szleng), bonctan (szleng)

bárhonnan

határozószó
 • bármerről, akármerről, akárhonnan, akárhonnét, bárhonnét

csuromvíz

melléknév
 • csuromvizes, bőrig ázott, vizes, csurvíz (tájnyelvi), facsaró víz (tájnyelvi)

egres

főnév
 • (tájnyelvi): köszméte (tájnyelvi), pöszméte (tájnyelvi), piszke (tájnyelvi), biszke (tájnyelvi), tüskeszőlő (tájnyelvi), csipkeszőlő (tájnyelvi), füge (tájnyelvi), bickéce (tájnyelvi), bucsok (tájnyelvi), függöly (tájnyelvi), godona (tájnyelvi)

lámpaoszlop

főnév
 • kandeláber, kandelábertartó, lámpatartó, lámpavas

altató I.

melléknév
 • álmosító, álomhozó
 • kábító, narkotizáló (szaknyelvi)
 • nyugtató, andalító, zsongító

alkalmazkodóképesség

főnév
 • hajlékonyság, simulékonyság

arasznyi

melléknév
 • kicsi, apró, rövid, kurta, csekély

egy-két

számnév
 • néhány, egypár, kevés, egy-kettő

elírás

főnév
 • hiba, tévedés, vétség, tollvétség, sajtóhiba, nyomdahiba, baki (bizalmas)

fénycső

főnév
 • neoncső, világítócső

ész

főnév
 • elme, értelem, intellektus (idegen), intelligencia, okosság, szellem, ítélőképesség, judícium (szaknyelvi), felfogás, felfogóképesség, bölcsesség, ráció, sütnivaló (bizalmas), spiritusz (bizalmas), észjárás, gógyi (szleng), agy, agyvelő, fej, eszmélet (tájnyelvi)
 • tudat, figyelem, emlékezet
 • józanság, mértékletesség, belátás

delegátus

főnév
 • küldött, kiküldött, meghatalmazott, megbízott, képviselő

csillár

főnév
 • függőlámpa, luszter (régies), vilár (régies)

dőzsöl

ige
 • tivornyázik, tobzódik, dorbézol, dombéroz (régies), korhelykedik, részegeskedik, mulat, mulatozik, dáridóz, dáridózik, éjszakázik, züllik, lumpol (bizalmas), lakmározik, kirúg a hámból
 • dúskál (valamiben), dúslakodik (valamiben) (választékos), bővelkedik (valamiben), tejben-vajban fürdik

értelem

főnév
 • tudat, ész, elme (választékos), szellem, felfogóképesség, felfogás, fej, agy, ráció, intelligencia, intellektus (idegen), spiritusz (bizalmas), gógyi (szleng), eszmélet (tájnyelvi), észtehetség (tájnyelvi)
 • összefüggés, lényeg, tartalom, jelentőség, ésszerűség, okszerűség, rezon (idegen)
 • jelentés, tartalom, jelentéstartalom

diapozitív

főnév
 • diakép, dia, vetített állókép

borozik, boroz

ige
 • borozgat, öblöget, kvaterkázik, iszik, iddogál

dülleszt

ige
 • kidülleszt, kidomborít
 • (tájnyelvi): támaszt

esküszik

ige
 • esküt tesz, esküvel fogad, megfogad, esküdözik, ígér, bizonykodik, fogadkozik
 • házasságot köt, esküvőt tart