dughagyma szinonimái

főnév
 • apróhagyma (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

biztos

melléknév
 • bizonyos, cáfolhatatlan, megcáfolhatatlan, kétségtelen, egyértelmű, félreérthetetlen, nyilvánvaló, kétségbevonhatatlan, óhatatlan, hiteles, hitelt érdemlő, megtámadhatatlan, vitán felül álló, vitathatatlan, halálbiztos, holtbiztos, mérget lehet rá venni, bizodalmas (tájnyelvi), biztosságos (tájnyelvi), fix (bizalmas), ziher (szleng), hótfix (szleng), hótziher (szleng), hótzicsi (szleng), frankó (szleng), tuti (bizalmas), hétszentség (szleng)
 • elkerülhetetlen, feltartóztathatatlan
 • határozott, megalapozott, megingathatatlan, rendíthetetlen, rendületlen, szilárd, sziklaszilárd
 • megbízható, stabil, állandó, rendszeres, fix (bizalmas)
 • biztonságos, bátorságos (régies)

istentisztelet

főnév
 • mise, áhítat, igehirdetés, szertartás, kultusz, liturgia
 • vallásosság, istenfélelem, imádás, ájtatosság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a dughagyma szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dézsmál

ige
 • lop, elvesz, elemel, elvisz, eltulajdonít, fosztogat, elcsen, elcsór (szleng), elsinkófál (bizalmas)
 • vámol (régies), harácsol, zabrál (régies), zsákmányol

bűntett

főnév
 • bűncselekmény, bűn, bűntény, törvényszegés, törvénytelenség, törvénysértés, vétség, vétek, jogsértés, büntetendő cselekmény (szaknyelvi), deliktum (régies), törvénytiprás, jogtiprás, bűnvádi (szleng)

bőszít

ige
 • dühít, dühösít, feldühít, mérgesít, felmérgesít, cukkol, heccel, haragra gerjeszt, felingerel, kihoz a sodrából

beleszokik

ige
 • hozzászokik, belejön, beletanul, megbarátkozik (valamivel), begyakorol, belezökken, beletörődik, beletörik, belenyugszik, belerögzik (tájnyelvi), belegyaludik (tájnyelvi)(valamiből)(valamiből)

domborzati

melléknév
 • (térkép): hegy- és vízrajzi, szintvonalas

elégszer

határozószó
 • kellő számban
 • sokszor, gyakran

lelketlen

melléknév
 • szívtelen, embertelen, kegyetlen, könyörtelen, érzéketlen, részvétlen, keményszívű, gonosz, szőrösszívű
 • (régies): oktalan
 • (régies): halott, élettelen

asszisztál

ige
 • segédkezik, közreműködik, segít

araszol

ige
 • mászik, kúszik

átültet

ige
 • áttesz, átrak, áthelyez, átplántál, átvisz, meghonosít, áttelepít
 • átdugványoz
 • (választékos): lefordít, áttesz, transzponál
 • (szervet) behelyez, beoperál

elfogadhatatlan

melléknév
 • elutasítandó, inakceptábilis (régies), rossz, lehetetlen, alkalmatlan, megengedhetetlen, imposszíbilis (régies)

elővarázsol

ige
 • előteremt, létrehoz, kibűvöl, kibűvészkedik, kicsal, előügyeskedik

forgatag

főnév
 • tömeg, forgalom, kavalkád, kavargás, sürgés-forgás, nyüzsgés, viharzás, tevés-vevés
 • örvénylés, áradat, forgószél, légörvény, örvény (régies), szélvihar

fehérlik

ige
 • fénylik, világlik, tündöklik, ragyog, fehérellik (tájnyelvi), fehérszik (tájnyelvi), fehérzik (tájnyelvi), világít

dúl

ige
 • pusztít, rombol, tör-zúz, zúz, rabol, fosztogat, foszt, prédál (régies), elragad, ragadoz (régies)
 • zsákmányol
 • tombol, dühöng, kavarog, zajlik, folyik, forrong
 • (érzés vkihez): kínoz, gyötör, sanyargat

derelyemetélő

főnév
 • derelyemetsző (tájnyelvi), karika, rádli (bizalmas), deremetsző (tájnyelvi)

ejha

indulatszó
 • nahát!, tyűha!, hűha!, eh!, jé!, ejnye!, nicsak!, nocsak!, teringettét!, még ilyet!, hinnye (tájnyelvi)!, atyaisten!, betojok (szleng)!, lebabázok (szleng)!, no de még ilyet!, no nézd csak!, ki hallott ilyet?, a mindenségit!, megáll az ész!, mi a szösz!, mi az ördög!, mi a manó!, te jó ég!, kutya teremtette!, az ördögbe is!, kutya meg a mája!, ezt add össze!, ez nem lehet igaz!, te jószagú úristen!, a szentségit!, az anyja köcsögit!

farkaskutya

főnév
 • juhászkutya, német juhászkutya

egérfogó

főnév
 • csapda, csaptató (tájnyelvi), egérkelepce (tájnyelvi), egérütő (tájnyelvi)
 • szorult helyzet, kutyaszorító, kelepce (régies), tőr (régies)

ceremónia

főnév
 • szertartás, ünnepség, ünnepély, pompa, hókusz-pókusz (bizalmas), parádé
 • szertartásosság, formaság, formalitás, külsőség, körülményesség, körülményeskedés, teketória, cirkusz, felhajtás

elbeszélget

ige
 • eltársalog, elkonverzál (régies), eldiskurál, eldiétáz (tájnyelvi), eldödörög (tájnyelvi), szövegel (szleng), apacsol (szleng), eldumcsizik (bizalmas), eldumálgat (bizalmas), elcseveg, elcseverészik (bizalmas), elfecserészik (bizalmas), eltereferél (bizalmas), eltrécsel (bizalmas), eltraccsol (bizalmas), eletyepetyél (bizalmas), elbeszél, elfecseg, eltrafikál (régies)

fegyőr

főnév
 • fogházőr, foglár, fogdmeg (régies), börtönőr, profosz (régies), kulcsár (régies), tömlöctartó (régies), porkoláb (régies), poroszló (régies), börtönész (tájnyelvi), smasszer (szleng), cikler (szleng), varjú (szleng), bakter (szleng)