csatlakozó szinonimái

főnév
 • (szaknyelvi): konnektor, dugó (bizalmas), dugaszolóaljzat (szaknyelvi), falicsatlakozó, érintkező

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

keresztnév

főnév
 • utónév, személynév
 • bérmakeresztnév

rögtönöz

ige
 • improvizál, kivág (bizalmas), extemporál (idegen), hevenyész
 • összetákol, összecsap, összeüt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csatlakozó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

célzás

főnév
 • célozgatás, utalás, hivatkozás, említés, sejtetés, példálózás, sugalmazás, sugallás, intés, ajánlat, figyelmeztetés, mellékértelem, allúzió (idegen)

beordít

ige
 • bekiált, bekiabál, bekurjant (bizalmas), beszól

beledöf

ige
 • belebök, beleszúr, belevág, belemárt, belemerít, belesuttyant (tájnyelvi)
 • (valakibe): belegázol, megsért, megbánt, vérig sért

ásít

ige
 • ásítozik, ásint (tájnyelvi), tátong (tájnyelvi) Sz: előreküldi a párnákat; előreküldi az ágyvetőt; tátogat, mint a fiaszarka

cukros

melléknév
 • cukrozott, édes, mézes, édeskés, édeses
 • helyes, helyre, kedves, csinos, ügyes, eleven, fürge, ennivaló (bizalmas), aranyos, hercig (bizalmas)
 • (bizalmas): cukorbeteg, cukorbajos, diabéteszes (szaknyelvi), diabetikus (szaknyelvi), cukra van (bizalmas)

deli

melléknév
 • (választékos): daliás, délceg, karcsú, magas, arányos, atléta, formás, kecses, csinos, szemrevaló, nyalka, kackiás, erős, termetes, deltás (bizalmas), szép szál, jó kiállású, sudár, szálegyenes, szálfaegyenes, szálfatermetű, jóvágású, jókötésű (tájnyelvi), snájdig (régies), stramm (bizalmas)
 • (régies): pompás, remek, nagyszerű, kiváló, kitűnő

köszörű

főnév
 • köszörűkő, fenőkő

aggaszt

ige
 • gyötör, kínoz, nyugtalanít, háborgat, bánt, izgat, nyomaszt, idegesít, emészt
 • felzaklat, felkavar

alamizsnálkodik

ige
 • adakozik, jótékonykodik

differenciálódik

ige
 • elkülönül, szétválik, megoszlik, szétágazik, bonyolódik, árnyalódik

egy-kettő I.

számnév
 • egy-két, néhány, egynéhány, pár, egypár

felelőtlenség

főnév
 • lelkiismeretlenség, gondatlanság, könnyelműség, hanyagság, megbízhatatlanság
 • szertelenség, zabolátlanság, megfontolatlanság

eltompultság

főnév
 • fásultság, közömbösség, érdektelenség, érzéketlenség, apátia, egykedvűség, életuntság

csau

melléknév, főnév
 • rozsdabarna, vörösesbarna, narancsbarna, barnássárga

cakompakk I.

főnév
 • (tájnyelvi): holmi, fölszerelés, cókmók, caklipakli (bizalmas)

csőlakó

melléknév
 • csavargó, csöves (szleng), csövi (bizalmas), hajléktalan, csatornatöltelék (pejoratív), hobó (szleng)

elszakadás

főnév
 • szétszakadás, kettészakadás, kettéválás, szétválás, széthasadás, elhasadás, elfeslés, szétfeslés
 • elválás, búcsúzás, elhatárolódás, elszabadulás, kiválás, különválás, kivonulás, kilépés, válás, elfordulás, elpártolás, elkülönülés, szecesszió (szaknyelvi), szeparálódás

cserje

főnév
 • aljnövényzet, bozót, bokor, haraszt, csalit, bige, ciher (tájnyelvi), cseprente (tájnyelvi), csender (tájnyelvi)

bestia

főnév
 • fenevad, vadállat, állat, dúvad, szörnyeteg, barom, ragadozó
 • (jelzőként is): dög, szajha, perszóna (pejoratív), kurva (durva), boszorkány, boszorka, démon, vámpír, vamp (régies)

dagadó I.

melléknév
 • kidomborodó, duzzadó, felpuffadó, dobzó (tájnyelvi), dudorodó, kelő (tészta)
 • növekvő, túláradó, terjedő, gyarapodó, nagyobbodó, szaporodó
 • bővülő, táguló, terjeszkedő, szélesedő, fejlődő, fokozott

elterjedt

melléknév
 • közkeletű, elfogadott, bevett, befutott, meghonosodott, járatos, gyakori, közönséges, általános, divatos, uralkodó
 • közismert, népszerű, hírült (régies)