csakugyan szinonimái

határozószó
 • valóban, igazán, tényleg, ténylegesen, komolyan, igazából, igazában, okvetlenül, kétségtelenül, kétségkívül, persze, igaziból (bizalmas), igazándiból (bizalmas), csakugyanvalóst (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

Göncölszekér

főnév
 • Göncöl szekere, Nagygöncöl, Nagymedve, istenszekere (tájnyelvi), jancsiszekere (tájnyelvi), jóbszekere (tájnyelvi), Ágas csillag (régies)

népkonyha

főnév
 • ínségkonyha, szegénykonyha, ingyenkonyha, Róbert bácsi konyhája
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csakugyan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bűncselekmény

főnév
 • bűn, bűntett, bűntény, bűnügy, vétség, törvényszegés, törvénysértés, törvénytelenség, jogsértés, deliktum (régies), vétek, móka (szleng), stikli (bizalmas), buli (bizalmas), balhé (szleng), balitács (szleng), bűnvádi (szleng)

bélgáz

főnév
 • szél, szellentés, pú (bizalmas), fing (durva), alhang (tájnyelvi), posz (tájnyelvi, régies)

beiratkozik

ige
 • feliratkozik, bejelentkezik

árkol

ige
 • csatornáz, barázdál, kanelíroz (régies), kanalizál (régies)
 • sáncol

címszereplő

főnév
 • főszereplő, sztár

dagályos

melléknév
 • (régies): felfuvalkodott, gőgös, dölyfös, kevély, nagyképű
 • (beszéd): fellengzős, terjengős, nagyhangú, szónokias, ömlengő, bőbeszédű, szószaporító, frázispufogtató, hatásvadászó, cikornyás, sallangos, üres, cifra, patetikus, szenvelgő, pleonasztikus (idegen), hangzatos, bombasztikus, deklamáló (idegen), tirádás (idegen)

könyvkereskedő

főnév
 • könyvárus, könyvbizományos, antikvárius (idegen)

ábrázol

ige
 • lerajzol, megrajzol
 • fest
 • megjelenít, megelevenít, elénk állít, elénk tár, leír, bemutat, szemléltet, megrajzol, jellemez, érzékeltet, lefest, feltüntet (valamilyennek), kifejez, tükröz, képet ad

akaszt

ige
 • függeszt, lógat, biggyeszt, aggat, csemmeszt (tájnyelvi)
 • kapcsol, hozzákapcsol, hozzáerősít, csatol
 • felköt, felhúz, fellógat

derékfájás

főnév
 • izomzsába, hexensussz (bizalmas)

egyel

ige
 • ritkít, gyérít
 • (tájnyelvi): ver, megver

felás, fölás

ige
 • felforgat, megmunkál, megművel, feláj (tájnyelvi), felvermel (tájnyelvi)

elszánt

melléknév
 • eltökélt, elhatározott, hajthatatlan, megingathatatlan, rendületlen, rendíthetetlen, állhatatos, fáradhatatlan, törhetetlen, rettenthetetlen, céltudatos, tántoríthatatlan, szívós, konok, kitartó, megátalkodott, kérlelhetetlen, szilárd, bátor, merész, halálmegvető, sziklaszilárd, erős lelkű, fanatikus, rezolút (régies), vakmerő, akaraterős, tetterős, tettre kész, erőskezű, vaskezű Sz: nem ijed meg az árnyékától

családtag

főnév
 • hozzátartozó, rokon, retyerutya (tájnyelvi)

butít

ige
 • eltompít, hülyít (bizalmas)
 • kábít

csodadoktor

főnév
 • kuruzsló, sarlatán, szemfényvesztő, szélhámos

elpihen

ige
 • lefekszik, lepihen, elalszik, elszenderül, elcsendesedik
 • meghal, elhuny, elnyugszik, kimúlik
 • elcsendesedik, lecsendesedik, elcsitul, lecsillapodik

csekély

melléknév
 • csekélyke, kevés, parányi, kicsi, kis, apró, kismértékű, alacsony (jövedelem), gyenge, minimális, jelképes, csipetnyi, gyűszűnyi, semennyi, némi, gyér, elenyésző, sovány (vigasz), lanyha (érdeklődés), csekélybeli (tájnyelvi)
 • jelentéktelen, szerény, lényegtelen, mellékes, mellőzhető, elhanyagolható, bagatell, értéktelen, potom, pitiáner (bizalmas), piti (bizalmas), piszlicsáré (bizalmas), csip-csup, apró-cseprő, dibdáb

beordít

ige
 • bekiált, bekiabál, bekurjant (bizalmas), beszól

csörög

ige
 • szól, zörög, berreg, csörömpöl, zakatol, csönget, csikorog
 • csobog, csörgedez
 • kelepel, cserreg-berreg (tájnyelvi), csörög-börög (tájnyelvi), barcag (tájnyelvi)
 • (bizalmas): telefonál, telcsizik (bizalmas)
 • (szleng): táncol, lötyög (bizalmas), pörög, ráz (szleng), riszál (szleng), zötyög (szleng)

elsurran

ige
 • eloson, elillan, elszökik, ellopódzik, eltűnik, elsompolyodik (tájnyelvi), angolosan távozik, elsuttyan (tájnyelvi), elsetteg (tájnyelvi), meglép (bizalmas), elslisszol (bizalmas), távozik