egyes I. szinonimái

főnév
 • elégtelen, szekunda (régies), daci (régies), dugó (bizalmas), fúró (szleng), karó (szleng), peca (szleng), léc (szleng), bunkó (szleng), kampó (szleng), egy egész, egyenes ötös (tréfás), ötös részletre (tréfás), szeka (szleng), dákó (szleng), kapa (szleng), fa (szleng), facsemete (szleng), gyufa (szleng), aprófa (szleng), alágyújtós (szleng), venyige (szleng), karcsú (szleng), number one (idegen), gerenda (szleng), horog (szleng), cuka (szleng), tök (szleng)

egyes II. szinonimái

melléknév
 • egyszeres, szimpla
 • egy-egy, némely, némelyik, valamely, bizonyos

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zenész

főnév
 • muzsikus, zeneművész, zenevirtuóz, hangász (tájnyelvi)

kóvályog

ige
 • bolyong, ide-oda járkál, tévelyeg, csatangol, kószál, kóborol, tekereg, kering, bitangol (tájnyelvi), keringél (tájnyelvi), kalamol (tájnyelvi)
 • szédül, szédeleg, émelyeg, kavarog
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a egyes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dögtér

főnév
 • dögtemető, sintértelep

civilizálódik

ige
 • kulturálódik, kifinomul, kiművelődik, pallérozódik (régies)

bűzlik

ige
 • szaglik, büdösödik, bűzölög, bukéja van (szleng), stichje van (szleng)
 • (valakinek valami): gyanús

beszámít

ige
 • bekalkulál, hozzászámol, belevesz, beleért
 • beletartozik, beleesik, beleértődik
 • (valakinek valamit): betud, jóváír, figyelembe vesz, számon tart, felró, tulajdonít

édeskevés

melléknév
 • kevés, kevéske, csekély

elhidegül

ige
 • elhidegedik, eltávolodik, elfordul, kiszeret (valakiből), elidegenedik(valakihez)(valakivel)
 • kihűl, elhűl
 • (régies): meghűl, megfázik, átfázik

levág

ige
 • leválaszt, lemetsz, lereszpitel (tájnyelvi), lenyes, lemetél, lenyisszant, lecsíp, lenyiszál
 • leborotvál, leberetvál, lehúz, levesz, leszed, lenyírdes (tájnyelvi)
 • megnyír, lestuccol (szaknyelvi), lefajkol (tájnyelvi)
 • (kenyeret): leszel, lekanyarít, lekaszarint (tájnyelvi)
 • (végtagot): csonkol, amputál (szaknyelvi), leoperál
 • lekaszál, lesarlóz, learat, betakarít, letarol, kiirt
 • (állatot): leöl, leszúr, ledöf, agyonszúr, lebök (bizalmas), leszudorint (tájnyelvi)
 • megöl, elaprít (tájnyelvi)
 • (nagy erővel): lecsap, ledob, lehajít, letaszít, lelök, odacsap, odavág
 • lesújt, leüt
 • (villám): lecsap, beüt
 • (szleng): lehúz (szleng), megbírál, lecsepül, leszapul, lebírál, kritizál (bizalmas)
 • kicikiz (szleng), lecikiz (szleng)
 • (beszédet): rögtönöz, kanyarít, improvizál, nyom (szleng)
 • (szleng): megfej (szleng), megpumpol (szleng), megvág (szleng), megkopaszt (szleng), kunyerál, pumpol (bizalmas), tarhál (szleng)
 • (útról): letér, lefordul, lekanyarodik
 • lerövidít
 • (tájnyelvi): lekaszabol, felkoncol, lemészárol, felmészárol (régies)

áttör

ige
 • átszakít, átlyukaszt, átvág, (falat) megbont, áthatol, keresztülmegy, utat tör, átvergődik, keresztülnyomakszik
 • passzíroz, átpasszíroz, átnyomkod, átszűr

átcsoportosít

ige
 • átrendez, újrarendez, újraosztályoz, átszervez

bankjegy

főnév
 • papírpénz, bankó, papirospénz (régies), banklevél (régies), banknóta (régies), bankcédula (régies), bankócédula (régies), bankbilét (régies), pénzjegy (régies)

elkülönít

ige
 • elválaszt, különválaszt, elhatárol, elszigetel, elrekeszt, izolál (választékos), differenciál, elzár, szeparál (választékos), szétválogat, osztályoz, csoportosít, szétválaszt, szelektál, szortíroz (bizalmas), kategorizál

eltökélt

melléknév
 • (szándék): feltett, határozott
 • elszánt, határozott, céltudatos

futkározik

ige
 • futkos, rohangászik, rohangál, szaladgál, lót-fut, fullározik (tájnyelvi), hajcsúroz (tájnyelvi)

felfedező, fölfedező I.

melléknév
 • feltáró, felderítő, megtaláló, meglelő, megpillantó

egyetemista

főnév
 • főiskolás, főiskolai hallgató, egyetemi hallgató, hallgató, diák, növendék, tanítvány

domborodik

ige
 • dagad, kidagad, duzzad, dudorodik, gömbölyödik, kigömbölyödik, csomósodik, bütykösödik, feldagad, dalmahodik (tájnyelvi)
 • kiemelkedik, domborul

elementáris

melléknév
 • elemi erejű, átütő erejű, viharos, megfékezhetetlen, elsöprő erejű, megsemmisítő, robbanásszerű

ehetetlen

melléknév
 • ízetlen, romlott, élvezhetetlen, fogyaszthatatlan, utálatos, undorító, moslék

csalódás

főnév
 • csalatkozás (választékos), kiábrándulás, decepció (választékos), kijózanodás, hideg zuhany, jeges zuhany
 • tévedés, káprázat, illúzió, hallucináció

elfogadhatatlan

melléknév
 • elutasítandó, inakceptábilis (régies), rossz, lehetetlen, alkalmatlan, megengedhetetlen, imposszíbilis (régies)

felesel

ige
 • visszabeszél, visszaszól, visszafelel (tájnyelvi), visszavág, visszapofázik (durva), nyelvel, szájaskodik, szemtelenkedik, pimaszkodik, disputál (régies), replikázik, rezoníroz (idegen), debattál (régies), pöntyög (tájnyelvi), jár a szája, ácsánkodik (tájnyelvi), mantyog (tájnyelvi), fentyeg (tájnyelvi)
 • vitázik, vitatkozik, perlekedik, ellentmond