bűnbánat szinonimái

főnév
 • bűntudat, megbánás, töredelem (régies), sajnálkozás, önvád, lelkiismeret-furdalás, lelkifurdalás, vezeklés, szánom-bánom, magába szállás, penitencia (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

percnyi

melléknév
 • minutányi (régies)

konferál

ige
 • bejelent, közöl
 • (régies): beszélget, tanácskozik, értekezik, tárgyal, megbeszél
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bűnbánat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

borostyán1

főnév
 • (régies): babér, bajfa (régies)

beenged

ige
 • beereszt, bebocsát, ajtót nyit
 • befogad, szállást ad
 • bevesz, felvesz
 • (gólt): beszed (bizalmas), bekap, beereszt, belepkéz (szleng)

balszerencse

főnév
 • szerencsétlenség, balvégzet (régies), sorscsapás, csapás, végzet, balsors, megpróbáltatás baj, pech, malőr (bizalmas)

alsó I.

melléknév
 • lenti, alulsó, al-
 • földszinti
 • alsóbbrendű, alárendelt, alsóbb fokú, alsóbb rangú

bugris

melléknév
 • bárdolatlan, faragatlan, modortalan, pallérozatlan, neveletlen, udvariatlan, közönséges, útszéli, alpári, parlagi, primitív, nyers, otromba, tanulatlan, iskolázatlan, durva, böszme (tájnyelvi)

csigavonal

főnév
 • csavarvonal, spirál, spirális, spirálvonal, tekervény, kacskaringó, hélix (szaknyelvi)

kompót

főnév
 • befőtt
 • gyümölcssaláta

csokoládés

melléknév
 • csokis (bizalmas), kakaós

domborulat

főnév
 • domborulás, görbület, kidudorodás, dudor, púp, göcs, bütyök, püffedés
 • domb, kiemelkedés, halom, földhányás, bucka

facipő

főnév
 • fapapucs, klumpa, facókó (tájnyelvi), cókó (tájnyelvi)

elnémul

ige
 • elhallgat, elszótlanodik, elcsendesedik, befogja a száját (bizalmas), torkán akad a szó, megkukul (bizalmas), megszűnik (szleng) Sz: takarékra teszi magát (szleng), hallgat, mint a csuka

bűnrészes

főnév
 • bűntárs, tettestárs (szaknyelvi), bűnsegéd (szaknyelvi)
 • cinkos, cinkostárs, cimbora, kollaboráns (idegen), belebeszélő (szleng), násznagy (szleng), bűnbánó kabóca (szleng)

bong

ige
 • (választékos): zúg, búg, bonog (tájnyelvi), döng, morajlik, zeng, cseng, visszhangzik, hangzik, szól

csapláros

főnév
 • csaplár (régies), kocsmáros, csapos, csárdás, pohárnok (régies)

ellenkezőleg

határozószó
 • inkább, sőt, másként, fordítva

cián

főnév
 • ciánkáli

behúzódik

ige
 • meghúzódik, meglapul, elbújik, elrejtőzik, elrejtőzködik, megbújik, elhúzódik, meghúzza magát, megvonja magát (régies), elrejtezik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): befelhősödik, beborul

csemete

főnév
 • gyerek, kisgyerek, utód, ivadék, csöppség, kölyök, lurkó, purdé, öcskös (bizalmas), öcsi (bizalmas), gyerkőc, bébi (bizalmas), pici, palánta, pocok (bizalmas), poronty (bizalmas), csimota (tájnyelvi), magzat
 • dugvány, sarjadék, hajtás, magonc, oltvány, sarj, palánta, suháng (tájnyelvi)

elmond

ige
 • elmesél, elbeszél, közöl, bejelent, elregél, ecsetel, hangot ad (valaminek), kifejt, magyaráz, nyilatkozik, beszámol, elújságol, előtálal (bizalmas), közread, közzétesz, nyilvánosságra hoz, tudomásra hoz, informál, ismertet, tudósít, értesít, felvilágosít
 • nagydobra ver, kipletykál (bizalmas), kibeszél, kifecseg, kitereget (bizalmas), felfed, elárul, leleplez, leadja a drótot (szleng), köp (szleng), borít (szleng)
 • bevall, meggyón, kibök
 • elősorol, eldarál, elhadar, elsorjáz (tájnyelvi)